Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Creșterea incluziunii și abilitării romilor

Creșterea incluziunii și abilitării romilor

Pagină web: www.incluziune-pecica.ro   
Pagină de Facebook

Au demarat activitățile sportive pentru copiii

În cursul lunii februarie, a început încă o nouă serie de activități, prevăzute în cadrul proiectului. 

Este vorba despre activități teoretice (prezentarea proiectului, informații generale privind practicarea sporturilor,  regulile specifice ramurilor sportive etc.), care vor fi urmate de antrenamente și de competiții între echipele pregătite.

Prima întâlnire a fost cu elevii care vor practica tenisul de câmp. 

Mai multe detalii pe pagina web a proiectului, AICI

 

Cultura romă, sărbătorită 

Muzica autentică a minorității rome a răsunat sâmbătă, la Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu” din Pecica, la Festivalul Cultural de Etnie Romă.

Membri ai comunității rome, dar și mulți pecicani din populația majoritară și din celelalte etnii care locuiesc în orașul cunoscut pentru diversitate culturală s-au adunat la spectacolul organizat în cadrul proiectului „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor în orașul Pecica”, derulat de către Primăria Orașului Pecica, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Citește întregul articol pe pagina web a proiectului, AICI

 

Activitate pentru afirmarea drepturilor 

În ciuda ploii de afară, ne-am bucurat de o prezență numeroasă a persoanelor de etnie romă din orașul Pecica, beneficiari din grupul țintă al proiectului pe care DGASPC Arad, Primăria Orașului Pecica și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica, îl derulează în următorii 2 ani.
Activitatea  din 28 aprilie a venit în sprijinul bărbaților de etnie romă, femeilor și tinerelor rome, pentru a-și afirma drepturile, a-și crește respectul de sine, prin care să învețe să acceseze serviciile comunității și să își dezvolte abilitățile parentale și cele personale privind accesarea resurselor comunității, a obținerii drepturilor pe care le au, creșterea stimei de sine și conștiința propriei valori.
 

Activitate pentru dezvoltarea abilităţilor parentale 

Colegele din echipa mobilă a DGASPC Arad au organizat,  în data de 20 aprilie, prima activitate din proiect. Aceasta s-a axat pe dezvoltarea abilităților parentale prin care s-au oferit servicii de consiliere și informare femeilor și tinerelor rome din orașul Pecica pentru producerea schimbărilor la nivelul cunoștințelor, atitudinilor, abilităţilor parentale, favorabile unei bune creşteri şi dezvoltări ale copiilor şi păstrarea coeziunii familiei.

Conferința de presă de lansare a proiectului – Pecica, 30 martie 2022, Sala de Ședință a Consiliului Local Pecica

Primăria Orașului Pecica, în calitate de promotor de proiect, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad și cu Asociația Culturală a Minorităților din Pecica au câștigat împreună proiectul „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”, cod PN1069, depus la  Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Runda 2, organizat în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din fonduri provenite de la  Granturile SEE 2014-2021 și Guvernul României. Valoarea totală a proiectului este de 4.853.595,68 lei.

Obiectivul general al Programului este de a contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România. Prin facilitarea cooperării și parteneriatelor între entitățile din România și Statele Donatoare, Programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și România.

Urmărind obiectivele celor cinci arii de acțiune, Programul are ca obiective să îmbunătățească incluziunea și abilitarea romilor și incluziunea socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să intensifice utilizarea serviciilor sociale de către grupurile defavorizate, să sporească cunoștintele administrației centrale și locale să pună în aplicare principiile bunei guvernări și să sporească punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru România.

Obiectivul general urmărit în cadrul proiectului este creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica prin dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de ocupare, pentru sănătate, de abilitare și derularea unei campanii de conștientizare antidiscriminare.

În grupul țintă sunt incluse în total un număr de 1.906 persoane din comunitate, din care 1.335 sunt persoane de etnie romă.

Proiectul propune abordări inovatoare prin modul de lucru în rețea între cei  3 parteneri din sfera publică și privată, vizând dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie romă, elaborarea și utilizarea de instrumente care vor fi modele de bune practică la nivel național, dezvoltarea resurselor umane pe termen lung, având și o parte importantă destinată acțiunilor antidiscriminare.

Activităţi

Proiectul presupune dezvoltarea unor programe care să vină în sprijinul bărbaților de etnie romă, femeilor și tinerelor rome pentru a-și afirma drepturile, de a-și crește respectul de sine, de a învăța să acceseze serviciile comunității și a-și dezvolta abilitățile parentale și cele personale privind accesarea resurselor comunității, a obținerii drepturilor pe care le au, creșterea stimei de sine și conștiința propriei valori; de asemenea vizează un program de management și dezvoltare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă ce își propune să le dezvolte competențele socio-emoționale, să le furnizeze informații relevante și să abordeze teme ca și cunoașterea drepturilor omului și a celor cetățenești, importanța educației,  gestionarea timpului și bugetului familiei, planificarea educației, vieții de familie etc.

Presupune implicarea romilor în activități culturale, dezvoltarea abilităților lor culturale și menținerea tradițiilor, menite să se prezinte astfel încât cultura romilor să fie cunoscută și apreciată în comunitate și prin această implicare se dorește creșterea capacitățiilor lor individuale inclusiv de a se organiza și a colabora cu societatea civilă, activitatea fiind în responsabilitatea partenerului ONG din proiect.

Abordarea interculturală este atinsă cu preponderență prin organizarea activităților culturale, participanții fiind încurajați să-și facă cunoscute valorile culturii rome dar și prin campaniile de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare care țintesc populația majoritară. Aceste activități facilitând promovarea înțelegerii reciproce și combaterii prejudecăților pe ambele părți.

Dezvoltarea capacităților individuale pentru 628 de persoane de etnie romă din orașul Pecica prin participarea la programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse și activități culturale.

Toate activitățile servesc o abordare integratoare promovând evitarea segregării.

Prin proiect se vor realiza activități de conștientizare a dimensiunii de gen, care țintesc direct femeile și tinere de etnie romă materializându-se în programe de dezvoltare a abilităților parentale și de management și gestionare a propriilor resurse.

Centru de Zi

Cea mai mare parte a acestei populaţii se confruntă cu fenomenul inadaptării la cerinţele mediului şcolar, ceea ce îi transformă în marginali, fără şanse de reuşită la şcoală şi apoi de integrare socioprofesională. Soluția propusă prin proiect este de înființare a unui Centru de Zi și furnizarea de servicii în cel mai mare oraș din județul Arad, după municipiu.

Centrul de zi înființat este destinat furnizării, fără discriminare, serviciilor de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare de deprinderi de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii și sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali sau alte persoane care au în îngrijire copiii. Accesul la aceste servicii se va face în funcție de nevoile identificate, conform stadardelor de calitate în vigoare. De asemenea, accesul va fi oferit fără discriminare, la celelalte servicii furnizate prin proiect, respectiv cele de sănătate, ocupare, abilitare și culturale.

Acest lucru reprezintă o resursă de multiplicare a experienței acumulate, promovând participarea școlară a copiilor, prevenirea abandonului sau părăsirea timpurie a școlii.

Activitățile vor fi secondate de acțiuni de facilitare a integrării sociale a copiilor și tinerilor prin derularea de activități non-formale și de timp liber sportive, excursii și tabere.

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide