header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr. 50746/07.12.2016

MINUTA

Încheiată azi, data de 07.12.2016

S-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Pecica o dezbatere publică prin care a fost adus la cunoştiinţa cetăţenilor Oraşului Pecica, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2017.

Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr.41734/07.11.2016, pentru data de 07.12.2016 ora 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, strada 2, nr.150.

În data de 24.11.2016, nr.212, s-a publicat în „ Anunţul tău”- publicaţie locală, convocarea la dezbaterea publică, iar pe site-ul instituţiei la data de 07.12.2016.

La Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei Oraşului Pecica, până la data de 06.12.2016, ora 13,00, ultima zi de depunere a propunerilor şi sugestiilor, nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise şi opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

La întâlnirea cu cetăţenii au participat reprezentanţi ai administraţiei locale, respectiv:primar, viceprimar, şefi de serviciu, consilier juridic, consilier local.

În deschiderea şedinţei, primarul oraşului Pecica solicită d-ului Boldizsar Ştefan şef Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită, prezentarea Raportului, Expunerea de motive şi Proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017.

Domnul Boldizsar Ştefan, şef serviciu impozite şi taxe locale şi executare silită, prezintă:

  • Consideraţii de ordin general:

-Modificări aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea cde priveşte impozitele şi taxele locale, conform Legii nr.227 privind Codul fiscal.

-Resurse financiare,d.p.d.v. fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale:

A. impozite şi taxe locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/20154 prevăzute în Raportul, Expunerea de motive şi Proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017.

- Începând cu 01.01.2016, în baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a materialului mai sus prezentat, respectiv:

A. Impozitul pe clădiri

1. impozitul pe clădiri personae fizice

2. impozitul pe clădiri personae juridice

B.Impozitul pe teren

1. impozit pe teren intravilan

2. impozit pe teren extravilan

C.Alte taxe locale precum şi taxe speciale

Nemaifiind alte cereri, propuneri,sugestii şi opinii, neprezentându-se alte persoane se încheie şedinţa de dezbatere publică şi se întocmeşte prezenta minută.

Întocmit,

Compartiment Informare şi Relaţii Publice,

Matei Ramona