Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

H.C.L Impozite și taxe

Hotărâre
Hotărârea Consiliului Local nr. 167/20.10.2023 privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea Consiliului Local nr. 65/21.04.2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor Iacale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și Iimitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza inflației, aplicabile în anul fiscal 2024
Hotărârea Consiliului Local nr. 222/27.12.2022 privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023
Hotărârea Consiliului Local nr. 211/21.12.2022 privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 01.10.2022 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Consiliului Local nr. 58/27.04.2022 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor Iacale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și Iimitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza inflației, aplicabile în anul fiscal 2023
Hotărârea Consiliului Local nr. 183/26.11.2021 privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022.
Hotărârea Consiliului Local nr. 162/28.10.2021 privind modificarea anexei 1 la H.C.L. Pecica nr.157/21.11.2016 privind actualizarea zonării pentru localitatea Pecica și a satelor aparținătoare.
Hotărârea Consiliului Local nr. 158/28.10.2021 privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 01.10.2021 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea Consiliului Local nr. 39/25.03.2021 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor Iacale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și Iimitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza inflației, aplicabile în anul fiscal 2022.
Hotărârea Consiliului Local nr. 207/03.12.2020 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021
Hotărârea Consiliului Local nr. 75/16.04.2020 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor Iocale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și Iimitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza inflației, aplicabile în anul fiscal 2021
Hotărârea Consiliului Local nr. 168/16.12.2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020
Hotărârea Consiliului Local nr. 186/27.12.2018 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 184/14.12.2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.12.2016 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2017
Hotărârea Consiliului Local nr. 144/10.11.2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2016
Hotărârea Consiliului Local nr. 126/28.11.2014 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2015
Hotărârea Consiliului Local nr. 146/23.12.2013 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2014
Hotărârea Consiliului Local nr. 47/16.05.2007 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în extravilan; privind stabilirea zonelor la nivelul UAT PECICA , există un singur extravilan pentru teritoriu – administrativ al oraşului Pecica, pentru localitatea Pecica (oraş) şi satele aparţinătoare Turnu, Sederhat şi Bodrogul Vechi pentru calculul impozitului pe teren amplasat în extravilan se încadrează în rangul III
Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 21.11.2016, privind actualizarea zonării localității Pecica și a satelor aparținătoare în intravilanul localității
cu modificările și completările ulterioare aduse prin:
Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 22.11.2018, privind modificarea anexei din HCL nr. 157 din 21.11.2016, privind actualizarea zonării localității Pecica și a satelor aparținătoare în intravilanul localității
Hotărârea Consiliului Local nr 158/21.11.2016, privind actualizarea Nomenclatorului străzilor Orașului Pecica și a satelor aparținătoare
Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 22.04.2017, privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Pentru anul 2018, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată nu se indexează, acestea rămânând la nivelul celor prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, rata inflației pentru anul 2016 fiind de -1,5, conform adresei Institutului Național de Statistică nr.1585/13.02.2017, postată pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 12.03.2018, privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019. Pentru anul 2019, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 1,3%
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rata inflației pentru anul 2017 este de 1,3%. Nivelul inflației este comunicat de către Institutul Național de Statistică prin adresa nr.9954/29.01.2018.
Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.03.2019, privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020. Pentru anul 2020, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 4,6%
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației, rata inflației pentru anul 2018 este de 4,6%.
Hotărârea Consiliului Local nr. 155/21.11.2016 privind aprobarea regulamentului privind condițiile de supraimpozitare a clădirilor din intravilanul orașului Pecica care nu sunt întreținute.
Hotărârea Consiliului Local nr. 71/27.04.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pe teritoriul administrativ al U.A.T. Pecica și aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare începând cu 01.05.2018, pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare, persoane fizice, persoane fizice autorizate și asimilate acestora și pentru persoanele juridice care nu au încheiat, refuză să încheie contractul de salubrizare cu operatorul serviciului.
Hotărârea Consiliului Local nr. 174/22.11.2018 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării în U.A.T. Pecica

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide