header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Primăria Oraşului Pecica, clădirea principală

 

ENĂCHIUC Dumitru

 

Consilierul personal al Primarului

Telefon: 0257-468.323, interior. 12

 

SINKA Pavel

 

Consilierul Primarului pentru comunicare

Telefon: 0257-468.323, interior.71

 

Cabinetul Primarului are ca principale atribuţii specifice:

• asigurarea colaborării dintre compartimentele Primăriei Oraşului Pecica, cât şi dintre acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, societăţi culturale, după caz.
• Reprezintă instituţia Primarului în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în baza competentelor stabilite de Primar;
• Întocmeşte agenda pentru Primar, la solicitarea acestuia
• Pregăteşte materialele necesare ce urmează a fi prezentate in comunicate/declaraţii de presă la cererea Primarului
• Prezintă Primarului solicitările privind organizarea de acţiuni publice;
• Întocmeşte note, referate si sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, Instituţia Prefectului, etc., la cererea Primarului;
•  Respectă Declaraţia şi angajamentul Primarului în domeniul calităţii, în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii, a activităţilor de certificare a calităţii serviciilor, conform ISO 9001: 2000;