Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Proiecte cu finanțare UE

Informare intenţie proiect „Valorificarea resurselor de apă geotermală în localităţile Pecica şi Zahony”

Informare intenție proiect consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat: „Modernizare școală cu 20 Săli de clasă – Pecica, jud. Arad”

Informare intenție proiect consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat: „Consolidare și eficientizare energetică clădire cinematograf, oraș Pecica”

Informare despre proiect:  „Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Pecica”

Informare despre proiect: Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin specializate pentru dezvoltarea administrației publice la nivelul Orașului Pecica”

Informare despre proiect: Eficientizare energetică Școala Turnu, str. 1, nr. 301”

Informare despre proiect: „Protejarea sănătății populației în Oraș Pecica și satele aparținătoare în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”

Informare despre proiect: „Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală în Orașul Pecica”

Informare despre proiect: „Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea infrastructurii publice urbane în orașul Pecica, județul Arad”

Informare proiect „Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare”

Prezentarea proiectului „Traditions over the time and across the border”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 – Prezentare proiect

* Pagina de internat a proiectului este: http://rohu.morahalom.hu/

Comunicat de presă demarare proiect: Îmbunătățirea mediului urban prin: reconversia si refuncţionalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice 

Raport încheiere proiect „Plášťovce 2018 – The Place of European Solidarity and Compianionship“, la care Pecica a fost invitat – Raport incheiere Plastovce

Administrația publică din Pecica a fost printre primele din județul Arad care a înțeles potențialul investițiilor din fonduri de la Uniunea Europeană și a format o echipă specializată pe acest domeniu.

Compartimentul Managementul Proiectelor a fost înființat încă din primul mandat al fostului primar Iustin Cionca, iar de atunci este unul dintre cele mai importante din organigrama Primăriei Orașului Pecica.

Compartimentul a crescut constant și a avut câteva modificări de componență de-a lungul ultimului deceniu și jumătate, în prezent fiind format din patru consiliere specializate pe fondurile UE: Ildikó Kurunczi, Renata Micle, Erika Molnar și Alina Ponta.

Ele sunt coordonate de administratorul public al orașului (city manager), Monica Velici, cea care este responsabilă de proiectele cu finanțare din fonduri externe și implementarea strategiilor de dezvoltare.

„Aș vrea să evidențiez efortul și competența echipei de proiecte din cadrul Primăriei Orașului Pecica, acel grup restrâns de persoane care au reușit nu doar să atragă fonduri europene în valoare de 32,55 milioane euro, ci, mai ales, să nu piardă nicio oportunitate, niciun proiect cu finanțare europeană. Pentru că trebuie subliniat că nu orice proiect dintre cele care se pot finanța din fonduri nerambursabile <<se potrivește>> oricărei localități sau, într-un limbaj mai apropiat de cel tehnic, nu orice localitate este eligibilă pentru orice linie de finanțare” – a explicat administratorul public al orașului Pecica.

„Mă pot baza pe o echipă formată din profesioniști, care urmăresc în continuare programele și liniile de finanțare, pentru a găsi căile de finanțare pentru proiectele noastre. Pecica este recunoscută la nivel de județ pentru succesul avut în ceea ce privește accesarea fondurilor europene și vrem să continuăm la fel și în următorii ani” – a explicat primarul Petru Antal.

Primul proiect câștigat de administrația pecicană s-a intitulat „Dezvoltarea afacerilor transfrontaliere a producătorilor agricoli și prelucrătorilor de produse agricole” și a fost finanțat prin programul PHARE CBC RO-HU 2004.

Au urmat, până astăzi, alte 27 de proiecte, în diferite domenii de la dezvoltarea infrastructurii, la educație, gastronomie sau păstrarea tradițiilor:

 1. Reabilitarea stației de epurare Pecica
 2. Agricultura fără frontiere
 3. Modernizarea de bază sportivă – model tip 2 – teren de dimensiuni reduse în orașul Pecica
 4. Hrana ți-e viața – cooperare transfrontalieră între Domaszek și Pecica sub semnul gastronomie
 5. Amenajare spații verzi cvartal locuințe – Oraș Pecica – Județul Arad
 6. Instalație solară pentru completarea sistemului clasic de obținere a apei calde menajere la Sala de sport
 7. Proiect de construcție de drum între Pecica și Battonya
 8. Agro Partner
 9. Întocmirea unui program de protecție a mediului și studii de fezabilitate în rețeaua ecologică a României și Ungariei
 10. Program de reabilitare a biotopelor de sărătura și de apă pe terenuri ocrotite prin creșterea și folosirea speciilor autohtone
 11. Amplasare sistem de camere de supraveghere pe străzile 1,2,3,401 și zona Pădurice
 12. Metode comune de formare profesională prin învățământ la distanță, curriculum și programă în vederea eradicării șomajului structural din turism
 13. Informația înseamnă valoare – Facilitarea colectării informațiilor în Domaszék și Pecica
 14. Modernizare drum de exploatare Pecica DE 795
 15. Program complex de reabilitare a biotopelor de sărătura și de apă pe terenuri ocrotite prin creșterea și folosirea speciilor autohtone
 16. Modernizare centru urban oraș Pecica
 17. Îmbunătățirea mediului urban prin: reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice
 18. Grădiniță de patru grupe cu program prelungit în orașul Pecica
 19. Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad
 20. Extindere Liceu cu corp P+1E, str. 2, nr. 37, oraș Pecica, jud. Arad
 21. Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală” – Școala Gimnazială nr. 2, str. 2, nr. 176, oraș Pecica, județ Arad
 22. Tradiții în timp și peste graniță
 23. Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte
 24. Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare
 25. Construire bază sportivă TIP 1, oraș Pecica, județul Arad
 26. Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea infrastructurii publice urbane în orașul Pecica, jud. Arad
 27. Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală în Orașul Pecica.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide