header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

b_250_338_16777215_00_images_stories_pavel_2012_Foto_CLP_primarul.jpgDomnul Petru Antal este primar al oraşului Pecica începând din luna aprilie 2009, în urma alegerilor locale anticipate şi reales la alegerile locale din 10 iunie 2012 pentru încă un mandat.

Născut la 30 octombrie 1972 într-o familie maghiară, a fost o fire ambiţioasă încă din tinereţe. S-a realizat întâi ca şi comerciant, apoi a intrat în politică pentru a ajuta comunitatea în care trăieşte. A ales să îşi dezvolte cariera politică pas cu pas, urcând treptat şi perfecţionându-se permanent în domeniul administraţiei locale.

Este căsătorit din anul 1995 cu Ana, au o fată născută în 1999, Petina şi un băieţel născut în 2011, Péter. 

Petru Antal are o activitate politică bogată, fiind printre membrii fondatori ai filialei locale a Partidului Democrat.

În anul 2000 este ales consilier local pe listele formaţiunii, iar patru ani mai târziu primeşte un al doilea mandat din partea pecicanilor. Primarul de atunci, domnul Iustin Cionca, îl propune pentru funcţia de viceprimar, fiind ales de către colegii săi consilieri.

În urma alegerilor din iunie 2008 este ales, din nou, consilieri, apoi viceprimar al oraşului.

 

Mâna dreaptă a primarului Cionca, se ocupă mai ales de supravegherea lucrărilor. Fiind foarte mult pe teren, cunoaşte foarte bine problemele localităţii şi devine apreciat şi cunoscut de pecicani. Din acest motiv nu a surprins pe nimeni faptul că la alegerile locale anticipate organizate după alegerea lui Iustin Cionca în Parlamentul României ca deputat, câştigă detaşat fotoliul de primar, cu circa 65% din voturi.

La alegerile locale din 10 iunie 2012 a fost reales primar de 51,5% dintre cetăţenii cu drept de vot din Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogul Vechi.  

Este interesul tuturor locuitorilor din Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogul Vechi să avem o infrastructură cât mai bună, mă refer aici la drumuri modernizate, reţea de apă şi canalizare, şanţuri de scurgere a apei pluviale.

Pe lângă acestea este nevoie de ordine: spaţii verzi, locuri de joacă, curăţenie pe domeniul public, siguranţă publică, alei pentru biciclişti şi trotuare amenajate.

Şcolile şi grădiniţele trebuie să ofere cele mai bune condiţii, serviciile oferite populaţiei să fie accesibile şi prompte.Cu alte cuvinte, avem nevoie de normalitate.

Suntem cel mai mare oraş din judeţul Arad, după municipiu, şi acest lucru trebuie să fie văzut de toţi cei care vin în Pecica sau doar traversează oraşul pe DN7”.

 

 

 

 

­

 

CV              Declaratie de avere 2009               Declaratie de interese 2009

                  Declaratie de avere 2010               Declaratie de interese 2010

             Declaratie de avere 2011           Declaratie de interese 2011

             Declaraţie de avere 2013             Declaraţie de interese 2013

             Declaraţie de avere 2014             Declaraţie de interese 2014

 

Atributiile primarului - extrase din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala - republicata

Art. 63. - (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
(7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.
Art. 64. - (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 65. - Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, in limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la orase si municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judet.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) este numit si eliberat din functie de catre primar.
(3) Personalul prevazut la alin. (1) isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atributiile personalului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin dispozitie a primarului.