header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: [email protected]

Mai multe articole...

 1. Proiect de buget pe anul 2017
 2. Materiale pentru ședința CL Pecica din 28.02.2017
 3. Raport ROMATSA - trecere teren Statul Român la Orașul Pecica
 4. Raport inventar - 2016
 5. Raport gestionare bunuri - 2016
 6. Proiecte HCL pentru ședința din 26.01.2017
 7. Plan de acțiune - legea 416
 8. Raport expertiză tehnica pentru Școala cu clasele I-VIII - Pecica
 9. Proiecte de hotărâri ale C.L. Pecica
 10. Proiect de hotarâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2017
 11. Proiecte HCL
 12. Proiecte HCL
 13. Proiecte de hotârâri ale C.L. Pecica
 14. REFERAT pentru P.U.Z. si R.L.U.MAGAZIN DE PREZENTARE, COMERCIALIZARE SI DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII
 15. Raport aprobare registrul local al spațiilor verzi
 16. Raport S.V.S.U.
 17. Declarații de avere - consilieri locali - în urma alegerilor - 2016
 18. Declarații de avere - consilieri locali - consiliul local după alegeri 2016
 19. Raport asistenți personali persoane cu handicap
 20. Proiecte de hotărâri al C.L. Pecica - 15.07.2016
 21. Proiecte de hotărâri al C.L. Pecica
 22. Proiecte de hotărâri al C.L. Pecica
 23. Declarații de interese - funcționari publici - 2016
 24. Declarații de avere - funcționari publici - 2016
 25. Declarații de interese - consilieri locali - 2016
 26. Declarații de avere - consilieri locali - 2016
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOSARULUI DE CERCETARE PREALABILĂ ÎN VEDEREA DECLARĂRII UTILITĂŢII PUBLICE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1015 MP SITUAT ÎN INTRAVILANUL ORAŞULUI PECICA ÎNSCRIS ÎN C.F. 311833 PECICA CU NR. TOP 1211/19
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA UNEI TAXE/PAGINĂ PENTRU ELIBERARE EXTRAS DIN REGISTRUL ELECTORAL
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ALCONSILIULUI LOCAL PENTRU ANUL 2016
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN 21.04.2016
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PECICA DIN DATA DE
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL PECICA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
 33. Raport casa Poleac, Turnu, nr. 165
 34. Raport cabinete medicale str. nr. 2 nr. 173 ap 5 și ap. 5A
 35. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECERNAREA TITLURILOR DE EXCELENȚĂ CU OCAZIA EVENIMENTULUI CULTURAL ”ZILELE ORAȘULUI PECICA 2016”
 36. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DISTINCȚIEI ” RĂDĂCINI PECICANE” CU OCAZIA EVENIMENTULUI CULTURAL ” ZILELE ORAȘULUI PECICA 2016”
 37. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN 31.03.2016.
 38. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PECICA
 39. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR.311467,NR.CAD.311467 PECICA SITUAT ÎN LOCALITATEA TURNU NR.165
 40. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CABINETELOR MEDICALE ÎNSCRISE ÎN C.F.NR.300731-C1-U14-AP.5, C.F.NR.300731-C1-U15-AP.5A
 41. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE PENTRU ANUL 2015
 42. REGULALAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PLATFORMEI DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD
 43. INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole
 44. REGULALAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PLATFORMEI DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD ŞI A RESTURILOR VEGETALE
 45. RAPORT Privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale
 46. RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A LOCALITĂŢII PECICA PE ANUL 2015
 47. RAPORT de analiză a activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, la controalele desfăşurate de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, în semestrul II 2015, în sectorul de competenţă
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.01.2016
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Pecica din data de...
 50. RAPORT de analiză a activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, la controalele desfăşurate de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, în semestrul II 2015, în sectorul de competenţă
 51. GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI PECICA ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL
 52. RAPORT Privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr. 248/2015
 53. MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI PECICA PENTRU PERIOADA 2014-2020
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii în urma transformării unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica
 55. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.Pecica nr. 67/21.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în Oraşul Pecica şi satele aparţinătoare
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de funcţionare al unităţilor comerciale de alimentaţie publică precum şi a celor destinate
 57. Proiect de hotărâre privind probarea statului de funcţii în urma transformării unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica
 58. PLANUL DE ANALIZĂ SI ACOPERIRE A RISCURILOR
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui contract de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică
 60. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de evaluare a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Oraşului Pecica, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit legii nr.350/2005
 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Pecica 2014-2020 elaborată în cadrul proiectului „ Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice loc
 62. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul pecica care va funcţiona în anul şcolar 2016-2017
 63. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Pecica în Adunarea generală a acţionarilor SC Compania de apă Arad S.A.
 64. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
 65. Proiecte de hotărâri C.L. din 22.01.2016
 66. Minuta dezbaterii publice din 21.01.2016
 67. Anunț
 68. Declarații de interese - 2016
 69. Declaratii de avere - 2016
 70. Proiect de buget pe anul 2016
 71. INFORMAŢII - AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI SEZONUL RECE 2015-2016
 72. Strategie Pecica 2014-2020
 73. Regulamentul de organizare si functionare
 74. Organigrama
 75. Subregistrul datoriei publice externe locale a Primăriei Orașului Pecica
 76. Subregistrul datoriei publice interne locale a Primăriei Orașului Pecica
 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 78. Declaraţii de interese - funcţionari publici - 2015
 79. Declaraţii de avere - funcţionari publici - 2015
 80. Declaraţii de interese - consilieri locali - 2015
 81. Declaraţii de avere - consilieri locali - 2015
 82. Lista de investiții pe anul 2015
 83. Lista de investiții pe anul 2014
 84. Anunţ: dezbatere publică cu privire la proiectul de buget pe anul 2015
 85. Gradul de colectare al veniturilor pe anul 2014
 86. Declaraţii de interese - funcţionari publici - 2015
 87. Proiect de buget-2015
 88. Declaraţii de interese - funcţionari publici - 2013
 89. Declaraţii de interese - funcţionari publici - 2014
 90. Declaraţii de interese - consilieri locali - 2014
 91. Declaraţii de interese - consilieri locali - 2013
 92. Declaraţii de avere - funcţionari publici - 2014
 93. Declaratii de avere - funcţionari publici - 2013
 94. Declaratii de avere - consilieri locali - 2013
 95. Declaratii de avere - consilieri locali - 2014
 96. Declaratii de avere 2009
 97. Declaratii de avere 2010
 98. Proiect de buget - 2013
 99. PROIECT DE BUGET 2013