header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr.35740/09.09.2016

COMUNICAT

cu privire la rezultatul final a sesiunii a doua de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Pecica , pe anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,respectiv Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive şi ale asociaţiilor de sport pe ramură judeţene şi ale municipiului Bucureşti

În data de 08.09.2016 a avut loc a doua sesiune de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul local al oraşului Pecica , pe anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,respectiv Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive şi ale asociaţiilor de sport pe ramură judeţene şi ale municipiului Bucureşti, de către comisia de evaluare şi selecţionare a solicitanţilor,numiţi prin Hotărârea nr. 6/25.06.2016.

Rezultatele evaluării, conform procesului verbal nr.35578/08.09.2016 al comisiei de învăţământ, activităţi social-culturale, culte, sănatate şi protecţia copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Pecica, în conformitate cu Hotărârea nr. 74/07.07.2016.2016 privind rectificarea Bugetului General Consolidat al Consiliului Local pentru anul 2016, a fondului total necesar pentru finanţările nerambursabile destinate activitaţilor nonprofit de interes general pentru sesiunea a doua de selecţie,sunt prezentate în tabelele următoare:

Domeniul de activitate

Total sumă ses.II

-lei-

Suma nealocată

-lei-

Nr.proiecte depuse

Nr. proiecte finanţate

Nr.proiecte nefinanţate

Domeniul Culte/susținere culte-59.12 (act.cult.pt.culte)

132.500

0

15

15

0

Domeniul Educație-Tineret-Mediu-Cultură As.și fun.-59.11

32.000

32.000

0

0

0

Dom.acţiuni sportive/act.de impl.a progr.sportive de util.publică As.și fundaț. -59.11

8.000

8.000

0

0

0

Domeniul Social As.și fund. -59.11

5.000

 

0

1

1

0

TOTAL:

177.500

40.000

16

16

0

Domeniul Culte -susținere culte 59.12(reparații și hramul bisericii)

Nr.crt.

Solicitant

Titlu proiect

Punctaj

Suma aprobată -lei-

1

Biserica Baptistă Maghiara Pecica

Modernizare clădire Biserică

80

7.000

2

Biserica Ortodoxă Sârbă Turnu

Construire capelă funerară în cimitirul Ortodox Turnu

90

9.000

3

Biserica Ortod. Sârbă Turnu(ev.cultural)

Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe Turnu

85

2.500

4

Paroh.Ortod.Română Pecica II

Cofrare,turnare planş.pran.şi stâlpi de susţ.turn

95

18.000

5

Paroh.Ortod.Română Pecica II(ev.cult.)

Comem. Sf. Andrei

90

1.000

6

Paroh.Romano-Catolică Pecica

Amenaj.incintă casă mortuară.Constr.gard

95

20.000

7

Paroh.Greco-Catolică

RLV invelitoare Casă parohială

90

15.000

8

Paroh.Ortod.Română Pecica I.

Paraclis cimitir Deheleni Pecica

90

15.000

9

Biserica Penticostalâ Pecica Eben-Ezer

Continuarea lucr.pt.clăd.anexă

80

7.000

10

Biserica Baptistă Pecica

Achiz.a două centr.ter.pe gaz

95

8.000

11

Paroh.Romano-Cat.Turnu

Lucr.de rep.a Bisericii

85

6.000

12

Paroh.Romano-Cat.Turnu-fil.Sederhat

Rep.Bisericii Rom.-Cat.Sederhat

80

6500

13

Paroh.Ortod.Română Turnu

Reparaţ.acop.Biserica Turnu

80

7.000

14

Paroh.Ortod.Română Turnu

Hramul Bisericii

80

500

15

Paroh.Reform.Semlac-fil.Pecica

Renov.gr.sanit.de lângă Biserică

90

10.000

TOTAL:

X

X

X

132.500

Domeniul social - As.și fundaț. -59.11

Nr.crt.

Solicitant

Titlu proiect

Punctaj

Suma aprobată -lei-

1

Asoc. Humanitas Pecica

Cu credinţă împreună

95

5.000

TOTAL:

X

X

X

5.000

PRIMARUL ORAŞULUI PECICA,

ANTAL PETRU