header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

PRIMARIA ORASULUI PECICA

Judetul Arad

Nr. 32387 / 10.08.2016

ANUNT 3

In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ

Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor PUZ si RLU – “ZONA INDUSTRIALA NEPOLUANTA,PRODUCTIE,DEPOZITARE, SERVICII, LOGISTICA SI PARCARI AFERENTE”

Beneficiarului PUZ-ului este investitorul privat VARSANDAN DANIEL SI HODOROG DORICA, cu drept de proprietate al terenului in suprafata de 35000 mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pecica, extravilanul localitatii Pecica, identificat prin:

CF 310730, NR CAD 310730 ; CF 305830, NR CAD 305830

Proiectantul PUZ-ului este ,B.I.A DUMITRELE ELENA -EMILIA

Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ si sa transmita observatii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei orasului Pecica, in perioada 10.08.2016- 05.09.2016

Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 05.09.2016, ora 12:00, la sediul Primariei orasului Pecica str.2 nr.150, biroul de Urbanism.

Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise precum si rezultatele informarii si consultarii se vor posta pe site-ul primariei si se vor afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

- MARINACHE ANDREEA – inspector urbanism

- SINKA PAVEL – (anunt in presa locala sip e site-ul Primariei Pecica)

tel. 0755-086.776, 0257-468.323 – interior 33, primaria. pecica @ upcmail. ro

Primar,

Antal Petru