header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

ROMANIA

JUDETUL ARAD

ORASUL PECICA

Nr. 22.893 din 31.03.2017

RAPORT

Privind proiectul

Joint measures to improve risk-prevention and disaster management in the cross border area of Nădlac – Pecica – Battonya

Subsemnata KURUNCZI ILDIKO, consilier Compartiment Management de Proiect în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, având în vedere:

- Programul Interreg V-A România- Ungaria, gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, care oferă o gamă largă de oportunități de finanțare, acordate în mod direct proiectelor cu caracter transfrontalier, cu scopul de a facilita dezvoltarea armonioasă, coordonată, bazată pe cooperare, a regiunii de frontieră, transformând-o astfel într-o zonă mai competitivă și atractivă pentru viața cotidiană, mediul de afaceri și turism;

- Legea nr. 215/2001, Art. 36, pct. 7, lit. c, conform căreia consiliul local „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”;

- Bugetul şi activităţile propuse pentru proiectul Joint measures to improve risk-prevention and disaster management in the cross border area of Nădlac – Pecica – Battonya, vizând dezvoltarea unei colaborări între Battonya, Nădlac şi Pecica în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în zona transfrontalieră prin achiziţionarea de autospeciale şi dotarea acestora, precum şi alte echipamente necesare serviciilor voluntare de situaţii de urgenţă, respectiv prin realizarea de activităţi comune: pregătire şi antrenament, expoziţii şi informare a populaţiei.

Propun:

- aprobarea participării la proiectul Joint measures to improve risk-prevention and disaster management in the cross border area of Nădlac – Pecica – Battonya, propus pentru finanţare în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat şi cofinanţării în cuantum de 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru partenerul român.

Pecica, la 31.03.2017

CONSILIER

Compartiment Management de Proiect,

Kurunczi Ildikó

K.I/K.I/ ex. 2