header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Atașament: Proiect_plan_ocupare_functii_publice_2017.xls

 


 Nr. 35211/05.09.2016

R A P O R T

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ÎN ANUL 2017 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI PECICA ŞI A SERVICIILOR PUBLICE ÎNFIINŢATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL PECICA

Subsemnata, Megyes Mariana, şef serviciu - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, prin prezentul raport vă aduc la cunoştinţă următoarele:

- La întocmirea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 la coloanele „Număr maxim funcţii publice”, Număr Funcţii publice ocupate” şi „Număr funcţii publice vacante” s-a avut în vedere Statul de funcţii pentru care am primit avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa nr.36400/2016, precum şi Planul de ocupare a funcţiilor publice în anul 2016, modificat în semestrul II în care sunt prevăzute funcţiile publice care vor promova în gradul profesional imediat superior în cursul semestrului II al anului 2016.

- La coloana „Nr. maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate” sunt trecute funcţiile publice prevăzute în vederea promovării în cursul anului 2017 - 11 funcţii publice de execuţie.

- La coloana „Nr. maxim de funcţii publice supuse reorganizării” sunt trecute funcţiile publice care se vor reorganiza în urma promovării - 11 funcţii publice de execuţie.

- La coloanele „Nr. maxim de funcţii publice rezervate promovării” sunt trecute funcţiile publice care se vor ocupa prin promovare în cursul anului 2017 astfel: 9 funcţii publice de execuţie rezervate în vederea promovării în gradul profesional imediat superior în urma îndeplinirii condiţiilor de promovare respectiv 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează (Petrişor Corina, Kurunczi Ildiko, Zagoni Szabo Renata, Marin Ana, Juncan Corina, Simo Edward, Marcu Ioan, Vinţan Sebastian Claudiu şi Milovan Antonia) şi două funcţii publice, grad profesional debutant care vor promova în grad profesional asistent la expirarea perioadei de stagiu (Kis Terezia şi Sălăşan Ciprian).

- La coloana „Nr. maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare” sunt trecute funcţiile publice vacante care se vor ocupa prin concurs de recrutare în cursul anului 2017 – 7 funcţii publice.

În conformitate cu prevederile art.23, alin.2, lit.b şi alin.4 din Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2), coroborat cu prevederile art.11, alin.(1) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 care prevede că Planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă de către consiliul local, prin prezentul raport propun aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Pecica şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local.

Pecica, la 05.09.2016 ŞEF SERVICIU,

MEGYES MARIANA

În atenţia d-lui Primar al oraşului Pecica