header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

NR. 9704/02.02.2017

A N U N Ţ

Primaria Oraşului Pecica, organizează în perioada. 6-8 martie 2017 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul COMPARTIMENTULUI INVESTIŢII.

Condiţii de participare la concurs:

Pentru a ocupa o funcţie publică candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- Studii necesare- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;

- Vechime în specialitatea studiilor- minim 9( nouă) ani vechime;

Termen de depunere a dosarelor: 20 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în monitorul oficial 02.02.2017-21.02.2017

Probe stabilite pentru concurs:

 • selecţia dosarelor 22.02-28.02.2017

 • proba scrisă în data de 06.03.2017, ora 1000

 • interviul în data de 08.03.2017, ora 1000

Probele concursului se vor desfăşura la sediul Primariei oraşului Pecica, situat pe str.2, nr.150.

PRIMAR

ANTAL PETRU


BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ OCUPĂRII FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI INVESTIŢII

 1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată;

 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 9. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

 10. Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

SECRETAR, MOŢ ADELA - LILIANA

Contract vânzare auto