header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr.21741/24.03.2017

MINUTA

Încheiată azi, data de 24.03.2017

S-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Pecica o dezbatere publică prin care a fost adus la cunoştiinţa cetăţenilor Oraşului Pecica Proiectul de hotărâre privind stabilirea bugetului general consolidat al Consiliului Local Pecica pentru anul 2017.

Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr.17515/24.02.2017, pentru data de 24.03.2017 ora 11,00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, strada 2, nr.150.

În data de 02.03.2017 s-a publicat în „ Anunţul tău”- publicaţie locală, convocarea la dezbaterea publică, iar pe site-ul instituţiei la data de 24.03.2017.

La Conpartimentul de Informaţii şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei Oraşului Pecica, până la data organizării dezbaterii publice din data de 24.03.2017, nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise şi opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

La întâlnirea cu cetăţenii au participat reprezentanţi ai administraţiei locale, respectiv: primar, viceprimar, secretar, şefi de serviciu, consilier juridic, consilieri locali.

În deschiderea şedinţei, primarul oraşului Pecica solicită celor 2 şefi de serviciu, prezentarea proiectului de buget pentru anul 2017.

Domnul Boldizsar Ştefan, şef serviciu impozite, taxe locale şi executare silită, arată că la total venituri sunt prevăzute 32681,25 mii lei.

Doamna Bobeică Dorina, şef serviciu financiar-contabil şi buget arată că bugetul local este de 38821,82 mii lei.Din total buget avem:

  • cheltuieli de personal - 12938,50 mii lei

  • bunuri şi servicii - 12466,00 mii lei

  • rezerva bugetară - 100,00 mii lei

  • asistenţă socială - 567,12 mii lei

  • alte cheltuieli - 1170,90 mii lei

  • cheltuieli de capital - 10515,30 mii lei

  • rambursări de credite - 193,00 mii lei

  • pr. cu finanţ. din fd. externe neramb.- 696,00 mii lei

  • dobânzi - 140,00 mii lei

  • alte transferuri curente - 35,00 mii lei

Nemaifiind alte cereri, propuneri,sugestii şi opinii se încheie şedinţa de dezbatere publică şi se întocmeşte prezenta minută.

Întocmit,

Compartiment Informare şi Relaţii Publice,

Matei Ramona