header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail : Oraş Pecica, cod fiscal:3519550, strada 2, nr. 150, judeţul Arad, telefon: 0257-468.323, fax: 0257-468.633, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA CONTRACTELE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ, ALOCATE DIN FONDURI

PUBLICE DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA, PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 350/2005, RESPECTIV ORDINULUI AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SPORT NR.130/2006 PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE A PROIECTELOR STRUCTURILOR SPORTIVE ȘI ALE ASOCIAȚIILOR DE SPORT PE RAMURĂ JUDEȚENE ȘI ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNCHEIATE ÎN CURSUL ANULUI FISCAL 2016

U.A.T. Oraș Pecica a organizat pe parcursul anului 2016 un număr de două sesiuni de selecție publică a proiectelor în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, a Ordinului 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive și ale asociațiilor de sport pe ramură județene și ale municipiului București, din bugetul local al orașului Pecica, a Hotărârii Consiliului Local al orașului Pecica nr.10/29.01.2016 şi a Hotărârii Consiliului Local al orașului Pecica nr.74/07.07.2016.

Programele finanțate,beneficiarii și rezultatele contractelor sunt prezentate în tabelele următoare:

Sesiunea a I-a

Domeniul Educaţie-Tineret-Mediu-Cultură – As.şi fundaţii - 59.11

Nr.

Crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Stare

proiect

Suma alocată

-lei-

Suma

decont.

-lei-

1

Asociţia Kalzpsoland

Educaţie-Dresaj-Demonstraţie canină

Finalizat

8.000

8.000

2

Asoc.Buzavirag Pecica

Păsr.trad.şi obic.pop.magh.,promov.multiculturalit.şi asig.unor.mod. de a petrece tp.liber în mod org.pt.copii şi tinerii din loc.Pecica

Finalizat

69.000

69.000

3

Asoc. Pro Pir Kult

Tinerii duc mai departe obiceiurilr şi tradiţiile

Finalizat

7.000

7.000

4

As.Pr.de Prod.Tradiţ.-Arădeanca

Pşstr.şi promov.în rândul tinerilor a obic.locale legate de “Praznicul de Pită nouă”

Finalizat

5.000

5.000

5

Asoc.Pensionarilor din oraşul Pecica

Excursie în Slovenia

Finalizat

25.000

25.000

6

Asoc.Pensionarilor din oraşul Pecica

 

Balul Pensionarilor

Finalizat

3.000

3.000

7

Asoc.Sportivă West Motoreador Pecica

Simpozion Întălnire Festival Moto- Rock Pecica

Finalizat

20.000

20.000

8

Organiz.Tinerilor Maghiari din Pecica-M-KIDSZ

Ziua M-KIDSZ Ediţia a VI-a

Finalizat

20.000

14.900

To-

tal:

X

X

X

157.000

151.900

Domeniul Culte –Susţinere culte - 59.12

Nr. crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Stare

proiect

Suma alocată

-lei-

Suma decont.

-lei-

1

Asoc.Soc.Creştină – Familia Kolping(ev.cultural)

Hramul Bisericii Romano Catolice Pecica

Finalizat

15.000

15.000

2

Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica

Reparaţii Biserică – Înloc.învelit.ţiglă solzi

Finalizat

10.000

10.000

3

Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica(ev.cultural)

Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe Pecica

Finalizat

2.000

2.000

To-tal:

X

X

X

27.000

27.000

Domeniul acţ.sportive/impl.a progr.sport.de util.publ.As. şi fundaţii – 59.11

Nr. crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Stare

proiect

Suma alocată

-lei-

Suma decont.

-lei-

1

Asoc.Sport Baschet Club Valbon

Promov.basch.Pecican prin participarea la compet.naţ.şi internaţ.

Finalizat

30.000

21.000

2

Asoc.Judo Club Pecica

Promovarea sportivilor pecicani şi trecerea la sportul de performanţă

Finalizat

12.000

12.000

3

Asoc.Club Sportiv Progresul Pecica

Susţinerea activităţii fotbalistice din Pecica

Finalizat

330.000

200.000

 

4

As.sportivă Club Sportiv Speranţa Turnu

Campionat judeţean-liga a-V-a – Susţ.activit.fotbalistice

Finalizat

60.000

60.000

5

Asoc.Sportivă Sahistul Pecica

Promovarea şahului

Finalizat

30.000

30.000

To-tal:

X

X

X

462.000

323.000

Cu-mul.

X

X

X

646.000

501.900

Sesiunea a II-a

Domeniul Culte –Susţinere culte - 59.12

Nr. crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Stare proiect

Suma alocată

-lei-

Suma

decont.

-lei-

1

Parohia Romano Catolică Turnu

Lucrări de reparaţii a Bisericii

Finalizat

6.000

6.000

2

Biserica Romano Catolică Turnu filiala Sederhat

Reparaţii Bisericii Rom.-Cat.Sederhat

Finalizat

6.500

6.500

3

Parohia Romano Catolica Pecica

Amenajare incintă casă mortuară.Construire gard

Finalizat

20.000

20.000

4

Parohia reformată Semlac filiala Pecica

 

Renovarea gr.sanitar de lângă Biserică

Finalizat

10.000

10.000

5

Biserica Baptistă Maghiară Pecica

 

Modernizare clădire Biserică

Finalizat

7.000

7.000

6

Biserica Ortodoxă Sârbă Turnu

Construire Capelă Funerară în Cimitirul Ortodox Turnu

Finalizat

9.000

9.000

7

Biserica Ortodoxă Sârbă Turnu(act.culturală)

 

Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe Turnu

Finalizat

2.500

2.500

8

Biserica Penticostală Pecica Eben – Ezer

 

Continuarea lucr.pt.clăd.anexă

Finalizat

7.000

7.000

9

Parohia Ortodoxă Română Pecica I.

 

Paraclis Cimitir Deheleni Pecica

Finalizat

15.000

15.000

10

Parohia Ortodoxă Română Pecica II.

Montare, turnare planş.pran.şi stâlpi de susţinere turn

Finalizat

18.000

18.000

11

Parohia Ortodoxă Română Pecica II.(ev.cultural)

Hramul Bisericii –Comem.Sf.Andrei

Finalizat

1.000

1.000

12

Paroh.Greco-Catolică Pecica

RLV învelitoare Casă Parohială

Finalizat

15.000

15.000

13

Parohia Ortod.Română Turnu

Reparaţii acoperiş Biserica Turnu

Finalizat

7.000

7.000

14

Parohia Ortod.Română Turnu

Hramul Bisericii

Finalizat

500

500

15

Biserica Baptistă Pecica

Achiţionare a două centrale ter.pe gaz

Finalizat

8.000

8.000

To-

tal:

X

X

X

132.500

132.500

Domeniul social – As. şi fundaţii – 59.11

Nr.

crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Stare

proiect

Suma aprobata

-lei-

Suma decont.

-lei-

1

Asoc. Humanitas Pecica

Cu credinţă împreună

Finalizat

5.000

5.000

Total:

X

X

X

5.000

5.000

Cu-

mul.

X

X

X

137.500

137.500

TOT.

GEN.

2016

X

X

X

783.500

639.400

PRIMARUL ORAŞULUI PECICA,

ANTAL PETRU