Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

Persoanele cu venituri mici, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a oraşului Pecica, pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, pe perioada sezonului rece: Noiembrie 2020 – Martie 2021.

Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere, vor fi însoţite de actele necesare în vederea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei:

• copii după actele de identitate – CI, BI, certificate de naştere, căsătorie, deces, sentinţă de divorţ, etc;

• documente privind veniturile nete: adev. de salariu inclusiv contravaloarea bonurilor de masă, indemnizaţii, cupon de pensie, şomaj, etc.;

• certificat fiscal sau patrimoniu emis de serv. Impozite şi Taxe şi Executare Silită – UAT Pecica, ptr. toţi membri majori ai familiei;

•  adev. emisă de serv. Registrul Agricol şi Cadastru – UAT Pecica;

• adev. de venit de la Administraţia Finanţelor Publice Arad ptr. toţi membrii majori ai familiei;

•  copie după certificatul de înmatriculare auto ptr. autoturisme / motociclete;

• copie act de proprietate, copie certificat de moştenitor, copie contract de închiriere, comodat, concesiune ptr. persoanele care au calitatea de chiriaşi, comodatari, etc;

• declaraţie notarial dupa caz;

• dosar plic ).

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei afferent lunii noiembrie 2020, este până la 20.11.2020. După această data, se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

a )  începând cu luna depunerii cererii ptr. cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b ) începând cu luna următoare, ptr. cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Programul de preluare a cererilor pentru ajutorul de încălzirea a locuinţei este de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00.

Ajutorul de încălzire, se acordă în baza OUG nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie social în perioada sezonului rece.

Director executiv,

Săvulescu Diana

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale – Lei –Lemne și Cãrbuni – Lei –Energie electricã – Lei –
<155 lei26254240
155,1 lei-210 lei19048216
210,1 lei-260 lei15044192
260,1 lei-310 lei12039168
310,1 lei-355 lei9034144
355,1 lei-425 lei7030120
425,1 lei-480 lei452696
480,1 lei-540 lei352072
540,1 lei-750 lei202020 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Trimite o sugestie

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide