Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Screening pentru cancerul de col uterin

Secția Clinică Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad efectează, în mod gratuit, testare de tip PAP (Papanicolau), pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, cu domiciliul în zona de Vest a țării. Testarea se va efectua în cadrul Secției Clinice Obstetrică Ginecologie.

De asemenea, femeile gravide pot beneficia, în regim gratuit, de analize medicale și examinări imagistice.

Mai multe detalii la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Pecica, sau direct la spital, la telefon: 0757.027.612.

>> Pliant de informare despre ajutorul de încălzire

– Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri şi a stimulentului pentru energie

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Pecica anunţă că, începând de luni, 18 octombrie, se pot depune cererile acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri şi a stimulentului pentru energie pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, conform Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021.

Ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau personale singure a căror venit mediu net pe membru de familie este de pana la 1386 lei/persoana, in cazul familiei și de 2053 lei, in cazul persoanei singure.

Venitul mediu net, reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persona singura sau, după caz, membrii familiei, in luna anterioară.

Ajutoarele de încălzire se vor acorda proporțional, prin compensare procentuală, de la 10% pana la 100%, din valoare facturii, astfel:

– în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

– 90%, la venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

– 80% la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

– 70%, la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

– 60% la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

– 50% la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

– 40% la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

– 30% la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

– 20% la venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

– 10% la venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei; – 10% la venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de:

 1. a)250 lei/lună, pentru gaze naturale;
 2. b)500 lei/lună, pentru energie electrică;
 3. c)320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

De asemenea, familiile și personale singure ale căror venituri sunt de până la valorile menționate mai sus, beneficiază lunar, pe tot parcursul anului, de un supliment pentru energie in suma fixa, astfel:

– 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

– 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Pecica (cădirea secundară, de lângă policlinică, intrarea din curte).

Ajutorul se acordă începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective.

CERERE TIP – se depune din 18 octombrie 2021, detalii la telefon: 0257-468.323, interior 35.

 –  Informare venitul minim garantat (VMG)

 • Ce înseamnă profesia de bonă?

 Profesia de bonă are o reglementare specială în legislația română încă din 2014.

Potrivit acestei legi, o persoană nu poate lucra ca bonă în România decât ca angajată cu contract de muncă la o firmă de bone acreditată pentru așa ceva sau ca persoană fizică autorizată (PFA), adică pe cont propriu.

Condițiile necesare:

– este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;

– este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

– are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;

– este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

– este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii;

– nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

Ultimele trei documente trebuie actualizate anual, iar persoanele interesate trebuie să obțină și un titlu de calificare pentru asta.

O persoană nu poate deveni bonă dacă a fost decăzut din drepturile părintești, dacă suferă de boli cronice care se pot transmite sau dacă i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Dacă urmează să aibă grijă de copii la ea acasă, o persoană nu poate deveni bonă dacă cei cu care locuiește au fost condamnați pentru fapte intenționate, dacă suferă de boli cronice ce se pot transmite sau dacă locuiește cu persoane dependente de anumite substanțe.

Bona poate lucra doar într-una dintre următoarele forme:

– pe cont propriu, ceea ce înseamnă obligatoriu că are un PFA, or, în această situație, ea încheie un contract de prestări servicii cu familia respectivă;

– lucrează cu contract de muncă pentru o firmă (persoană juridică, mai larg) care furnizează servicii sociale și e acreditată pentru serviciile prestate de bone.

 • Sprijin financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, publicata in Monitorul Oficial, instituie cadrul legal de acordare de catre autoritatile administratiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de varsta prescolara, pentru plata serviciilor oferite de bona.

Beneficiari

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonapersoanele care au in intretinere copii de varsta prescolara, ale carorvenituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si care se afla inuna dintre urmatoarele situatii:

 1. a) este parintele la care copilul locuieste in mod statornic;
 2. b) are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia;
 3. c) este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului la ajutorul financiar, in conditiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Cuantumul ajutorului

Ajutorul financiar se acorda lunar, pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza:

 1. a) pana la 2.100 lei – 710 lei;
 2. b) de la 2.101 lei pana la 2.500 lei – 550 lei;
 3. c) de la 2.501 lei pana la 3.000 lei – 390 lei;
 4. d) de la 3.001 lei pana la 3.500 lei – 250 lei.

Conditii

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele solicitante trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul in Romania, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 2. b) suntangajate cu contract individual de muncaori in baza unui raport de serviciu, desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectualavenituri din activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o functie de demnitate publica sau asimilata.

Pot beneficia de ajutorul financiar si persoanele care nu obtin venituri, daca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sunt someri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la data solicitarii, ca persoana in cautarea unui loc de munca;
 2. b) nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresa/gradinita ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita.

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 1. a) este asistent maternal profesionist in conformitate cu legislatia in vigoare;
 2. b) copilul/copiii este/sunt in intretinerea acestor persoane, in temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004;
 3. c) este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 4. d) se afla in perioada de concediu pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 5. e) nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Documente necesare

Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere si documente doveditoare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. Documentele doveditoare sunt:

 1. a) copie dupa documentul de identitate al persoanei solicitante;
 2. b) copie dupa certificatul de nastere al copilului/copiilor pentru care se solicita ajutorul;
 3. c) copia documentului prin care se atesta calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
 4. d) adeverinte privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, dupa caz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri pentru care Codul Fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
 5. e) copia documentului in baza caruia se desfasoara activitatea de bona in conditiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala

Dreptul la ajutorul financiar se aproba prin dispozitia primarului, dupa verificarea de catre Directia de Asistenta Sociala a indeplinirii conditiilor de acordare.

In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligatia de a depune la serviciul public de asistenta sociala,din 6 in 6 luni, o declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului.

Dreptul la ajutorul financiar se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona isi incepe activitatea, rezultata din documentele justificative prezentate.

Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.Plata ajutorului financiar se realizeaza, in functie de optiunea beneficiarului, prin mandat postal sau in cont bancar.

Suspendarea si incetarea dreptului

Suspendarea platii ajutorului financiar intervine in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) se inregistreaza 3 mandate postale returnate consecutiv;
 2. b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

Dreptul la ajutorul financiar inceteaza in urmatoarele situatii:

 1. a) la implinirea de catre copil a varstei de 6 ani;
 2. b) a intervenit decesul copilului;
 3. c) copilul intra in sistemul de cresa/gradinita;
 4. d) inceteaza activitatea bonei;
 5. e) schimbarea domiciliului in alta localitate;
 6. f) nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare;
 7. g) se inregistreaza situatia prevazuta la art. 9.

Legea nr. 35/2020 intra in vigoare la 03 iunie 2020.

Modalitățile de depunere a cererii pentru ajutorul de deces pe perioada stării de urgență

Din data de 15 aprilie și pe perioada stării de urgență, actele necesare  pentru plata ajutorului de deces pentru pensionarul decedat sunt: sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, dovada suportării cheltuielilor de deces, copie cupon pensie sau decizie, nr. de telefon solicitant.

Actele necesare în cazul decesului asiguratului (salariatului): cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de decesmodel adeverință ajutor deces pentru asigurat, copie act identitate solicitant, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.

În cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului, actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de decesmodel adeverință ajutor deces pentru membru de familie (în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), declaratie (se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), copie act identitate solicitant, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.

Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar.

Actele se vor trimite prin fax la nr. 0257 – 214 061, e-mail:  pensii.arad @ cnpp.ro, sau prin poștă, la adresa din Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, cod poștal 310157.

În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin bancă, cererea va fi însoțită de un extras de cont al solicitantului.

Se caută voluntari

Primăria Orașului Pecica roagă cetățenii să sprijine instituția pentru a identifica persoanele din orașul Pecica și din satele aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi care au peste 65 de ani, locuiesc singure sau nu au aparținători, pentru a îi putea ajuta în aprovizionarea de zi cu zi.
Sunt așteptațși toți cei care se oferă voluntari pentru a ajuta aceste persoane, asigurându-le împreună alimentele, apa și un cuvânt de încurajare în aceste vremuri grele.
În ambele cazuri vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0257-468.323, interior 36, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00, la Mihaela Dudaș Donică (coordonatorul SVSU Pecica) sau la Mirela Florica (asistent medical comunitar), precizând numele, numărul de telefon și adresa.

 Întrebări și răspunsuri ale problemelor părinților de copii și adulți cu dizabilități aflați în comunitate

COMUNICAT: Certificatele de încadrare în grad de handicap şi atestatele de asistent maternal îşi prelungesc valabilitatea dacă expiră în perioada stării de urgență. De astăzi, ca urmare a Decretului militar nr.3, se adaugă alte 90 de zile de prelungire!

*Pentru detalii, puteți contacta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Arad la numerele de telefon: 0257.210.055, 0257.210.035, 0745-534.965, 0735-203.423.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 35

– ȘTEFĂNUȚĂ Monica – Gabriela – director executiv

– SĂVULESCU Diana -Sorina – consilier superior

– KIS Terezia – consilier Compartiment Consiliere Psihologică

– SÎRCĂ Olivia – consilier Compartiment Contractare Servicii Sociale

– BARÁTH Maria Elena – consilier

– BORA ALIN-EUGEN – consilier

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide