Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Având în vederea adresa cu nr.10692/03.04.2020 a D.A.J Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.21787/10.04.2020 privind Hotărârea nr.248/2020 pentru aprobarea schemei de ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere aprodusului tomate în spaţii protejate”, vă informăm prevederile Hotărârii sus menţionate:

– Valoarea ajutorului de minimis acordată beneficiarilor este de 14.248,8 lei/beneficiar/an care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3000 euro/beneficiar/an.

Documente necesare pentru înscrierea în Program :

  1. a) copie a B.I/C.I al/a solicitantului persoană fizică;
  2. b) copie a atestatului de producător , valabil la data depunerii;
  3. c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I/C.I al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  5. e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
  6. f) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr.3;
  7. g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele deţinute şi cultivate în sere, solare şi alte spaţii protejate;

Cererea însoţită de documentele sus menţionate se depune până cel târziu la data de 15 maiinclusiv.

Producţia trebuie să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusiv şi documentele care atestă valorificarea se depun până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute, poate fi transmisă la DAJ ARAD şi prin fax sau poştă  sau în format electronic prin e-mail. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr.telefon 0257/254221 şi 0758876915 – Ardelean Ancuţa.

ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA

Trimite o sugestie

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide