header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

NR. 19506 / 10.03.2017

A N U N Ţ

Primaria Oraşului Pecica, organizează în perioada. 19-21 aprilie 2017 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT în cadrul COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL.

Condiţii de participare la concurs:

Pentru a ocupa o funcţie publică candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- Studii necesare- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

- Vechime în specialitatea studiilor- minim un an vechime;

Termen de depunere a dosarelor: 20 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în monitorul oficial 15.03.2017-03.04.2017

Probe stabilite pentru concurs:

 • selecţia dosarelor 04.04-10.04.2017

 • proba scrisă în data de 19.04.2017, ora 1000

 • interviul în data de 21.04.2017, ora 1400

Probele concursului se vor desfăşura la sediul Primariei oraşului Pecica, situat pe str.2, nr.150.

PRIMAR

ANTAL PETRU

 


BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ OCUPĂRII FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL

 • Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2) cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată ;

 • Ordonanţa de Guvern nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

 • Ordinul nr. 1.846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

 • Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

SECRETAR,

MOŢ ADELA LILIANA

Contract vânzare auto