header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr.12311/07.02.2017

Către ,

Consiliul Local Pecica

RAPORT

Subsemnata Foghiş Daniela , referent domeniul public şi privat în cadrul U.A.T Pecica , având în vedere :

  • adresa nr.6836 din data de 28.12..2016 a RA ROMATSA – D.S.N.A.R ARAD, RADIOMARKER PECICA înregistrată la Primăria Oraşului Pecica sub nr.2232 din data de 27.01.2017 ,

  • extras CF.302676 cu număr cadastral 302676 în suprafaţă totală de 204 metri,

  • plan de amplasament şi delimitare a imobilului ,

  • plan de încadrare în zonă,

  • prevederile art.9 aliniatul 1 din Legea 213/1998,,Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrative teritoriale se face la cererea Consiliului Judeţean , respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti , sau a Consiliului Local după caz , prin Hotărâre a Guvernului ,

  • datorită amplasamentului terenului şi clădirii înscrise în CF.302676 cu număr cadastral 302676 ,care se pretează pentru a fi folosite ca şi depozit pentru utilaje ,Propun solicitarea trecerii din proprietatea Statului Român în domeniului public al oraşului Pecica, a terenului şi clădirii înscrise în CF.302676 cu număr cadastral 302676 în suprafaţă totală de 204 m.cu destinaţia de depozit utilaje.

.

Referent ,

Foghiş Daniela