header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Diverse documente

Raport casa Poleac, Turnu, nr. 165

Nr.17723/31.03.2016

Raport ,

Către Consiliul Local Pecica

Subsemnata Foghiş Daniela , referent domeniul public şi privat în cadrul U.A.T. Oraş Pecica , având în vedere :

  • extras CF.311467 cu număr cadastral 311467 ;

  • raport de evaluare nr.555 întocmit de expert autorizat Faur Mariana Hortenzia , raport efectuat pentru imobilul intravilan cu casă în suprafaţă totală de 2863 mp. ,imobil situat în comuna Turnu nr.165 , Oraş Pecica ;

  • art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia :

  • art.121 alin.(1) şi (2) , art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare , propun Consiliului Local Pecica , însuşirea raportului de evaluare nr.555 întocmit de evaluator autorizat Faur Mariana Hortenzia pentru imobilul intravilan cu casă situat în Turnu nr.165 în suprafaţă totală de 2863 mp. şi ulterior scoaterea şi vânzarea prin licitaţie publică a acestuia.

Referent ,

Foghiş Daniela  

Anunţ: dezbatere publică cu privire la proiectul de buget pe anul 2015

Stimaţi cetăţeni,

             În data de 03.02.2015, orele 14.00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, str. Nr. 2, nr. 150, va avea loc dezbaterea publică cu privire la proiectul de buget al Consiliului Local Pecica pe anul 2015

 Primar, 

Antal Petru

 

Conţinutul original al anunţului, in format pdf, poate fi consultat aici