Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Ajutor de minimis: tomate în spaţii protejate

                      Având în vederea adresa cu nr.780/11.01.2023 a D.A.J Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.1044/12.01.2023 privind Hotărârea nr.1569/2022 pentru aprobarea programului de susţinere a producției de tomate în spaţii protejate” pentru anul 2023, vă informăm prevederile Hotărârii sus menţionate:

-Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 3000 euro/1000 mp/beneficiar.

        Documente necesare pentru înscrierea în Program :

a) copie a B.l./C.l. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;

c) împuternicire/procură și o copie a B.l./C.l a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

          Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate.

          Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv. Producția trebuie să fie valorificată până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023.

         Cerereade înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate „conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat, fax nr. 0257 256 511.

ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide