header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

ROMANIA

JUDETUL ARAD

ORASUL PECICA

Nr. 40134 din 19.10.2016

RAPORT

Privind modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 14.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor, respectiv a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad.”

Subsemnata VELICI MONICA, administrator public U.A.T. Pecica, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 114 din 14.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor, respectiv a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad.”

- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 cu modificări și completări, art. 6 alin. (4), conform căruia cheltuielile pentru piste cicliști, spații verzi și parcări/stații autobuz nu sunt eligibile la finanțare prin PNDL, rezultând următoarele valori (valori lei cu TVA) pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad.”, defalcate pe surse de finanțare:

Valoarea totală a investiției = 24,959,071 lei, din care:

Buget de stat = 18.267.432 lei

Buget local = 6.691.639 lei

Propun:

- modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 14.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor, respectiv a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad.”, cu următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă asigurarea defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor, respectiv cofinanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru proiectul ”Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad”, cu suma de 6.691.639lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie ce revine Orașului Pecica.”

Administrator public,

VELICI MONICA