Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea
Proiecte de hotărâreLink Proiect
Finanțare Serv. Gosp. Com. și Salubrizare Pecica

Revocare HCL 89 din 19.05.2020
Aprobare Stat de funcții

S.F. Drumul Bodrogului

C.F. nou DC 105
Modificare inventar domeniul public Pecica

C.F. nou DC 1903

Act adițional nr.6 ADISIGD Arad

C.F. nou DE 265-Lot 2

C.F. nou DE 265-Lot 1
C.F. nou DE1159
P.V. 29.09.2020
Anexă Plan acțiune As.Socială
Completare-anexă-HCL-20-din-2016-1
Invitație-27.03.2018-Meghivo-Helyi-Tanacs
Nivelul-impozitelor-2019
ORDINE-DE-ZI
Plan-acțiune-As.Socială
PLAN-ANALIZĂ-ȘI-ACOPERIRE-RISCURI-2018
Proces-verbal-șed.-12.03.2018
Proces-verbal-șed.-19.02.2018
Proiect-Căminul-cultural-Turnu
Proiect-hotarare-transformare-posturi
Proiect-ORDINE-DE-ZI-12.03.2018
Proiect-S.F.-actualizat-și-ind.-teh.ec-Proiect....parcuri-publice
Proiect-vânzare-prin-licitație-publică
Raport-gestionare-bunuri-2017
Raport-privind-completarea-Strategiei-de-dezvoltare-2014-2020
Rectificare-buget
Rectificare-prin-diminuare
Reprezentant-AGA-SC-Compania-de-Apă-Arad-S.A-2
Trecerea_în_dom._privat_imobil
Vânzare-directă
Aprilie 2018
0-Proiect_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRITATE_2018-
Ececuția-bugetelor-trim.-I-2018
Invitație-Meghivo-Helyi-Tanacs-04-13
ORDINE-DE-ZI-27.04.2018
ORDINE-DE-ZI-13.04.2018-1
Proiect-Alipire_imobile
Proiect-CONTUL_DE_EXECUȚIE_2017
Proiect-de-hotarare-aprobare-conditii-de-organizare-și-desfășurare-concurs-Poliția-Locală-Pecica
Proiect-modificare-Contract-delegare-ADISIGD-Arad
Proiect-Distincția-”Rădăcini-pecicane”-”-Zilele-orașului-Pecica-2018”
Proiect-P.O.I.M
Rap.-fd.-neramb.
Rectificare-C.F.300675-Pecica
Revocare-HCL-nr.49-din-27.03.2018
REGULAMENT-PUBLICITATE-2018
Subvenție-APIA
Casarea-mijl.fixe-și-ob.-inventar
Cumpărare_imobil
Demisie-consilier-local
Invitație-C.L.P.18.05.2018
Meghivo-Helyi-Tanacs-18.05.2018
Proces-verbal-șed.-27.04.2018-1
Modificare-AC-si-statut-ADI-Apă-canalizare-2018
Proiect-de-hotarare-aprobare-conditii-organizare-concurs-Poliția-Locală
Proiect-hotarare-transformare-posturi
Rectificare-buget
Validare-cons.local_
Aprobare-P.U.Z.
Demisie-cons.local-Chira-Claudiu
Încetare-contract-concesiune-2
Invitație
PROGRAM-DE-INVESTITII-14.06.2018-
Proiect-ADIACJA-aprobare-actualizare-REG
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.304510-Pecica
R.O.F.Centrul-de-vizitare-Ferma-de-bivoli
Rectificare-buget
Regulament-publicitate
REGULAMENT-PUBLICITATE-PECICA-2018
Acord-principiu-realizare-proiect
Anexa-7-modificată
Contractare-Credit
DALI-ȘC.str_.1-nr.220
DALI-str.401-nr.128-Centru-de-tineret-Pecica
Distincții-Praznic-2018
Execuția-bugetelor-trim-II-2018
Insusire-PUZ-SC-Agroluc-A.S.-Pecicana-SRL
Modificare-anexa-nr.-7-la-HCL.-nr.-26-din-2018
Modificare-Plan-semnalizare
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.-304821-Pecica
Raport-HCL-retragere-proiecte_13.1-si-3.1
Raport-modificare-Plan-semnalizare-Pecica
Rectificare-buget
S.F.-Iluminat-public-Pecica
S.F.-Centrul-Cultural-tradițional-Pecica
S.F.-Infrastructură-urbană-Pecica
S.F.-Teatru-de-vară-Pecica
Actualizare-deviz-general-Liceul-Pecica
Actualizare-deviz-general-Modernizare-străzi-Pecica
Aprobare-PUZ-Agroluc
Atribuire-teren-M-KIDSZ
Închiriere-imobil-teren-intravilancu-construcții-C.F.-nr.-313629-Pecica
INVITATIE-șed.14.08.2018
Insusire-PUZ
Organigrama-Primaria-Pecica-2018
Proces-verbal-șed.-23.07.2018
PROIECT-HOTARARE-APROBARE-ORGANIGRAMA-2018
Actualizare-deviz-general-Liceu-Pecica
Insusire-PUZ-Lucaș
Aprobare-PUZ-Duvenbeck
ORDINE-DE-ZI-07.09.2018
P.V.-14.08.2018
PROIECT-DE-HCL-aprobare-modificare-CDG-apă-canalizare
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.306496-Pecica
R.O.F.Direcție-asistență-socială-Pecica
Raport-activitate-asistent-personali-semestrul-I-2018
Rectificare-buget
Raport-al-capacit-svsu-sem-I-2018
Rectificare-buget-2018
Revocare-HCL-130-2007
Statul-de-funcții
Act-adițional-contract-iluminat-public-Pecica
Actualizare-deviz-general-Grădiniță-4-grupe....
ANEXA-LA-HCL-162-GRAFIC-INVESTITII-1
Grafic-investiții-iluminat-public-2018-1
Execuția-bugetelor-trim.III-2018
Modificare-co-finanțare-proiect-Tradiții
ORDINE-DE-ZI-22.10.2018
Rectificare-buget-2018
Revocare-HCL-nr.114-din-2018
Încetare-de-drept-mandat-consilier-local
Închiriere-imobil-construcție-grajd
Modificare-anexă-H.C.L.Pecica-nr.-157-din-2016-Zonarea-localității
Modificare-anexă-HCL-157-2016-Zonarea-localității
Organizare-rețea-școlară-2019-2020
Plan-ocupare-functii-publice-2019
Prelungire-termen-valabilitate-P.U.G.-Pecica
Proiect-HCL-aprobare-plan-ocupare-f.p.2019
Președinte-de-ședință
Proiect-HCL-inregistrare-mopede-varianta-finala
Președinte-de-ședință
Proiect-HCL-inregistrare-mopede-varianta-finala
Proiect-hotarare-transformare-posturi-noiembrie-2018
Proiect-Încetare-contract-concesiune
Proiect-Regulament-înregistrare-vehicule
Stat-de-functii-noiembrie-2018
Anexă-Impozite-și-taxe-pentru-2019
Anexă-Proiect-Regulament-activități-comerciale-final
Darea-in-administrare-130-mp-teren-pentru-investiții
Aprobare-S.F.Modernizare-străzi-Pecica
Oferta-de-donație-nr.2308-din-2018
Proiect-taxe-și-impozite-2019
Rectificare-buget-2018
Anexă-Plan-acțiuni-2019
Regulament-activități-comerciale-orașul-Pecica-și-satele-aparținătoare
Modificare-SF-”Extindere-iluminat-public
ORDINE-DE-ZI-09.01.2019
ORDINE-DE-ZI-29.01.2019
P.V.-09.01.2019
Plan-de-acțiuni-2019
Proiect-Actualizare-Comisie-socială-A.N.L
Proiect-P.V.-27.12.2018
Proiect-închidere-exerciţiu-bugetar-2018
Salarii-2019
Actualizare-S.F.-”Extindere-iluminat-public-în-orașul-Pecica-și-satele-apaținătoare
Anexă-Plan-2019-S.P.A.S.
Aprobare-P.U.Z.
Aprobare-proiect-Iluminat-public-în-orașul-Pecica-și-satele-aparținătoare
Cotizație-ADI-Deșeuri-2019
Împuternicire-primar-contract-mediere
INVITATIE-șed.-C.L.P.20.02.2019
ORDINE-DE-ZI-20.02.2019
ORDINE-DE-ZI-28.02.2019
ORDINE-DE-ZI-ședință-15.02.2019
Ordine-de-zi-ședință-februarie-2019
P.V.-15.02.2019
P.V.20.02.2019
Proces-verbal-șed.-15.02.2019
Proces-verbal-șed.-29.01.2019-1
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Construire-extindere...-Șc.-gim.-nr
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Extindere-Liceu-Pecica
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Grădiniță-de-4-grupe..
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”Modernizare-străzi-în-orașul-Pecica”
Proiect-Plan-de-acțiuni-S.P.A.S.-2019
Raport_comisie_buget-2018-2-
Raport_comisie_cultură_2018
Raport_comisie_urbanism_2018
Reziliere-contract-închiriere-sediu-UDMR
Raport-gestionare-bunuri-2018
Sediu-filială-locală-UDMR-Pecica
Actualizare-Deviz-general-proiect-Căminul-cultural-Turnu
Anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
Anexă-listă-priorități-A.N.L.2019
Anexă-Proiect-Plan-analiză-și-risc-Pecica-2019
Casarea-mijl.fixe-și-ob.-inventar-2018
Indexare-impozite-2020-rata-inflației
Listă-priorități-A.N.L.-2019
Modificare-și-completare-H.C.L.-Pecica-nr.61-din-2013
Modificare-anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
ORDINE-DE-ZI-28.03.2019
Organizare-rețea-școlară-2019-2020
Plan-analiză-și-risc-Pecica-anul-2019
Proiect-de-hot.-alegere-președinte-de-ședință
PROIECT-Raport-activitate-consilieri-locali-2018
Proiect-subvenție-APIA-2019
Rap.activ_.2018-cons.Băguț
Raport-activ.-2018-cons.-Bartok
Raport-activ.-2018-cons.-Chifor
Raport-activ.-2018-cons.-Danicsko
Raport-activ.-2018-cons.-Dragoș
Raport-activ.-2018-cons.-Demeter
Raport-activ.-2018-cons.-Goldea
Raport-activ.-2018-cons.-Irean-Lunița
Raport-activ.-2018-cons.-Iuga
Raport-activ.-2018-cons.-Mocanu
Raport-activ.-2018-cons.-Puta
Raport-activ.-2018-cons.-Selegean
Raport-activ.-2018-cons.-Suli-Iuliana
Raport-activ.-2018-cons.-Suciu
Raport-activ.-2018-cons.-Zagoni-Szabo-Andrei
Raport-activ.-Chevereșan-Anca-Cons.-local-2018
Acord-înfrățire
Anexă-H.C.L.-85-din-2014-Regulament-titluri-și-distincții
Anexă-Rețea-școlară-2019-2020
Aprobare-Buget-2019
anunt-dezbatere-publica-buget
Aprobare-Studiu-de-oportunitate
Demisie-cons.local-Chevereșan-Anca-Emanuela
Completare-H.C.L.nr_.85-din-2014-Regulament-acordare-distincții-și-titluri-de-ecelență
Mandatare-reprezentant-C.L.Pecica-în-AGA-Apă-Canalizare-Arad
Modificare-ghid-solicitant-domeniul-sport
Modificare-Ghidul-solicitantului-finanțare-activități-sport
Organizare-rețea-școlară-2019-2020-1
Proiect-ADIACJA-Arad-Act-adițional-nr.8-din-2019
Raport-contracte-fin.nerambursabilă
Raport-viceprimar-2018
Utilizare-excedent-buget-local-2018
Revocare-HCL-nr.-177-din-22.11.2018
02_Bug_02_V
03_Bug_02_CH
08_Bug_10_V
09_Bug_10_CH
10_Bug_02_V_SF
11_Bug_02_CH_SF
12_Bug_10_V_SF
13_Bug_10_CH_SF
14_Bug_02_V_SD
15_Bug_02_CH_SD
Ajutor-de-urgență-Secianschi
Anexa-1-Regulament-Serv.iluminat-public
Anexa-2-Caiet-de-sarcini-iluminat-public
Anexa-4-Fișa-de-date
Anexă-proiect-hotărâre-ev.pr_.sport_
Aprobare-CONTUL_DE_EXECUȚIE_2018
Contribuție-economie-circulară
Evaluare-proiecte-sport
Insusire-PUZ-și-RLU
Invitație
Mandatare-reprezentant-Cons.local-în-AGA-SC-Compania-de-Apă-Arad
Proiect-Serviciul-de-iluminat-public
Raport-S.V.S.U.-Pecica-sem.II-2018
Reactualizare-comisie-sp.-de-inventariere-bn.-dom.-pub
Reorganizare-Consiliul-Comunitar-Consultativ
Caiet-de-sarcini-închiriere-imobil-teren-intravilan-cu-construcție-1
Casare-bunuri-mijl.-fixe
Caiet-sarcini-închi.dom_.pb_
Închiriere-imobil
Mandatare-reprezentant-AGA-Comp.-Apă-Arad
Modificare-inventar-Compania-de-apă-și-canalizare
Proces-verbal-șed.-28.05.2019-1
Rectificare-buget
Dispoziţie-29.07.2019
Execuția-bugetelor-trim.II-2019
Napirend-2019-07-29
Ordine-de-zi-29.07.2019
Proiect-84-Validare-mandat-cons.local_
Proiect-85-Schimb-locuință-A.N.L
Proiect-86-Act-adț.nr_.12-Compania-de-Apă-Arad-1
Proiect-87-Titluri-și-distincții-Praznic-2019
Proiect-88-Dezmembrare
Proiect-90-Alipire
Proiect-89-Alipire-DE-700
Proiect-91-Alegere-preşedinte-de-şedinţă
Proiect-93-Rectificare-buget-local-2019
Proiect-95-Modificare-HCL-Pecica-nr.189-din-2018
Proiect-94-Diminuare-suprafață
Proiect-96-Actualizare-Deviz-Liceu-Pecica
Proiect-97-Actualizare-Deviz-Grădiniță-4-grupe-Pecica
Proiect-nr.83-P.V.-25.06.2019
Anexa-nr.-2-Proiect-Înființare-Serv.salubrizare-Pecica
Proiect-ORDINE-DE-ZI-29.07.2019
Anexa-nr.-3-Proiect-Înființare-Serv.-salubrizare-Pecica
Anexă-Proiect-Înființare-Serv.Salubrizare-Pecica
Anexă-Proiect-Strategie-iluminat-public
Anexă-Proiect-Strategie-salubrizare
Dispoziție-convocare
Proiect-cost-serviciul-de-copiere
Proiect-de-hotărâre-Înființare-Serv.-Salubrizare-Pecica
Proiect-modificare-CDG-Apă-Canalizare-act.adț.nr_.13
Proiect-Strategie-iluminat-public-2019-2025
Proiect-Strategie-salubritate
Rendkivuli-aug-19.
Anexa-nr.1-Act-adț.nr_.9-din-2019
Anexa-nr.2-Act-adț.nr_.9-din-2019
Anexă-proiect-Studiu-de-fundamentare-Statia-de-Sortare-Arad-1
Ordine-de-zi-Napirend-szeptember-20.-rendes-ules
Proiect-de-hotărâre-ADIACJA-Act-adițional-nr.9-din-2019
Proiect-de-hotărâre-Studiu-de-fundamentare
Proiect-ordine-de-zi
Actualizare-proiect-Parcuri-Publice
Actualizare-proiect-parcuri-publice-Pecica
Oktober-3
Proiect-Baza-sportivă-Tip-1-Pecica
Proiect-de-hotărâre-Studiu-fundamentare-Stație-Sortare-Arad
Proiect-ORDINE-DE-ZI-șed.-ordinară-10.10.2019
Proiect-ORDINE-DE-ZI-Ședință-extraordinară-03.10.2019
Revocare-HCL-nr.-120-din-03.10.2019
Actualizare-Deviz-Liceu-str.2-nr.37-Pecica
Anexa-HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1
Anexă-la-Proiect......solicitare-la-C.J.Arad_
Anexa-P.H.-Deviz-general-Liceu-Pecica
Anunț-dezb.pb_.impozite-și-taxe-2020
DARE-IN-ADMINISTRARE-DERATIZARE
Dispoziţie-convocare-șed.ordinară-25.11.2019
Interes-public-utilizare-energie-termală
Expunere-de-motive-Primar-ITL-2019-pentru-2020
Mandatare-ADI-Transport-Public-Arad
Mandatare-reprezentant-în-AGA-SC-C.Apă-Arad-S.A.
ORDINE-DE-ZI-ședință-extraordinară-29.11.2019
ORDINE-DE-ZI-25.11.2019
Proiect-de-hotărâre-aderare-A.D.I.-Transport-Public-Local-Arad
Proiect-de-hotărâre-Impozite-și-taxe-locale-2020
Proiect-de-hotărâre-privind-transmitere-obiectiv-de-investiții
Raport-de-specialitate-ITL-2019-pentru-2020
Schimbare-denumire-Serviciul-salubrizare-Pecica
Solicitare-către-C.J.Arad_
ADI-DEȘEURI
Anexe-Proiect-Comisie-Tehnică-de-Amenajare-a-Teritoriului-și-Urbanism
Comisie-Tehnică-de-Amenajare-a-Teritoriului-și-Urbanism-Pecica
Dispoziție-ord.zi_
Documentatie-atribuire-Turnu
Închiriere-imobil-licitație-publică
Microsoft-Word-Act-adițional-6-2019-la-Actul-constitutiv-ADITPA-Anexă-la-Proiect-HCL-mandat-special-acceptare-noi-membrii-ADITPA
Microsoft-Word-Act-adițional-6-2019-la-Statutul-ADITPA-Anexă-la-Proiect-HCL-mandat-special-acceptare-noi-membrii-ADITPA-1
Model-Contract-de-închiriere
Modificare-Contract-delegare-gestiune-ADI-Transport
Modificare-inventar-domeniul-public-Pecica
Participare-proiect-Sistem-de-producere-și-distribuție-a-energiei-termice-utilizând-energie-geotermală
ORDINE-DE-ZI-24.12.2019
Proiect-de-hotărâre-mandat-ADI-Transport-Public-Arad
Ragulament-salubrizare-2020
ADI-Apă-canalizare-Arad-Modificare-Contract-Delegare-Gestiune
Achiziție-produse-pentru-școli
Anexa-1-salarii-ianuarie-2020
Anexa-2-salarii-ianuarie-2020
Anexa-3-salarii-ianuarie-2020
Anexă-COMP.-APA-Pecica-2020-PREDARE-PRIMIRE
Anexa-nr.1-PLAN-DE-ACTIUNI-AJ.social-2020
Anexă-Plan-de-actiune-DAS-propuneri-2020
A-nexă-Proiect-Buget-2020_Serv-Gospodarire-Comunala-Salubrizare
ANEXA-RETEA-SCOLARA-2020-2021
Anexă-TARIFE-PENTRU-SERVICIILE-PUBLICE-DE-SALUBRIZARE-DIN-ORAȘUL-PECICA
Anunț-dezbatere-Buget-2020
Model-steagul-orașului-Pecica
Modificare-Act-Constitutiv-și-Statut-ADITPA
Modificare-Contract-gestiune-ADITPA
Modificare-încadrare-S.V.S.U.Pecica
Organizare-rețea-școlară-2020-2021
ORDINE-DE-ZI-ședință-ordinară-28.01.2020
P.H.-Preluare-bunuri-Compania-de-apă-Arad
Program-Unitar-acțiune
Proiect-Buget-Serv.gosp_.comunală-Pecica
Proiect-Cotizație-2019-ADISI-Deșeuri-Arad
Proiect-Plan-anual-de-acțiuni-D.A.S.Pecica-2020
Proiect-Dare-în-adm.-bunuri-către-Serv.gosp_.comunală
Proiect-Plan-de-acțiuni-Aj.-social-2020
Proiect-Program-unitar-combatere-vectori
Proiect-Tarife-Serv.gosp_.comunală
RAPORT-steagul-orasului-Anexa-1-2
Salarii-2020
Înscriere-Drept-servitute
ORDINE-DE-ZI-18.02.2020
Stat-de-funcții-1
Vânzare-teren
Anexă-ajustare-tarife-ADISIGD-Arad
Anexa-hcl-indexare-impozite-taxe-locale-2020-pentru-2021-Pecica-OK
P.H.-Ajustare-Tarife-ADISIGD-Arad
Proiect-H-C-L-indexare-impozite-taxe-locale-2020-pentru-2021
Rap.activ_.2019-Băguț-Ciprian
Raport_comisie_buget-2019-1
Raport_comisie_cultură_2019
Raport_comisie_urbanism_2019
Raport-Consilier-Bartok-Andras-2019
Raport-Consilier-Cardoș-Ovidiu-2019
Raport-Consilier-Danicsko-Marinela-2019
Raport-Consilier-Demeter-Nicolae-2019
Raport-Consilier-Goldea-Daniel-2019
Raport-Consilier-Dragoș-Dorel-2019
Raport-Consilier-Irean-Lunița-2019
Raport-Consilier-Iuga-Claudiu-2019
Raport-Consilier-Mocanu-Ioan-Lucian-2019
Raport-Consilier-Selegean-Traian-2019
Raport-Consilier-Suciu-Adrian-2019
Raport-Consilier-Suli-Iuliana-2019
Raport-Consilier-Zagoni-Szabo-Andrei-2019
Raport-cons-local-Chifor-Vasile-2019
Raport-primar-2019
Raport-viceprimar-2019
Actualizare-PAAR-2020
Actualizare-tarife-Ser.-salubrizare-Pecica
Actualizare-tarife-Serv.salubrizare-Pecica
Anexă-actualizare-PAAR-2020
Corectare-denumire-obiectiv-investițional-Pecica
Însușire-P.U.Z.-Extindere-zonă-industrie-nepoluantă.....Pecica
Însușire-P.U.Z.-Fermă-suine-Pecica
Însușire-P.U.Z.-Zonă-depozitare-servicii-și-parcare-Pecica
P.H.-ORDINE-DE-ZI-16.04.2020
Proiect-completare-tarife-salubrizare-zone-verzi-Pecica
Raport-completare-tarife-salubrizare-zonă-verde-Pecica
Acord-înființare-S.A
Alegere-preşedinte-de-şedinţă
Aprobare-P.U.Z.-Extindere-zonă-industrie-nepoluantă......
C.F.nou-DE-989
C.F.nou-DE-1123
C.F.nou-DE-994
Cont-anual-de-execuție-2019
Evaluare-proiecte-sport-sesiunea-I-2020
Finanțare-rambursabilă-Serv.Gosp_.Com_.-și-Salubrizare-Pecica
Mandat-special-în-AGA-Compania-de-Apă
Metodologie-bonă
Modificare-D.A.L.I.-Pecica-str.1-nr.220
ORDINE-DE-ZI-19.05.2020
P.H.-P.V.-16.04.2020
Proces-verbal-șed.-16.04.2020
Raport-S.V.S.U.-sem-II-2019
Rectificare-buget-2020
Valoare-investiție-Cămin-cultural-Turnu
Aprobare-P.U.Z.-Fermă-creștere-suine
Dare-în-adm.-bunuri-către-Serv.gosp_.com_.și-salubrizare-Pecica
Demisie-consilier-local
Evaluare-proiecte-sport-sesiunea-I-2020
Documentație-vânzare-imobil-Turnu-str.10-nr.165
Modificare-anexă-nr.1-la-H.C.L.-171-din-2019
Plan-anual-de-acțiuni-D.A.S.-Pecica-2020
P.H.-P.V.-19.05.2020
Prelungire-termen-contracte-inchiriere
Prelungire-termen-contracte-inchiriere-1
Proiect-ORDINE-DE-ZI-17.06.2020
Revocare-H.C.L.-Pecica-nr.-18-din-28.01.2020
Revocare-H.C.L.-Pecica-nr.-18-din-28.01.2020-1
Validare-mandat-consilier-local
Validare-mandat-consilier-local-1
Vânzare-teren-intravilan-cu-casă-Turnu-str.10-nr.165
Alipire-terenuri
Anexa-2-Organigrama-_S.V.S.U.-Pecica
Anexa-1-Regulament-S.V.S.U.Pecica
Anexă-proiect-vânzare-prin-licitație-publică
Aprobare-P.U.Z.-”Zonă-depozitare-servicii-și-parcare”
Aprobare-P.V.-17.06.2020
Aprobare-Plan-tarifar-ADISIGD-Arad
Destinație-teren-C.F.-nr.-300675-Pecica
C.F.-nou-Turnu-FN-top.109-110
Modificare-categorie-încadrare-S.V.S.U.Pecica
Modificare-Statut-ADISIGD-Arad
Modificare-tarife-colectare-deșeuri
Ordine-de-zi-șed.ordinară-22.07.2020
Proces-verbal-șed.-17.06.2020
Proiect-Îmbunătățirea-calității-vieții
Rectificare-suprafață-C.F.-313884-Pecica

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Trimite o sugestie

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide