Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

HotărâreLink
HCL nr. 97 din 24.06.2021-Alegerea președintelui de ședință
HCL nr. 96 din 24.06.2021-Dezlipirea imobilului teren extravilan C.F. 317381 Pecica
HCL nr. 95 din 24.06.2021- Implementare proiect ”Creșterea gradului de integrare a minorităților etnice ( inclusiv minoritatea romă) în viața comunității pecicane”
HCL nr. 94 din 24.06.2021-Dezlipirea imobilului teren intravilan C.F. nr.319316 Pecica
Anexa 2-HCL nr. 93 din 24.06.2021- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției: Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală ”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, orașul Pecica, județul Arad”
Anexa 1-HCL nr. 93 din 24.06.2021-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției: Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală ”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, orașul Pecica, județul Arad”
HCL nr. 93 din 24.06.2021-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției: Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală ”Școala gimnazială nr.2, strada 2, nr.176, orașul Pecica, județul Arad”
HCL nr. 92 din 24.06.2021-Contractarea de servicii juridice
HCL nr. 91 din 24.06.2021- Dezlipirea imobilului teren intravilan C.F. nr.316297 Pecica
Anexa 2-HCL nr. 90 din 24.06.2021- Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Asfaltare strada 1 și strada 6, amenajări parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica
Anexa 1-HCL nr. 90 din 24.06.2021-Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Asfaltare strada 1 și strada 6, amenajări parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica
HCL nr. 90 din 24.06.2021-Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Asfaltare strada 1 și strada 6, amenajări parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica
HCL nr. 89 din 24.06.2021- Privind ajustarea/modificarea tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei 1
Anexă-HCL nr. 88 din 24.06.2021-Rectificarea bugetului general 2021
HCL nr. 88 din 24.06.2021-Rectificarea bugetului general 2021
Anexa 2-HCL nr. 87 din 24.06.2021- Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire spații de depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D 14, D 15, orașul Pecica, județul Arad
Anexa 1-HCL nr. 87 din 24.06.2021-Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire spații de depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D 14, D 15, orașul Pecica, județul Arad
HCL nr. 87 din 24.06.2021-Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire spații de depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D 14, D 15, orașul Pecica, județul Arad
Anexă-HCL nr. 86 din 24.06.2021-Aprobare P.V. 27.05.2021
HCL nr. 86 din 24.06.2021Aprobare P.V. 27.05.2021
HCL nr. 85 din 24.06.2021-Aprobare ordine de zi ședință ordinară 24.06.2021
HCL nr. 84 din 27.05.2021-Modificare valoare totală proiect ”Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin cultural Turnu”
HCL nr. 83 din 27.05.2021-Acceptare ofertă de donație aut.nr.353/2021
HCL nr. 82 din 27.05.2021-Numire administratori în Consiliul de Administrație SC Urbi-Serv Pecica SA
Anexă-HCL nr. 81 din 27.05.2021-Rectificare buget general 2021
HCL nr. 81 din 27.05.2021-Rectificare buget general 2021
Anexa 2-HCL nr. 80 din 27.05.2021-Modificare organigramă și Statul de funcții
Anexa 1-HCL nr. 80 din 27.05.2021- Modificare organigramă și Statul de funcții
HCL nr. 80 din 27.05.2021-Modificare organigramă și Statul de funcții
Anexă-HCL nr. 79 din 27.05.2021-Aprobare Program unitar combatere vectori
HCL nr. 79 din 27.05.2021-Aprobare Program unitar combatere vectori
Anexă-HCL nr. 78 din 27.05.2021-Actualizare PAAR 2021
HCL nr. 78 din 27.05.2021-Actualizare PAAR 2021
Anexă-HCL nr. 77 din 27.05.2021- Concesionare teren C.F. 311435 Pecica
HCL nr. 77 din 27.05.2021-Concesionare teren C.F. 311435 Pecica
HCL nr. 76 din 27.05.2021-Aprobare cont execuție 2020
Anexă-HCL nr. 75 din 27.05.2021-Modificare Statut ADIACJA
HCL nr. 75 din 27.05.2021-Modificare Statut ADIACJA
Anexă-HCL nr. 74 din 27.05.2021-Închiriere prin licitație publică
HCL nr. 74 din 27.05.2021-Închiriere prin licitație publică
Anexă- HCL nr. 73 din 27.05.2021-Aprobare Proces verbal 21.04.2021
HCL nr. 73 din 27.05.2021-Aprobare Proces verbal 21.04.2021
HCL nr. 72 din 27.05.2021-Aprobare ordine de zi 27.05.2021Link

[table “” not found /]


[table “” not found /]


HotarareLink
Ianuarie 2019
Anexa-nr.1-HCL-8-Salarii-ianuarie-2019
HCL-1-Ordine-de-zi-09.01.2019
Anexa-nr.2-HCL-8-Salarii-ianuarie-2019
HCL-3-Închidere-exercițiu-bugetar-2018
HCL-2-P.V.-27.12.2018
HCL-4-Ord.de-zi-29.01.2019
HCL-6-Plan-acțiuni-2019
HCL-5-P.V.-09.01.2019
HCL-7-Actualizare-Comisie-socială-A.N.L.Pecica
HCL-8-Salarii-2019
Proces-verbal-șed.-29.01.2019
Proces-verbal-șed.-09.01.2019
Februarie 2019
Anexa-1-HCL-16-Descriere-investitie-Iliminat-public
Anexa-2-HCL-16-Indicatori-tehnico-economici
Anexa-3-HCL-16-Indicatori-aferenți-obiectivului-de-investiții
Anexă-HCL-nr.11-din-15.02.2019
HCL-9-Ordine-de-zi-15.02.2019
HCL-10-P.V.-29.01.2019
HCL-12-Reziliere-contract-închiriere-UDMR
HCL-11-Plan-anual-acțiune-2019-SPAS
HCL-13-Cotizație-2019-ADISI-Deșeuri-Arad
HCL-15-Aprobare-P.U.Z.
HCL-14-Sediu-partid-politic-UDMR
HCL-16-Actualizare-S.F.Iluminat-public-Pecica
HCL-17-din-15.02.2019-Proiect-Iluminat-prblic-Pecica
HCL-18-Înlocuire-în-comisia-de-licitație-publică
HCL-19-Ord.zi-20.02.2019
HCL-20-P.V.-15.02.2019
HCL-21-Împuternicire-primar-Contract-mediere
HCL-23-P.V.-20.02.2019
HCL-22-Ord.zi-28.02.2019
HCL-24-Reactualizare-deviz-general-Modernizare-străzi-Pecica
HCL-25-Reactualizare-deviz-general-Șc.-gim.-nr.2-Pecica
HCL-26-Reactualizare-deviz-general-Liceu-Pecica
HCL-27-Reactualizare-deviz-general-Grădiniță-de-4-grupe-Pecica….
Proces-verbal-șed.-15.02.2019-1
Proces-verbal-șed.-20.02.2019
Martie 2019
Anexa-H.C.L.nr_.-34-Indexare-impozite-2020
Anexa-la-HCL-32-PAAR-2019
Anexa-la-HCL-nr.-61-din-29.05.2013-Gospodărirea-localității
Anexa-nr.-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
Anexă-HCL-35-Casarea
Anexă-HCL-40-Rețea-școlară-2019-2020
Anexă-HCL-37-Stat-de-functii-martie-2019
HCL-29-P.V.-28.02.2019
HCL-28-Ordine-de-zi-șed.-28.03.2019
HCL-30-Completare-anexă-HCL-61-din-2013-1
HCL-31-Subvenția-A.P.I.A
HCL-32-Plan-analiză-și-risc-2019
HCL-34-Indexare-impozite-2020
HCL-36-Anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
HCL-38-Raport-consilieri-locali-2018
HCL-37-Statul-de-funcții
HCL-35-Casarea
HCL-39-Actualizare-deviz-Cămin-cultural-Turnu
HCL-40-Rețeaua-școlară-2019-2020
HCL-41-Președinte-de-ședință
Proces-verbal-șed.-28.03.2019
Aprilie 2019
Anexa-HCL-47-Raport-primar-2018
Anexă-HCL-48-Ghid-nou-sport-finalizat..
Anexă-HCL-49-Rețea-școlară-2019-2020
Anexă-modificată-HCL-85-din-2014-Regulament-titluri-și-distincții
Diplomă-onoare-Kadarne-Zsuzsanna
Excelenta-Jámbor-Ilona
Excelență-Bella-Ibolya-Rozália
Excelență-Eva-Kovacs
HCL-42-Ordine-de-zi-18.04.2019
HCL-44-Demisie-Chevereșan-Anca
HCL-43-P.V.-28.03.2019
HCL-46-Raport-viceprimar-2018
HCL-47-Raport-primar-2018
HCL-48-Ghidul-solicitantului-sport
HCL-49-Rețea-școlară-2019-2020
HCL-50-Completare-anexă-HCL-85-din-2014-Regulament-distincții
HCL-51-Distincții-și-titluri-zilele-orașului-Pecica-2019
HCL-52-Mandatare-reprez.CLP-în-AGA-ADIAC-Arad
HCL-55-Excedent-buget-local-2018
HCL-53-Act-adț.-nr.8-din-2019-ADIAC-Arad
HCL-57-Revocare-HCL-177-din-2018
HCL-56-Studiul-de-oportunitate
Proces-verbal-șed.-18.04.2019
HCL-58-Primă-înscriere
Raport-viceprimar-2018
Mai 2019
HCL-59-Ordine-de-zi-28.05.2019
Anexă-HCL-71-Finanțare-proiecte-sp
HCL-60-P.V.18.04.2019
HCL-61-Reorganizare-Cons.Comunitar-Pecica
HCL-62-Acord-înfrățire
HCL-63-Serv-iluminat-public-Pecica
HCL-64-Contul-anual-de-execuție-2018
HCL-65-Rectificare-buget
HCL-66-Mandatare-în-AGA-Apă-Canalizare-Arad
HCL-67-Reactualizare-com.specială-inventar
HCL-68-Modificare-inventar
HCL-69-Însușire-P.U.Z-beneficiar-Ponta-Ghe.-și-Ponta-Claudia
HCL-71-Finanțare-proiecte-I-sesiune
HCL-70-Ajutor-urgență
HCL-72-Contribuție-economie-circulară
Proces-verbal-șed.-28.05.2019
Iunie 2019
Anexa-HCL-80-Închiriere-imobil-Turnu
Anexa-la-HCL-75-Casare
Anexă-HCL-77-CAIET-DE-SARCINI-inchiriere-domeniu-public-terase
HCL-74-P.V.-28.05.2019
HCL-76-Mandatare
HCL-75-Casarea
HCL-78-Inventar-gestiune-apă-canalizare
HCL-77-Caiet-sarcini-înch.dom_.pb_
HCL-80-Închiriere-disp.veterinar-Turnu
HCL-79-Rectificare-buget
HCL-81-Fotovoltaice
Ordine-de-zi-25..06.2019
Proces-verbal-șed.-25.06.2019
Iulie 2019
Anexă-HCL-95-Deviz-Liceu
HCL-82-Ordinea-de-zi-29.07.2019
Anexă-HCL-96-Deviz-Grăd.4-grupe-Pecica
HCL-83-P.V.-25.06.2019
HCL-85-Schimb-locuință-A.N.L
HCL-84-Validare-mandat-consilier-local-Cardoș-Ovidiu-Andrei
HCL-87-Distincții-Praznic-2019
HCL-86-Modificare-Contract-Comp.Apă-Arad
HCL-88-Dezmembrare-C.F.-nr.314181-Pecica
HCL-89-Alipirea-imobilelor
HCL-90-Schimb-locuri-în-com.specialitate
HCL-91-Execuția-bugetelor-trim.II-2019
HCL-92-Rectificare-buget-local-2019
HCL-94-Modificare-HCL-189-din-2018
HCL-93-Rectificare-prin-diminuare-C.F.-304930-Pecica
HCL-95-Actualizare-deviz-Liceu-rectificată
HCL-96-Actualizare-deviz-Grădiniță-4-grupe-Pecica
Proces-verbal-șed.-29.07.2019
HCL-97-Președinte-de-ședință
August 2019
Anexa-1-HCL-106
Anexa-12-la-HCL-106
Anexa-9-10-11-la-HCL-106
Anexa-nr.3-HCL-106-Stat-functii-Serviciul-Salubrizare
Anexa-nr.2-la-HCL-106-OrganigramaOrganigrama-Serviciului-Salabrizare
Anexă-HCL-104-Strategie-iluminat-
Anexă-HCL-105-STRATEGIE-SALUBRIZARE
HCL-102-Modificare-CDG-Apă-canalizare-Arad
HCL-103-Cost-copiere
HCL-104-Strategie-iluminat-public
HCL-105-Strategie-salubrizare
HCL-106-Serviciul-salubrizare
Proces-verbal-șed.-19.08.2019
Microsoft-Word-HCL-98-Ordinea-de-zi-19.08.2019
Septembrie
Anexa-nr.1-la-HCL-112-Act-adț.nr_.-9
HCL-108-Ordinea-de-zi-20.09.2019
Anexa-nr.2-la-HCL-112-Act-adț.nr_.9
Proces-verbal-șed.-20.09.2019
HCL-112-ADIACJA-Modif.-Act-Constitutiv-și-Statut
Octombrie 2019
Proces-verbal-șed.-20.09.2019
HCL-116-Ordinea-de-zi-03.10.2019
Anexă-HCL-123-Studiu-de-fundamentare-Statia-de-Sortare-Arad-1
HCL-119-Actualizare-proiect-parcuri-publice-Pecica-1
HCL-121-Ordinea-de-zi-10.10.2019
HCL-120-Predare-amplasament
Proces-verbal-șed.-03.10.2019
HCL-123-DIN-10.10.2019
Proces-verbal-șed.-29.10.2019
Proces-verbal-șed.-10.10.2019
Anexa-1-la-HCL-nr.158-Documentație-atribuire-imobil
Anexa-1-la-HCL-nr.164-din-29.11.2019
Anexă-la-H.C.L.-156-Solicitare-la-C.J.Arad_
Anexa-2-la-HCL-nr.164-din-29.11.2019
H.C.L.-146-din-15.11.2019-Transmitere-obiectiv-de-investiții
H.C.L.-142-din-08.11.2019-Intenția-de-aderare-la-A.D.I.Transport-Public-Local-Arad
H.C.L.-157-Dare-în-adm.activ_.dezinsecție-dezinfecție-deratizare
H.C.L.-147-din-15.11.2019-Aderare-la-ADI-Transport-public-local-Arad
HCL-137-din-29.10.2019-Studiul-de-fezabilitate-Modernizare-strada-1-pentru-acces-la-locuințe
HCL-135-din-29.10.2019-S.F.”Realizare-Bază-Sportivă-Turnu”
HCL-155-Schimbare-denumire-Serviciul-local-de-salubrizare-Pecica
HCL-148-Aprobare-P.U.Z.
HCL-156-Solicitare-C.J.Arad_
HCL-158-Închiriere-prin-licitație-publică-imobil
HCL-161-Interes-public-investiție
HCL-164-Mandatare-ADI-Transport-Public-Arad-1
HCL-162-Mandatare-ADITPA-pt.atribuire-gestiune
Decembrie 2019
Anexa-HCL-168-din-2019_Impozite-și-taxe-anul-2020
HCL-168-Impozite-și-taxe-anul-2020
HCL-183-S.F.indicatoriACB-Sistem-de-producere-și-distribuție-energie-termică-utilizând-energie-geotermală
HCL-184-Participare-proiect-Sistem-de-producere-și-distr.energie-termică-utilizând-energie-geotermală
Proces-verbal-șed.-16.12.2019
Proces-verbal-șed.-24.12.2020

HotarareLink
Ianuarie 2018
ANEXA-2-HCL-7-CAIET-DE-SARCINI-vanzare-animale-Pecica-ref-2
Anexă-1-HCL-7-Vânzare-bivoli
Anexă-1-Rețea-școlară
HCL-1-Ordine-de-zi-09.01.2018
HCL-3-Închidere-exercițiu-bugetar-2017
HCL-2-P.V.-28.12.2017
HCL-4-Vânzare-bivoli
HCL-5-Ordine-de-zi-19.01.2018
HCL-8-Terenuri-SC-Compania-de-Apă-Arad-S.A
HCL-6-P.V.-09.01.2018
HCL-9-Dezmembrare-imobil-teren-C.F.-302296-Pecica
HCL-10-Ordine-de-zi-31.01.2018
HCL-11-P.V.-19.01.2018
HCL-13-Desemnare-reprez.în-Com.ev_.Lic_.Teoretic-Ghe
HCL-12-Plan-acțiuni
HCL-15-Circuitul-funciar-1123
HCL-14-Rețeaua-școlară
HCL-16-Circuitul-funciar-1103
HCL-18-Dezlipire-C.F.307141-Pecica
HCL-17-Dezlipire-C.F
HCL-20-CAIET-DE-SARCINI-VANZARE-TEREN-4000m-p16.02
HCL-19-Contribuție-Parc-public
HCL-21-Președinte-de-ședință
Februarie 2018
Anexă-HCL-25-Centralizatoare-reevaluare
Anexă-HCL-26-Buget-2018-Calendar-evenimente-2018
Anexă-HCL-26-Buget-2018-Program-anual-2018-fd.nerambursabile
Anexă-HCL-26-Buget-2018-PROGRAM-DE-INVESTITII-2018
Anexă-HCL-30-Stat-de-functii-FEBRUARIE-2018
Anexă-HCL-29-Modificare-Regulament-sapatura-de-la-Adela-BUN-revizuit-2-Final
HCL-22-Ordine-de-zi
HCL-23-P.V.-31.01
HCL-24-ADIAC-Arad
HCL-25-Reevaluare-patrimoniu
HCL-26-Buget-2018
HCL-27-Sediu-filială-partid-P.S.D.
HCL-28-Cuantum-cotizație
HCL-30-Stat-de-funcții-1
HCL-29-Modificare-HCL-195-2017-Regulament_săpături
Proces-verbal-șed.-27.03.2018
Martie 2018
Anexa-HCL-34-indexare-impozite-taxe-locale-2018-pentru-2019-Pecica
Anexa-HCL-38-CENTRALIZ.-CASARE-2018
Anexă-HCL-33-Plan-anual-de-actiune-SPAS-2018
Anexa-la-HCL-nr.41-din-12.03.2018
Anexă-HCL-35-PAAR-2018
Anexă-HCL-40-Completare-strategie
Anexă-HCL-49-ADISIGD-Deșeuri
Anexă-HCL-50-Stat-de-functii-MARTIE-2018
Anexă-HCL-55-PROGRAM-DE-INVESTITII-27.03.2018
HCL-31-Ordine-de-zi-12.03.2018
HCL-32-Aprobare-P.V.-19.02.2018
HCL-34-Indexare-impozite-și-taxe-2019
HCL-33-Plan-anual-acțiune-SPAS-2018
HCL-36-Reprezentant-în-A.G.A-SC-Compania-de-Apă-Arad
HCL-35-Actualizare-plan-analiză-și-risc-2018
HCL-37-Rectificare-prin-diminuare-C.F.-nr.300672-Pecica
HCL-38-Casarea-mijloace-fixe-și-ob.inventar
HCL-40-Strategia-orașului-Pecica
HCL-40-Strategia-orașului-Pecica completată prin HCL 213 din 03.12.2020
HCL-39-Trecerea-în-dom.privat
HCL-41-Proiect-Cămin-Turnu
HCL-42-S.F.-actualizat-și-ind.-teh.ec_.-parcuri-publice
HCL-43-Modif.-art.5-din-HCL-nr.153-2016
Aprilie 2018
HCL-44-P.U.D.
HCL-45-Contract-asistență-și-reprezentare-juridică
HCL-47-Ord.zi-27.03.2018-1
HCL-46-Prima-înscriere-în-C.F.
HCL-49-Modificare-Contract-ADISIGD-Arad
HCL-48-P.V.-12.03.2018
HCL-50-Aprobare-stat-de-funcții
HCL-52-Modificare-inventar-gestiune-Compania-de-apă-Arad
HCL-51-Modificare-inventar-dom.public
HCL-53-Vânzare-prin-licitație-publică
HCL-54-Vânzare-directă
HCL-55-Rectificare-buget-2018
HCL-56-Dezmembrare-C.F.306647-Pecica
HCL-57-Dezmembrare-C.F.306653-Pecica
HCL-58-Dezmembrare-C.F.306666-Pecica
Proces-verbal-șed.-27.03.2018
Anexă-HCL-65-ADISIGD-Deșeuri
HCL-59-Ord.de-zi-13-04-2018
HCL_71_27.04.2018_REGULAMENT_TAXA_SALUBRITATE_2018
HCL-61-Raport-activ.2017-cons.locali
HCL-60-P.V.-27.03.2018
HCL-62-Raport-primar-2017
HCL-63-Subvenție-APIA
HCL-65-Modificare-Contract-ADIASIGD-Arad
HCL-64-Revocare-HCL-nr.49-din-2018
HCL-67-Ofertă-donație-674
HCL-66-P.O.I.M
HCL-69-Ord.de-zi-27.04.2018-1
HCL-68-Ofertă-donație-676
HCL-70-P.V.-13.04.2018
HCL-72-Contul-anual-de-execuție-2017
HCL-73-Rădăcini-pecicane
HCL-74-Execuția-bugetelor-trim.-I-2018
HCL-75-Cetățean-de-onoare-post-mortem
HCL-76-Rectificare-C.F.300675-Pecica
HCL-77-Alipire-imobile
Proces-verbal-șed.-13.04.2018
HCL-78-Președinte-de-ședință
Rap.activ_.2017-Băguț-Ciprian
Proces-verbal-șed.-27.04.2018
Rap.activ_.2017-Chevereșan-Anca
Rap.activ_.2017-Suli-Iuliana
Raport-activ.2017-Bartok-Andras
Raport-activ.2017-Chifor-Vasile
Raport-activ.2017-Chira-Claudiu
Raport-activ.2017-Daniliuc-Marian
Raport-activ.2017-Danicsko-Marinela
Raport-activ.2017-Demeter-Nicolae
Raport-activ.2017-Dragoș-Dorel
Raport-activ.2017-Halasi-Andrei
Raport-activ.2017-Goldea-Daniel
Raport-activ.2017-Iuga-Claudiu
Raport-activ.2017-Mocanu-Ioan-Lucian
Raport-activ.2017-Puta-Sabin-Dorin
Raport-activ.2017-Zagoni-Szabo-Andrei
Raport-primar-2017
Mai 2018
Anexa-1-la-HCL-86
Anexa-1-la-HCL-89
HCL-79-Ord.zi-18.05.2018
Anexa-nr.1-HCL-88-Calendar-evenimente-2018
HCL-80-Demisie-cons.local_
HCL-82-P.V.-27.04.2018
HCL-81-Validare-mandat-cons.local_
HCL-83-Modificare-AC-și-Statut-ADI-Apă-Canalizare-Arad
HCL-84-Mandatare-în-A.G.A
HCL-85-Condiții-concurs-Poliția-Locală
HCL-87-Modificare-inventar-dom.public
HCL-86-Casarea
HCL-88-Rectificare-buget-2018
HCL-89-Statul-de-funcții
HCL-90-Cumpărare-teren-intravilan
Proces-verbal-șed.-18.05.2018
Iunie 2018
HCL-90-Cumpărare-teren-intravilan
Anexa-2-Regulament
Anexa-1-Regulament
Anexa-3-Regulament
Anexă-HCL-94-PROGRAM-DE-INVESTITII-14.06.2018
Anexă-HCL-100-R.O.F.Ferma-de-bivoli
Anexă-HCL-104-PROGRAM-DE-INVESTITII-27.06.2018
HCL-91-Ord.zi-14-06-2018
Anexă-HCL-105-Regulament-publicitate
HCL-92-P.V.-18.05.2018
HCL-93-Dezlipire-teren-intravilan-C.F.-nr.304510
HCL-94-Rectificare-buget
HCL-96-P.V.-14.06.2018
HCL-95-Ord.de-zi
HCL-97-Demisie-consilier-local
HCL-98-Validare-consilier-local
HCL-99-Încetare-contract-concesiune
HCL-100-R.O.F.Ferma-de-bivoli
HCL-102-Plan-strategie
HCL-101-Aprobare-P.U.Z
HCL-103-Reg.ADIACJA
HCL-104-Rectificare-buget
Iulie 2018
HCL-105-Regulament-publicitate
Proces-verbal-șed.-14.06.2018
Proces-verbal-șed.-27.06.2018
HCL-106-Ord.de-zi-23-07-2018
Anexă-HCL-108
HCL-108-Modificare-anexă-calendar-activități-Casa-de-cultură
HCL-107-P.V.-27.06.2018
HCL-110-Dezmembrare-teren
HCL-109-Titlul-de-excelență-Rădăcini-pecicane-Praznic-2018
HCL-112-Execuția-bugetelor-trim.-II-2018
HCL-111-Rectificare-buget-2018
HCL-114-Acord-principiu
HCL-113-P.U.Z.-Agroluc
HCL-116-Contractare-credit
HCL-115-Modificare-Plan-semnalizare-Pecica
Proces-verbal-șed.-23.07.2018
August 2018
Anexa-2-HCL-119-stat-de-functii-iunie-2018
Anexa-1-HCL-119-organigrama-PRIMARIEI-2018
HCL-118-P.V.-23.07.2018
HCL-117-Ordine-de-zi-14.08.2018
HCL-120-D.A.L.I.Șc.-primară-str.1-nr
HCL-119-Organigramă-și-stat-de-funcție
HCL-122-S.F.-Teatru-de-vară-Pecica
HCL-121-D.A.L.I.Centru-de-tineret-Pecica
HCL-123-S.F.-Centrul-cultural-Pecica
HCL-125-S.F.-Iluminat-public
HCL-124-S.F.-Infrastructură-urbană
HCL-126-Eviniment-M-KIDSZ
HCL-128-Actualizare-deviz-Liceu
HCL-127-Închiriere-imobil
HCL-130-Însușire-P.U.Z….DEPOZIT…
HCL-129-Actualizare-deviz-modernizare-străzi
HCL-132-Program-PIEE
HCL-131-Aprobare-PUZ-Agroluc
HCL-133-Președinte-de-ședință
Proces-verbal-ședință-14.08.2018
Septembrie 2018
Anexa-1-HCL-136-PROGRAM-DE-INVESTITII-07.09.2018
Anexă-HCL-146-Statul-de-funcții-septembrie-2018
Anexa-1-HCL-nr.141-PROGRAM-DE-INVESTITII-19.09.2018
Anexă-HCL-nr.-147-R.O.F.-Dir.as_.socială
HCL-134-Ord.de-zi
HCL-136-Rectificare-buget
HCL-135-P.V.-14.08.2018
HCL-137-Revocare-HCL-130-2007
HCL-138-Președinte-de-ședință
HCL-140-P.V.-07.09.2018
HCL-139-Ord.de-zi-19.09.2018
HCL-141-Rectificare-buget
HCL-142-Actualizare-deviz-străzi-Pecica
HCL-143-Ordine-de-zi-28.09.2018
HCL-144-P.V.19.09.2018
HCL-145-Modificare-CDG-Apă-canalizare-Județul-Arad
HCL-147-R.O.F.Direcție-as.socială
HCL-146-Statul-de-funcții-septembrie-2018
HCL-149-Însușire-P.U.Z.Lucaș-Marian-și-Lucaș-Gabriela
HCL-148-Aprobare-P.U.Z.Duvenbeck
HCL-151-Revocare-HCL-nr.128-din-2018
HCL-150-Dezmembrare-teren
HCL-153-Rectificare-buget-2018
HCL-152-Actualizare-deviz-general-Liceu-Pecica
Proces-verbal-șed.-07.09.2018-1
Proces-verbal-șed.-19.09.2018
Proces-verbal-șed.-28.09.2018
Octombrie 2018
ANEXA-LA-HCL-162-GRAFIC-INVESTITII
Anexa-nr.-1-la-HCL-nr.-157-PROGRAM-DE-INVESTITII-22.10.2018
Grafic-investiții-iluminat-public-2018
HCL-155-P.V.28.09.2018
HCL-154-Ord.de-zi-22.10.2018
HCL-156-Actualizare-deviz-grădiniță-4-grupe-Pecica
HCL-157-Rectificare-buget-2018
HCL-159-Modificare-co-finanțare-proiect-Tradiții….
HCL-158-Execuția-bugetelor-trim.III-2018
HCL-160-Revocare-HCL-114-2018
HCL-161-Act-adț.Co0ntract-iluminat-public-2009
HCL-162-Grafic-investiții-iluminat-public-2018
Proces-verbal-șed.-22.10.2018
HCL-163-Schimb-locuință-bloc-A.N.L-Pecica
Noiembrie 2018
Anexă-1-HCL-172-PROGRAM-DE-INVESTITII-22.11.2018
Anexă-HCL-168-Plan-ocupare-functii-publice-2019
Anexă-HCL-169-Stat-de-functii-noiembrie-2018
Anexă-HCL-171-CAIET-DE-SARCINI-inchiriere-imobil-Pecica
Anexă-HCL-173-Zonarea
Anexă-HCL-174-inregistrare-vehicule
HCL-164-Ord.de-zi-22.11.2018
HCL-165-Încetare-mandat-consilier-local-Halasi-Andrei
HCL-166-Validare-mandat-Selegean-Traian
HCL-169-Statul-de-funcții
HCL-168-Plan-ocupare-funcții-2019
HCL-171-Închiriere-imobil-Pecica
HCL-170-Valabilitate-P.U.G
HCL-172-Rectificare-buget-2018
HCL-173-Zonarea
HCL-174-Regulament-vehicule
HCL-176-ADI-Apă-Canalizare-act-adț
HCL-175-Încetare-contract-concesiune
HCL-177-Însușire-doc.-topo.-cad
HCL-178-Președinte-de-ședință
Proces-verbal-șed.-22.11.2018
Decembrie 2018
Anexa-HCL-186-din-27.12.2018-Impozite-și-taxe-locale-2019
Anexă-HCL-181-PROGRAM-DE-INVESTITII-12.12.2018
Anexă-HCL-189-Regulament-activități-comerciale
HCL-179-Ordine-de-zi-12.12.2018
HCL-181-Rectificare-buget-2018-1
HCL-180-P.V.-22.11.2018
HCL-183-Aprobare-S.F.-Modernizare-străzi-Pecica
HCL-182-Darea-în-administrare-130-mp-teren
HCL-185-P.V.12.12.2018
HCL-184-Ord.de-zi-27.12.2018
HCL-187-Ofertă-donație
HCL-189-Regulament-activități-comerciale
HCL-190-Modificare-tarife-Retim-Ecologic
HCL-192-Supraimpozitare-Pecica-str.-218-nr.38
HCL-191-Supraimpozitare-Pecica-str.-124-nr.-22
HCL-193-Supraimpozitare-Pecicastr.-232-nr.13
HCL-194-Supraimpozitare-Pecica-str.-231-nr.4
HCL-196-Supraimpozitare-Pecicastr.-316-nr.10
HCL-195-Supraimpozitare-Pecicastr.-206-nr.4
HCL-197-Supraimpozitare-Pecica-str.-301-nr.11
HCL-198-Supraimpozitare-Turnu-str.-2-nr.51
HCL-199-Supraimpozitare-Turnu-str.-8-nr.394
Proces-verbal-șed.-12.12.2018

HotarareLink
Ianuarie 2017
ANEXA_H.C.L._NR._13_DIN_26.01.2017
ANEXA_H.C.L._NR._14_DIN__26.01.2017
ANEXA_HCL
HCL_5_ORD._DE_ZI
HCL_6_P.V
HCL_8_VALIDARE_IUGA
HCL_7_DEMISIE_PETE
HCL_9_DEMISIE_BOLONI
HCL_10_VALIDARE_SULI
HCL_11_PRELUARE_CLADIRE_SCOALA
HCL_12_TARIFE_SALUBRITATE_2017
HCL_13_PLAN_ACȚIUNI_2017
HCL_14_MODIFICARE_HCL_12_DIN__2011
HCL_15_REPREZ.IN_CONS.ADM_.SCOLI_
HCL_16_EXCEDENT_BUGETAR
HCL_17_EXPROPRIEREA
HCL_18_SCHIMBARE_CONS.IN_COM._SP
Februarie 2017
HCL_19_Ordinea_de_zi
HCL_21_Ind.teh_.ec_.ADISIGD_Arad
HCL_20_P.V._din__26.01.2017
HCL_22_ADISIGD_Arad
HCL_23__Ord._de_zi
HCL_24__P.V
HCL_25_Rețeaua_școlară
HCL_26_Solicitare_trecere_în_dom.public
HCL_27_Plan_analiză_și_risc_2017
HCL_28_Completare_HCL_nr.14_din__2017
HCL_30Schimb_locuri_în_com.sp_.C.L.P
HCL_29_Casarea
HCL_31_Înlocuire_în_Com.licitații_U.A.T.Pecica
HCL_32_Dezmembrare_teren_înscris_în_C.F._nr._300796_Pecica_nr._cad_300796
Martie 2017
Anexa_nr._1_la_HCL_nr._46_din__30.03.2017
Anexa_nr._1_la_HCL_45_din__30.03.2017
Anexa_nr.3_la_HCL_nr._46_din__30.03.2017
Anexa_nr.2_la_HCL_nr._46_din__30.03.2017
HCL_34_P.V._din__28.02.2017
HCL_33_Ordinea_de_zi
HCL_35_Apartamentare_A.N.L.__Pecica
HCL_36_ind.teh_.-ec.actualizați_parcuri_publice
HCL_37_Asigurarea_utilităților_publice_proiect_parcuri_publice
HCL_38_ind.teh_.-ec.actualizați_șc.gim_.2_Pecica
HCL_40_-_dali_scoala
HCL_39_ind.teh_.-ec.actualizați_grădiniță_cu_patru_grupe
HCL_41_Asfaltare_străzi_Pecica
HCL_43__Ord._de_zi
HCL_42_ind.teh_.-ec.actualizați_Îmbrăcăminți_bituminoase
HCL_44__P
HCL_45_Modificare_H.C.L._178_din__2010_Comisie_locala_de_ordine_publica
HCL_47_Vanzare_directa_teren_catre_Maczei_Ana
HCL_46_Modificare_H.C.L._38_din_2011_Regulament_politia_locala
HCL_48_Pasune_U.A.T.Pecica-subventie_APIA
HCL_49_Alipire_imobile
HCL_50_Rectificare_suprafata_prin_diminuare
HCL_52_Lista_prioritati_locuinte__A.N.L._Pecica
HCL_51_Aprobare_buget_2017
HCL_53_Alegere_presedinte_sedinta_Puta_Sabin_Dorin
LISTA_DE_INVESTITII-30.03.2017___initiala_
ROAF_si_ROI_Pecica
Aprilie 2017
ANEXA_1_LA_H.C.L._64_-_RAPORT_COMISIE_BUGET-2016
Anexa_1_la_H.C.L._56
ANEXA_1_LA_H.C.L._66_-_RAPORT_PRIMAR_2016
ANEXA_2_LA_H.C.L._64_-_RAPORT_COMISIE_CULTURĂ_2016
ANEXA_1_LA_H.C.L._70_-_-REGULAMENT_CADRU_-_UNIT_DE_INV
ANEXA_2_LA_H.C.L._70_-_-CAIET_DE_SARCINI_INCHIRIERE_IMOBIL
ANEXA_3_LA_H.C.L._64_-_RAPORT_COMISIE_URBANISM_2016
ANEXA_3_LA_H.C.L._70_-_CONTRACT_ÎNCHIRIERE_TEMPORARĂ
ANEXA_4_LA_H.C.L._64_-_RAPORT_COMISIE_VALIDARE_MANDATE_CONSILIERI_LOCALI
ANEXA_4_LA_H.C.L._70_-_CONTRACT_DE_ÎNCHIRIERE
Anexa_5-_la_H.C.L._nr.70_din__20.04.2017
H.C.L._56-Noi_ind.teh_.-ec.actualizați_parcuri_publice
H.C.L._57-Modificare_HCL_nr._153__din_2016
HCL_54_Ordinea_de_zi
HCL_55_P.V._din__30.03.2017
HCL_58_Ordinea_de_zi
HCL_59_P.V._din_11.04.2017
HCL_61_Modificare_inventar__dom.public
HCL_60_Trecere_din_dom.public_în_dom.privat
HCL_62_ORD._DE_ZI
HCL_63_P.V._DIN_13.04.2017
HCL_65_RAPOARTE_CONSILIERI_LOCALI
HCL_64_RAPOARTE_COM.SP
HCL_66_RAPORT_PRIMAR
HCL_67_NEINDEXARE_IMPOZITE_ȘI_TAXE_2018
HCL_68_PLAN_IID
HCL_70_REGULAMENT_SĂLI_SPORT_ȘCOALĂ
HCL_69_CONTUL_DE_EXECUȚIE_2016
HCL_71_EXCEDENT_BUGET_LOCAL_2014-2015-2016
HCL_72_REVOCARE_HCL_60_DIN_2017
HCL_74_CONTRACT_ASISTENȚĂ_JURIDICĂ
HCL_73_REVOCARE_HCL_61_DIN_2017
Iunie 2017
HCL_94_Ord._de_zi
HCL_96____Incetare_mandat_cons.local_
HCL_95_P
HCL_97_Validare_mandat_Chira
HCL_98_Rectificare_buget_local__2017
HCL_99_Rectificare_suprafață_prin_diminuare
HCL_100_Dezmembrare_teren_C
HCL_101_Reprez.concurs_școli
HCL_102_Stat_de_funcții
HCL_103_Președinte_de_ședință
Iulie 2017
A.N
H.C.L._114_-Anexe_salarii_27__iulie
HCL_104_Ord._de_zi
HCL_107_Dosar_instanță
HCL_105_P
HCL_109_Închiriere_prin_lic._publică_teren_C.F._nr._312831_Pecica
HCL_108_A.N
HCL_110_Ordinea_de_zi
HCL_111_P.V._din_14.07.2017
HCL_112_Rectificare_buget
HCL_114_Salarii
HCL_113_Execuția_bugetelor
HCL_115_Titluri_excelență_Rădăcini_Pecicane
HCL_116_R.O.F.C.L.PECICA
HCL_117_Cofinanțare_POIM_Apă_și_Apă_Uzată_jud
August 2017
Anexa_2_HCL_129-Caiet_sarcini
Anexă_1_HCL_129
HCL_127_P.V._din_21.08.2017
HCL_126_Ordinea_de_zi
HCL_128_Rectificare_buget
MINUTA-5
HCL_129_Vânzare_bivoli
Proces-verbal_șed.30.08.2017
Septembrie 2017
Anexa_nr.2_la_H.C.L._nr._132
Anexa_nr.1_la_H.C.L._nr._132
HCL_130_Ordinea_de_zi
HCL_131_P.V._din_30.08.2017
HCL_132_Rectificare_buget
HCL_133_Rectificare_C.F._306403_Pecica
HCL_134_Rectificare_C.F._300645_Pecica
HCL_135_Rectificare_C.F._300670_Pecica
HCL_136_Rectificare_C.F._300663_Pecica
MINUTA
HCL_137_Rectificare_C.F._300944_Turnu
Proces-verbal_șed.21.09.2017
Octombrie 2017
Anexa_1_la_HCL_164-CAIET_DE_SARCINI_inchiriere_imobil_STR.3
Anexa_nr.1_la_HCL_nr._150
Anexă_HCL_141
Anexă_HCL_152_din_2017
Anexă_la_HCL_nr.154
Anexă_HCL_153
HCL_139_P
HCL_138_Ord._de_zi
HCL_141_Completare_inventar_dom._public
HCL_140_Revocare_H.C.L._106_din_14.07.2017
HCL_142_Trecerea_în_dom._privat_imobil
HCL_143_P.U
HCL_144_Respingere_proiect_cădirea_Primăriei_Pecica
HCL_146_Modificare_Contract_salubrizare
HCL_145_Respingere_proiect_clădirea_școlii_Turnu
HCL_147_Președinte_de_ședință
HCL_148_Ordinea_de_zi
HCL_150_Rectificare_buget
HCL_149_P.V._din_02.10.2017
HCL_151_Casarea
HCL_153_Grafic_iluminat_public
HCL_152_Modificare_anexă_HCL_Pecica_nr._134_din_2015
HCL_155_Modificare_HCL__153_din_2016
HCL_154_IndicatoriParc
HCL_156_Ordinea_de_zi
HCL_157_P.V._din_12.10.2017
HCL_158_Eroare_materială
Noiembrie 2017
HCL_159_Rectificare_buget
HCL_160_Liceu
HCL_161_Șc.gen_.2
HCL_163_Plan_ocupare_fcț.publice_2018
HCL_162_Grădiniță_patru_grupe
MINUTA-3
MINUTA-4
PROCES_VERBAL_MINUTĂ
Proces-verbal_șed._02.10.2017
Proces-verbal_șed.12.10.2017
Anexă_HCL_173
Anexă__HCL_171-_R.O.F._C
Anexă__HCL_220-23.12.2020_R.O.F._C
HCL_167_Ord._de_zi
HCL_168_P
HCL_170_Reprez.C.L.P.în_Cons._adm._Lic.Teoretic_Ghe._Lazăr
HCL_169_Rectificare_plan_rep.și_investiții_fonduri_IID
HCL_171_R.O.F._C.L.Pecica
HCL 171 Revocată prin HCL 220 din 23.12.2020
Anexă HCL 171 din 2017 revocată de Anexă HCL 220 din 23.12.2020
HCL_172_Rectificare_buget
HCL_173_Regulament_vânzare_locuințe_A.N
HCL_174_Reactualizare_com.sp_.inventar_dom._public
HCL_175_Ofertă_donație_nr._1891_din_18.10.2017
HCL_177_Ofertă_donație_nr._1889_din_18.10.2017
HCL_176_Ofertă_donație_nr._1888_din_18.10.2017
HCL_178_Statul_de_funcții
HCL_180_S.F._Baza_sp._veche
HCL_179_S.F._Stații_autobuz
HCL_181_S.F._Zona_500
Proces-verbal_șed._27.11.2017
MINUTA-1
Decembrie 2017
Anexa_1_la_HCL_186-PROGRAM_DE_INVESTITII-14.12.2017
Anexă_HCL_187
Anexa_2-HCL_186
HCL_182_Ord._de_zi
HCL_184_Impozite_și_taxe_2018
HCL_183_P
HCL_185_Tarif_salubritate
HCL_186_Rectificare_buget
HCL_188_Proiect_Grădiniță
HCL_187_Modificare_inventar
HCL_189_Proiect_Șc._gim.2
HCL_192_Rectificare_str.2
HCL_190_Ofertă_donație
HCL_191_Proiect_Liceu
HCL_193_Rectificare_str.322
HCL_195_Regulament_săpături
HCL_195_Regulament_săpături-modificată prin HCL 29 din 19.02.2018
Anexă HCL_195_Regulament_săpături-modificată prin HCL 29 din 19.02.2018
HCL_194_-_Modificare_HCL_157_din_2016_zonarea
HCL-197
HCL_196-Rețeaua_șc.2018-2019
HCL-198-Rectificare-buget
HCL-199-Ordine-de-zi-28-12
HCL-201-PV-sedinta
HCL-200-PV-sedinta
HCL-203-reprezentant-CLP-Compania-de-Apa
HCL-202-Salarii-de-baza
HCL-204-modificare-inventar
HCL-205-casare

Hotărâre
Anexa_la_HCL_139_din__28.10.2016
ANEXĂ_HCL__-_TAXĂ_PIAȚĂ_II
ANEXĂ_HCL_138-_REGULAMENT_ACTE_COMERȚ
CAIET_DE_SARCINI_VÂNZARE_SCENĂ_MOBILĂ
HCL_58_Ordinea_de_zi
HCL_59_P.V._din_data_de_21.04.2016
HCL_60_Mandatare_reprez.C.L.P
HCL_61_Rectificare_buget
HCL_62_DOSAR_CERECTARE_PREALABILA
HCL_63_Taxă_extras_Reg._electoral
HCL_64_Ordinea_de_zi
HCL_65_P.V
HCL_66_Cercetarea_prealabilă
HCL_67_Planul_de_investiții_pe_anul_2016_compania_de_apă__arad_s.a
HCL_80_Ordinea_de_zi
HCL_81_P.V._din_07.07.2016
HCL_82_ADI_Apă_Canalizare_Jud.Arad
HCL_83_Comisie_specială_de_inventar
HCL_84_Dezmembrare_teren_C.F._nr.306350_Pecica
HCL_85_ADI_Deșeuri-Tarif
HCL_86_Cotă_aut.locale_pt.bloc_A.N.L
HCL_87_Ordinea_de_zi
HCL_88_P.V._din_29.07.2016
HCL_89_Atribuire_teren_la_M-KIDSZ
HCL_90_Modif.HCL_7_din_2016_Modif.metod.-i_ghid__solicitant_fd.nerambursabile
HCL_91_Numire_reprez.CLP_în_Com.licitație__U.A.T.Pecica
HCL_92_Vânzare_directă_la_Deak_Kato_și_Engi_Akos
HCL_93_Vânzare_directă_la_Kocsik_Maria
HCL_94_Modificare_inventar
HCL_95_Modif.Anexă_HCL_85_din_2014
HCL_96_Modificare_Plan_fcții_publice
HCL_97_Tutlu_de_excelență_și_răd.pecicane
HCL_98_Ordinea_de_zi
HCL_99_P.V._din_11.08.2016
HCL_100_ADISIGD_Arad
HCL_101_Rectificare_buget
HCL_102_Revocare_HCL_78_din_07.07.2016_tarife_piață
HCL_103_Inscriere_în_C.F._teren_extrav.CN_549.6
HCL_104__Inscriere_în_C.F._teren_intrav.CN_549.1
HCL_105__Inscriere_în_C.F._teren_intrav.CN_549.2
HCL_106__Inscriere_în_C.F._teren_intrav.CN_549.3
HCL_107__Inscriere_în_C.F._teren_intrav.CN_549.4
HCL_108__Inscriere_în_C.F._teren_intrav.CN_549.5
HCL_109_Ordinea_de_zi
HCL_110_P.V._din_31.08.2016
HCL_111_Organigrama_și_Statul_de_funcții
HCL_112_Proiect_Pro-Comunitate
HCL_113_D.A.L.I._Străzi_Pecica
HCL_114_Ind.teh.ec._și_cofinanțare
HCL_115_Comisie_concurs_unit.învățământ
HCL_116_Președinte_de_ședință
HCL_117_Ordinea_de_zi
HCL_118_P.V._din_14.09.2016
HCL_119_Protocol_de_colaborare
HCL_120_Consiliul_Comunitar_Consultativ_Pecica
HCL_121_Reprezentanti_Consiliu_de_Administratie_Invatamant
HCL_122_Rectificare_buget
HCL_123_Diminuare_suprafa
HCL_124_Diminuare_suprafa
HCL_125_Prima_inscriere_imobil
HCL_126_Prima_inscriere_imobil_nr._top.vechi_1179-1208__Pecica
HCL_127_Registrul_spații_verzi
HCL_128_Preluare_investitie
HCL_129_Schimbare_destinatie_str.2_nr.140_si_str.2__nr.142_Pecica
HCL_130_Acordul_de_participare_la_proiect
HCL_131_Tarife_piață
HCL_133_ORD_ZI
HCL_134_P.V._din_29.09.2016
HCL_135_Inventar_dom._public
HCL_136_Reactualizare__Com.sp.inv.dom.public
HCL_137_Aprobare_Plan_funcții_publice_în_2017
HCL_138_Modificare_HCL_77_din__07.07.2016
HCL_139_Completare_HCL_61_din__29.05.2013
HCL_140_Modificare_HCL_114_din__14.09.2016
HCL_141_Rectificare_buget
HCL_142_Schimb_locuință_A.N.L
HCL_143_Ordinea_de_zi
HCL_144_P.V._din_28.10.2016
HCL_145_S.F._str.334-1-alee_pietonală
HCL_146_Rectificare_buget
HCL_147_Revocare_H.C.L.Pecica_nr.__130-2016
HCL_148_Proiectul_Afacerea_fără_însușiri.Afacerea_ta
HCL_149_ORD_ZI
HCL_150_P.V._10.11.2016
HCL_151_Modificare_inventar
HCL_152_S.F
HCL_153_Proiect_Parcuri__publice
HCL_154_Statul_de_funcții_publice
HCL_155_Regulament__supraimpozitare
HCL_156_Criterii_de_zonare
HCL_158_Actualizare_Nomenclator_stradal_Pecica_și_satele_aparținătoare
HCL_158_din_2016_Actualizare___Nomenclator_stradal_Orasul_Pecica_si_satele_apartinatoare
HCL_159_Modernizare_și_extindere_iluminat_public_Or._Pecica
HCL_160_Respingere_proiect__ajustarea_tarifului_de_salubritate
HCL_161_Respingere_proiect_instituirea_taxă_specială_de_salubrizare
HCL_162_Curs_formare_profesională
HCL_163_Corectare_denumire_bun_poziția_317_din_Inventarul_dom.public
HCL_164_Revocare_H.C.L.Pecica_nr.__66_din_2016
HCL_165_Dosar_cercetare_prealabilă-expropriere
HCL_166_Taxă_eliberare_extras_Registrul_Electoral
HCL_167_Ord.de_zi
HCL_168_P.V
HCL_169_Demisie_Totoi_Radu__Cosmin
HCL_170_Validare_mandat_Dragoș_Dorel
HCL_171_Atribuire_gratuită_teren_intr.Sederhat_nr.80
HCL_172_Încetare_contract_de_locațiune
HCL_173_Sediul_P.N.L.Pecica
HCL_174_Caiet_de_sarcini
HCL_175_Însușire_doc.tehnică
HCL_176_Rectificare_buget
HCL_182_Ordinea_de_zi
HCL_183_P.V._din__19.12.2016
HCL_184__Rectificare_buget
HCL_185_Rectificare_Plan_reparații_și_investiții_2016
HCL_186_Rectif.supraf.C.F._nr.__307382_Pecica
HCL_187_Rectif.supraf.C.F._nr.__306907_Pecica
HCL_188_Rectif.supraf.C.F._nr.__300120_Pecica
HCL_189_Casarea-domeniul__privat
HCL_190_Atribuire_gratuită_Lunca_Mureșului
Hot._34_Însuşire_raport_primar
Hot._45_Ordine_de_zi
Hot._46_P.V._31.03.2016
Hot._47_Cont_anual_de_execuție_2015
Hot._49_Rădăcini_pecicane
Hot._50_Statul_de_funcții
Hot._51_Licitație_publică_Turnu_nr.165
Hot._52_Licitație_publică_cabinete_medicale
Hot._53_Însușire_P.U.Z._ȘI_R.L.U._Lucas_Marian_și__soția
Hot._54_Reprezentanți_în_Consiliul_de_Administrație__Lic.Ghe.Lazăr
Hot._55_Atestare_administratori_imobile
Hot._56_Dreptul_de_servitute
HOT.01_ORDINE_DE_ZI
Hot.1-_Comisie_de_validare
HOT.02_P.V.DIN_29_DEC.2015
Hot.2.-Validare_mandate_consilieri_locali
HOT.03_CONTRACT_SALUBRITATE
Hot.3.-Constituire_legală_C.L
HOT.04_COTIZATIE_A.D.I._DESEURI
Hot.4._Președintele_de_ședință
HOT.05_REVOCARE_HOT.NR.60_DIN_2015
Hot.5._Alegerea_viceprimarului
HOT.06_REVOCARE_HOT.NR.61_DIN_2015
Hot.6._Comisii_de_specialitate
HOT.07_METODOLOGIE_GEN._SI_GHIDUL_SOLICITANTULUI
HOT.08_REPARTIZARE_ORE_MUNCA_LEGEA_416_DIN_2001__V.M.G.
HOT.09_BUGET_2016
HOT.10_FD._TOTAL_FINANTARI_2016
HOT.11_CHIOSC_LIC.TEORETIC_GH.LAZAR
HOT.12_MANDATARE_ÎN_A.G.A._SC_COMPANIA_DE_APA_ARAD
HOT.13_ACORD_PROGRAM_SPATII_VERZI-M-KIDSZ
HOT.14_PLÂNGERE_PREALABILA
HOT.31_Ordine_de_zi
HOT.32_P.V._din_01.03.2016
HOT.33_Identificare_beneficiari_tichete_sociale
HOT.35_PRIVIND_APROBAREA__REGULAMENTULUI_DE_ORGANIZARE_ȘI__FUNCȚIONARE_A_PLATFORMEI_DE
HOT.36_PRIVIND__STABILIREA_SUPRAFEŢEI_DE_PĂŞUNE_PENTRU__CARE_SE_SOLICITĂ_SUBVENŢIA_A
HOT.37_PRIVIND_REORGANIZAREA_CONSILIULUI_COMUNITAR_ORAȘUL__PECICA
HOT.38_PRIVIND_REVOCAREA_HCL_118_din_2014
HOT.39_Darea_FOLOSINȚĂ_GRATUITĂ
HOT.40_Rapoarte_cons._locali_2015
HOT.42_Mandatare_primar_negociere_cu_numitul_Szabo__Ștefan
HOT.43_SCOATEREA_DIN_FUNCȚ.BUNURI_DOM.PRIVAT__OR.PECICA
HOT.44__PREŞEDINTE_DE_ŞEDINŢĂ
MINUTA
PROCES_VERBAL_MINUTA
PROCES_VERBAL_NR.1_SED.C.L.P.29.01.2016
stat_de_functii_noiembrie_2016
zonare__-2016-FINAL_-_Pecicaturnusederhatbodrog_

HotărâreLink
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
HCL_144.2015_Impozite_si_Taxe_2016
HOT._32_Alegere_preşedinte_şedinţă
HOT._33_ORD.ZI
HOT._34_P.V._19.02.2015
HOT._35_ADI
HOT._36_Diminuare_suprafaţă
HOT._37_Raport_starea_ec._loc._Pecica
HOT._38_Rapoarte_consilieri_locali
HOT._39_Raport_viceprimar
HOT._40-VANZARE_TEREN
HOT._41_ORD.ZI
HOT._42_P.V._05.03.2015
HOT._43_RECTIFICARE_BUGET_LOCAL
HOT._44_CONTRACT_ASISTENŢĂ_ŞI_REPREZENTARE__JURIDICĂ
HOT._45_AVIZ_PRINCIPIU_PUZ_ZONĂ_DE_LOCUINŢE
HOT._46_Taxe_atestat_producător_agricol
hot.77 ord.zi
hot.78 p.v.
hot.79 subvenþia a.p.i.a.
hot.80 proprietatea privatã oraº pecica
hot.81 punere în executare decizie
hot.82 rectificare
hot.83 organizare concurs poliþist local
hot.84 statul de funcþii
hot.85 moto rock
hot.86 arondare secusigiu
hot.87 preºedinte de ºedinþã
HOT.113_Ordine_de_zi
HOT.114_P.V
HOT.115_ERASMUS
HOT.116_Rectificare_buget
HOT.117_P.U.Z
HOT.118_Inventar_dom.public
HOT.119_Metodologie_administrator_imobile
HOT.120_Concurs_poliţist_local
HOT.121_Taxa_forfetară_piaţă_agroalimentară
HOT.122_Preşedinte_de_şedinţă
HOT.123_Ordine_de_zi
HOT.124_P.V
HOT.125_Atestare_administrator
HOT.126_Perioada_de_amortizare
HOT.127_Alipire_imobile
HOT.128_Organigrama_şi_stat_de_funcţii
HOT.129_Planul_de_ocupare_funcţii_publice
HOT.130_Rectificare_buget
HOT.131_Regulament_normă_de_hrană
HOT.132_Înfrăţire_cu_oraşe_din_Ungaria
HOT.133_Proprietatea_privată_Pecica
HOT.134_Închiriere_prin_lic.publ.sp.depozitare_zona__juncanu
HOT.135_Concurs_şef_serv.pol.locală
HOT.136_Ordine_de_zi
HOT.137_P.V._22.10.2015
HOT.138_Indicatori_de_performanţă
HOT.139_Act_adiţional
HOT.140__P.U.Z._Crişan
HOT.141_P.U.Z._Valex
HOT.142_Sediu_partidul_U.D.M.R._Filiala_Pecica
HOT.143_Organigrama_şi_Statul_de_funcţii
HOT.144_Impozite_şi_taxe_locale_2016
HOT.145_Donaţie_maşină_pompieri
HOT.146_ORD.ZI
HOT.147_P.V._10.11.2015
HOT.148_Rectificare_buget
HOT.149_Inventar_dom._public
MINUTA_10.11.2015
MINUTA_17.11.2015

Hotărâre
32
calendar evenimente 31.01.2014
hcl 4
hcl 5
hcl 6
hcl 7
hcl 8
hcl 9
hcl 10
HCL 11
HCL 12
HCL 13
HCL 14
HCL 15
HCL 16
HCL 17
HCL 18
HCL 19
HCL 20
HCL 21
HCL 95- ORDINE DE ZI
HCL 96 -proces verbal
HCL 97- PUZ CRONT
HCL 98- terecre peccia– cj teren drum
HCL 99- ORDINE DE ZI
HCL 100 -proces verbal
HCL 101 – RECTIFICARE BUGET
HCL 126 – Taxe si impozite 2015
HOT 133
Hot. 32 Planul de semnalizare
Hot. 34 u00CEnsusire raport primar
Hot. 35 Subventia A.P.I.A.
Hot. 36 Completare Regulament local de urbanism
Hot. 37 Acceptare oferta de donatie Gal Ioan
Hot. 38 Presedinte de sedinta
HOT. 65 u00EEnscriere C.F.
Hot. 69 Modificare inventar dom. public
Hot. 70 u00CEnsusire P.U.Z.
Hot. 71 Casarea
HOT. 90 Familia Pecicana
HOT. 120 cumparare imobil
hot.1 ord.zi
hot.2 p.v.23.12.2013
hot.3 CEnchidere ex. bugetar 2013
HOT.22 Ordine de zi
HOT.23 P.V. 25.02.2014
HOT.24 Rectificare buget C.L.P.2014
HOT.25 ACORDUL DE PRINCIPIU ZONA METROPOLITANA aRAD
HOT.26 cotizatie A.D.I.
HOT.27 Planul de actiuni de interes local, orele de munca
HOT.28 Actualizare Plan riscuri
Hot.29 Modificare inventar
Hot.30 Casarea
Hot.31 Atestare administrator imobile
HOT.39 Ordine de zi
HOT.40 P.V. DIN 20.03.2014
HOT.41 rectificare Plan investitii 2014
HOT.42 Reactualizare com. sp. inventar dom. public
HOT.43 Decernarea titlurilor de excelenta
HOT.44 Aprobare Cont de executie 2013
HOT.45 Modificare taxa u00EEnchiriere dom.public
HOT.46 u00CEnchiriere prin licitatie publ. panou publicitar nr. 18
HOT.47 Mandatare reprez. C.L.P. u00EEn A.G.A. Compania de apa Arad SA
HOT.48 Modificare inventar dom. public
HOT.49 Modificare HCL 184 DIN 30.10.2008
HOT.50 Dezmembrare teren C.F. 308370
HOT.51 Transformare posturi ocupare Gradinita P.P.Pecica
HOT.52 Aprobare grafic investitii 2014 sist.iluminat public
HOT.53 u00EEncetare contract de u00EEnchiriere si vu00E2nzare imobil C.F. 300727-C1-U1 Pecica
HOT.54 u00EEncetare contract de u00EEnchiriere si vu00E2nzare imobil C.F. 300727-C1-U2
HOT.55 Ordine de zi
HOT.56 P.V. DIN 30.04.2014
HOT.57 Aprobare P.U.Z.
HOT.58 Moto-Rock
HOT.59 Munca u00EEn folosul comunitatii
HOT.60 Regulament baze sportive
HOT.61 Statutul de functii
HOT.62 Rapoarte de activitate consilieri locali 2013
HOT.63 Raport viceprimar 2013
HOT.64 Cumparare teren 775 mp
HOT.66 Credit
HOT.67 u00CEnchiriere prin licitatie publica
HOT.68 Vu00E2nzare prin licitatie publica la Banatan Dorina
HOT.72 Rectificare buget general consolidat 2014
HOT.73 Ordine de zi
HOT.74 P.V. DIN 30.05.2014
HOT.75 Trecere din proprietatea Statului Romu00E2n u00EEn dom. public Oras Pecica
HOT.76 Modificare inventar
HOT.77 Ordine de zi
HOT.78 P.V. DIN 30.06.2014
HOT.79 Rectificare buget
HOT.80 aderare la S.N.Cruce Rosie Fil. Jud. Arad
HOT.81Atribuire gratuita
HOT.82 alegerea presedintelui
HOT.83 Ordine de zi
HOT.84 P.V. DIN 17.07.2014
HOT.85 MODIFICARE ANEXA HCL. NR. 60 DIN 03.05.2008
HOT.86 MODIFICARE ART. 2 AL HCL. NR. 17 DIN 25.02.2014
HOT.87 Ordine de zi
HOT.88 P.V.
HOT.89 Titluri de excelenta
HOT.91 Mandatare A.D.I.
HOT.92 Aprobare P.U.Z.
HOT.93 Rectificare buget
HOT.94 Mandatare Mot Adela sa participe la licitatie publica A.N.A.F.
HOT.102 Ordine de zi
HOT.103 P.V.
HOT.104 Modificare inventar
HOT.105 Rectificare buget
HOT.106 Aprobare organigrama si statul de functii
HOT.107 Aprobare indicatori serv. salubrizare
HOT.108 Trecere din dom. public u00EEn dom. privat
HOT.109 Ordine de zi
HOT.110 P.V.
HOT.111 Aprobare P.U.Z.
HOT.112 Planul de ocupare fctii publice anul 2015
HOT.113 Vu00E2nzare directa
HOT.114 Statul de fctii. publice
HOT.115 u00CEnsusire P.U.Z.
HOT.116 Aprobare Grafic Investitii 2014 – Sist
HOT.117 Rectificare buget 2014
HOT.118 Folosinta gratuita
HOT.119 salubrizare
HOT.121 alegerea presedintelui
HOT.122 Ordine de zi
HOT.123 P.V.
HOT.124 Rectificare Plan investitii 2014
HOT.125 Norma hrana politisti locali
HOT.127 cumparare teren intravilan Molnar
HOT.128 Rectificare buget 2014
HOT.129 Modificare Grafic Investitii 2014
HOT.132 Modificare inventar dom.public
HOT.134_ORD.ZI
HOT.135_P.V.28.11.2014
HOT.136_Rectificare_buget_2014
HOT.137_ORD.ZI
HOT.138_P.V.12.12.2014
HOT.139_Rectificare_buget_2014
HOT.140_Ordine_de_zi
HOT.141_Proces_verbal_12.12.2014
HOT.142_Modif.Reg._Serv._Voluntar_situaţii_de_urgenţă
HOT.143_Trecere_în_propriet._or._Pecica_a_terenului_C.F._309075
HOT.145_Avizul_de_principiu
HOT.146_Modificare_inventar
HOT.147_Stat_de_funcţii
HOT.148_Rectificare_buget_2014
HOT.149_Respingere_proiect_ajustare_tarif_salubritate
HOT.150_Respingere_proiect_taxă_sp._salubrizare
HOT.151Prelungire_Contract_salubrizare
lista de investitii-31.01. 2014 finala
R_A_P_O_R_T-_RECT.BUG.12.12.2014_venit.proprii_si_suv
R_A_P_O_R_T-_RECTIF.BUG.12.12.2014
R_A_P_O_R_T-_RECTIF.BUG.12.12.2014-repartizare_rezerva

HotărâreLink
32- plan investitii compania de apa arad sa
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa_HCL_61_din_29_05_2013
Modificare Anexa_HCL_61_din_29_05_2013 prin HCL 30 din 28.03.2019
H.C.L. 86 – ORDINE DE ZI
H.C.L. 87- P.V.SED.19.06.2013
H.C.L. 88 – P.U.Z.
H.C.L. 90 – CASARE dom.privat
H.C.L.89 – RECTIFICARE
H.C.L.103- RECTIFICARE
H.C.L.109 – RECTIFICARE
H.C.L.113- RECTIFICARE
H.C.L.126- RECTIFICARE
h.c.l.135- rectificare
HC L 53 ORDINE DE ZI
hc l 108 -trecere cj
HCL 29-inventar
HCL 13 -ORDINE DE ZI
HCL 14 -DEMISIE MUNTEANU
HCL 15- VALIDARE GOLDEA
HCL 16- proces verbal
HCL 17-RETEA
HCL 18-PUZ
HCL 19-ajutor inmormantare
hcl 20 -insusire documentatie tehnica
HCL 21- clasificare drum comunal
HCL 23-acord principiu omv
HCL 24- ATRIB PSD
HCL 25-ORDINE DE ZI
HCL 26-proces verbal
HCL 27- PUZ
HCL 28-mandatare aga
HCL 30- PROIECT drum
hcl 31- SF DRUM
hcl 33 -presedinte de sedinta
HCL 34-ORDINE DE ZI
HCL 35-proces verbal
HCL 36- PROIECT HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA
HCL 37- ROMI
HCL 38- apia
HCL 40- clasificare drum comunal
HCL 41
HCL 42
HCL 43
HCL 44
HCL 45
HCL 46
HCL 47
HCL 48
HCL 49
HCL 50
HCL 51
HCL 54- proces verbal
HCL 55- -DIPLOME DE EXCELENTA
HCL 57 – ORDINE DE ZI
HCL 58 -proces verbal
HCL 59 -ACT ADITIONAL ILUMINAT
HCL 60 – REVOCARE HCL 91
HCL 61-buna gospodarire
HCL 62
HCL 63 -MOTO ROCK
HCL 64-regulament evidenta
HCL 66- PROIECT HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA
HCL 67 -inventar
HCL 68 -modificare criterii de zonare
HCL 69 -zonare
HCL 71
HCL 72 -RAPORT ACTIVITATE PRIMAR
hcl 75 – modificare sf apa canalizare
HCL 77
HCL 78
HCL 79
HCL 82
HCL 83
HCL 84
HCL 85
HCL 98
HCL 100- ORDINE DE ZI
HCL 101- pv
HCL 102-PUZ
HCL 104 numire consilieri consiliul de a dministratie
HCL 105- ORDINE DE ZI
HCL 106- pv
HCL 107 -inventar
hcl 110 -presedinte de sedinta
HCL 111 ORDINE DE ZI
HCL 112- pv
HCL 114
HCL 116
HCL 117
HCL 118
HCL 119
HCL 120
HCL 121
HCL 122
HCL 123
HCL 127 -inventar
hcl 134 – contract de sponsorizare
hcl 144 modificare inventar dom.public or.pecica
HCL 146 din 23 2013
HCL56 credit
HL39- buget
HOT. 96 CUMPARARE TERENURI EXTR.
HOT. 99 aprobare stat de functii
HOT.91 ORDINE DE ZI
HOT.92 P.V.17.07.2013
HOT.93 APROBARE ORGANIGRAMA
HOT.94 DECERN.TITLURI DE EXCELENTA
HOT.95 ATRIB.DIST.RADACINI….
HOT.97 ORDINE DE ZI
HOT.124 ORDINE DE ZI
HOT.125 P.V.31.10.2013
hot.129 ordine de zi
hot.130 p.v.18.11.2013
hot.132 ordine de zi
hot.133 p.v.02.12.2013
hot.136 ordine de zi
hot.137 p.v.
hot.138 aprobare puz sunshine
hot.140 rectificare buget
hot.141 act adit.nr.2 min.mediului
hot.143 cumparare teren extrav. bartok
hot.145 revocare h.c.l. 69 – actualizare zonare loc.pecica
RHCL 70-RECTIFICARE
RHCL 73-RAPORT ACTIVITATE PRIMAR
RHCL 74 -contract asistenta juridica

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide