Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea
Proiecte de hotărâreLink Proiect
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi 14.07.2021
Anexa nr.9 HCL 69 din 2021 modificată-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Consiliului local Pecica 2021
Anexa nr.8 HCL 69 din 2021 modificată-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Consiliului local Pecica 2021
Anexa nr.7 HCL 69 din 2021 modificată-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Consiliului local Pecica 2021
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Consiliului local Pecica 2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.Pecica în A.G.A. A.D.I.Apă Canalizare Județul Arad
Anexă-Proiect de hotărâre privind aprobarea P.V. 24.06.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.V. 24.06.2021
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren extravilan în suprafață de 12.464 mp, având categoria de folosință arabil, situat în extravilanul U.A.T. Pecica, Tarla 260, Parcela 1220/4/1/2, înscris în C.F. nr. 317381 Pecica.
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „creșterea gradului de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) în viața comunității pecicane”.
Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului C.F. nr. 319316 Pecica
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi ședință 24.06.2021
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Anexă-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați investiție: Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală gimn.nr.2 Pecica
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați investiție: Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală gimn.nr.2 Pecica
Proiect de hotărâre privind contractarea de servicii juridice
Anexă -Proiect de hotărâre- Ajustarea/Modificarea tarifelor de colectare deșeuri-Zona 1
Proiect de Ajustarea/Modificarea tarifelor de colectare deșeuri-Zona 1-
Proiect de hotărâre- Dezlipire teren intravilan C.F. nr.316297 Pecica
Anexă-Proiect de hotărâre- Aprobare P.V. 27.05.2021
Proiect de hotărâre- Aprobare P.V. 27.05.2021
Anexă-Proiect de hotărâre-Rectificare buget 2021
Proiect de hotărâre-Rectificare buget 2021
Anexă-S.F. Asfaltare strada 1 și strada 6, amenajare parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica
Proiect de hotărâre- Asfaltare strada 1 și strada 6, amenajare parcări, trotuare și spații verzi în satul Turnu, orașul Pecica
Anexa 2 -Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Anexa 1-Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Proiect de hotărâre privind aprobarea S.F. Construire spații depozitare și modernizare zona blocurilor D12, D13, D14, D15 Pecica
Proiect de hotărâre privind modificarea valorii totale pentru obiectivul de investiție: Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin Cultural Turnu și amenajare curte”.
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr.353/2021 la societatea profesională notarială ”Dicu”
Anexă 1-Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație SC URBI-SERV Pecica S.A.
Anexă 2-Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație SC URBI-SERV Pecica S.A.
Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație SC URBI-SERV Pecica S.A.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Consiliului local Pecica pentru anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi 27.05.2021
Anexă Stat de Funcții 2021 Primăria orașului Pecica
Anexă organigrama Primăria orașului Pecica
Proiect de hotărâre privind modificare organigramă și stat de funcții 2021
Anexă-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar pentru combaterea vectorilor orașul Pecica 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar pentru combaterea vectorilor orașul Pecica 2021
Anexă-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor Pecica
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor Pecica
Anexă-Documentație de atribuire-Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr.311435 Pecica
Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr.311435 Pecica
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Anexă cont anual de execuție 2020
Privind aprobarea contului anual de execuție pentru anul 2020
Privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Arad
Anexă Plan topo-cadastral-documentație-Închiriere prin licitație publică suprafață 4 mp C.F. 305549 Pecica
Anexă C.F.-documentație-Închiriere prin licitație publică suprafață 4 mp C.F. 305549 Pecica
Anexă documentație-Închiriere prin licitație publică suprafață 4 mp C.F. 305549 Pecica
Închiriere prin licitație publică suprafață 4 mp C.F. 305549 Pecica
Anexă-Aprobare P.V. 21.04.2021
Aprobare P.V. 21.04.2021
Mandat special ADITPA Arad-Act Adițional nr.5
Mandat special ADITPA Arad-Act Adițional nr.5
Mandat special ADITPA Arad-Modificare Statut și Act Constitutiv
Anexă model legitimație și semn distinctiv aleși locali
Aprobare model legitimație și semn distinctiv aleși locali
Aprobare P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ.......
Aprobare P.U.Z. SC Livada Anarita SRL
P.V. 17.11.2020
Casarea unor bunuri mijloace fixe
Trecerea din dom.public în dom.privat
Aprobare participare la Proiectul Protejarea sănătății populației Pecica
Rectificare suprafață str.310 Pecica
Rectificare suprafață str.309 Pecica
Însușire P.U.Z. Construire parcare securizată, stație alimentare cu carburanți”
Anexă Proiect Echipamente IT
Proiect Echipamente IT
Rectificare buget
Dezmembrare C.F. 316579 Pecica
Deviz general actualizat Baza sportivă Turnu
însușire P.U.Z. Construire parcare securizată....

Aprobare P.U.Z. Zonă depozitare...........

Aprobare P.U.Z. sc Livada Anarita SRL

Organizarea Comisiilor de specialitate

Alegerea viceprimarului
Alegerea președintelui de ședință

Ordine de zi 11.11.2020

Aprobare P.V. 20.10.2020

Stabilire impozite și taxe locale și taxe speciale pe anul 2021

Anexă-stabilire impozite și taxe locale și taxe speciale 2021

Finanțare Serv. Gosp. Com. și Salubrizare Pecica

Revocare HCL 89 din 19.05.2020
Aprobare Stat de funcții

S.F. Drumul Bodrogului

C.F. nou DC 105
Modificare inventar domeniul public Pecica

C.F. nou DC 1903

Act adițional nr.6 ADISIGD Arad

C.F. nou DE 265-Lot 2

C.F. nou DE 265-Lot 1
C.F. nou DE1159
P.V. 29.09.2020
Anexă Plan acțiune As.Socială
Completare-anexă-HCL-20-din-2016-1
Invitație-27.03.2018-Meghivo-Helyi-Tanacs
Nivelul-impozitelor-2019
ORDINE-DE-ZI
Plan-acțiune-As.Socială
PLAN-ANALIZĂ-ȘI-ACOPERIRE-RISCURI-2018
Proces-verbal-șed.-12.03.2018
Proces-verbal-șed.-19.02.2018
Proiect-Căminul-cultural-Turnu
Proiect-hotarare-transformare-posturi
Proiect-ORDINE-DE-ZI-12.03.2018
Proiect-S.F.-actualizat-și-ind.-teh.ec-Proiect....parcuri-publice
Proiect-vânzare-prin-licitație-publică
Raport-gestionare-bunuri-2017
Raport-privind-completarea-Strategiei-de-dezvoltare-2014-2020
Rectificare-buget
Rectificare-prin-diminuare
Reprezentant-AGA-SC-Compania-de-Apă-Arad-S.A-2
Trecerea_în_dom._privat_imobil
Vânzare-directă
Aprilie 2018
0-Proiect_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRITATE_2018-
Ececuția-bugetelor-trim.-I-2018
Invitație-Meghivo-Helyi-Tanacs-04-13
ORDINE-DE-ZI-27.04.2018
ORDINE-DE-ZI-13.04.2018-1
Proiect-Alipire_imobile
Proiect-CONTUL_DE_EXECUȚIE_2017
Proiect-de-hotarare-aprobare-conditii-de-organizare-și-desfășurare-concurs-Poliția-Locală-Pecica
Proiect-modificare-Contract-delegare-ADISIGD-Arad
Proiect-Distincția-”Rădăcini-pecicane”-”-Zilele-orașului-Pecica-2018”
Proiect-P.O.I.M
Rap.-fd.-neramb.
Rectificare-C.F.300675-Pecica
Revocare-HCL-nr.49-din-27.03.2018
REGULAMENT-PUBLICITATE-2018
Subvenție-APIA
Casarea-mijl.fixe-și-ob.-inventar
Cumpărare_imobil
Demisie-consilier-local
Invitație-C.L.P.18.05.2018
Meghivo-Helyi-Tanacs-18.05.2018
Proces-verbal-șed.-27.04.2018-1
Modificare-AC-si-statut-ADI-Apă-canalizare-2018
Proiect-de-hotarare-aprobare-conditii-organizare-concurs-Poliția-Locală
Proiect-hotarare-transformare-posturi
Rectificare-buget
Validare-cons.local_
Aprobare-P.U.Z.
Demisie-cons.local-Chira-Claudiu
Încetare-contract-concesiune-2
Invitație
PROGRAM-DE-INVESTITII-14.06.2018-
Proiect-ADIACJA-aprobare-actualizare-REG
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.304510-Pecica
R.O.F.Centrul-de-vizitare-Ferma-de-bivoli
Rectificare-buget
Regulament-publicitate
REGULAMENT-PUBLICITATE-PECICA-2018
Acord-principiu-realizare-proiect
Anexa-7-modificată
Contractare-Credit
DALI-ȘC.str_.1-nr.220
DALI-str.401-nr.128-Centru-de-tineret-Pecica
Distincții-Praznic-2018
Execuția-bugetelor-trim-II-2018
Insusire-PUZ-SC-Agroluc-A.S.-Pecicana-SRL
Modificare-anexa-nr.-7-la-HCL.-nr.-26-din-2018
Modificare-Plan-semnalizare
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.-304821-Pecica
Raport-HCL-retragere-proiecte_13.1-si-3.1
Raport-modificare-Plan-semnalizare-Pecica
Rectificare-buget
S.F.-Iluminat-public-Pecica
S.F.-Centrul-Cultural-tradițional-Pecica
S.F.-Infrastructură-urbană-Pecica
S.F.-Teatru-de-vară-Pecica
Actualizare-deviz-general-Liceul-Pecica
Actualizare-deviz-general-Modernizare-străzi-Pecica
Aprobare-PUZ-Agroluc
Atribuire-teren-M-KIDSZ
Închiriere-imobil-teren-intravilancu-construcții-C.F.-nr.-313629-Pecica
INVITATIE-șed.14.08.2018
Insusire-PUZ
Organigrama-Primaria-Pecica-2018
Proces-verbal-șed.-23.07.2018
PROIECT-HOTARARE-APROBARE-ORGANIGRAMA-2018
Actualizare-deviz-general-Liceu-Pecica
Insusire-PUZ-Lucaș
Aprobare-PUZ-Duvenbeck
ORDINE-DE-ZI-07.09.2018
P.V.-14.08.2018
PROIECT-DE-HCL-aprobare-modificare-CDG-apă-canalizare
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.306496-Pecica
R.O.F.Direcție-asistență-socială-Pecica
Raport-activitate-asistent-personali-semestrul-I-2018
Rectificare-buget
Raport-al-capacit-svsu-sem-I-2018
Rectificare-buget-2018
Revocare-HCL-130-2007
Statul-de-funcții
Act-adițional-contract-iluminat-public-Pecica
Actualizare-deviz-general-Grădiniță-4-grupe....
ANEXA-LA-HCL-162-GRAFIC-INVESTITII-1
Grafic-investiții-iluminat-public-2018-1
Execuția-bugetelor-trim.III-2018
Modificare-co-finanțare-proiect-Tradiții
ORDINE-DE-ZI-22.10.2018
Rectificare-buget-2018
Revocare-HCL-nr.114-din-2018
Încetare-de-drept-mandat-consilier-local
Închiriere-imobil-construcție-grajd
Modificare-anexă-H.C.L.Pecica-nr.-157-din-2016-Zonarea-localității
Modificare-anexă-HCL-157-2016-Zonarea-localității
Organizare-rețea-școlară-2019-2020
Plan-ocupare-functii-publice-2019
Prelungire-termen-valabilitate-P.U.G.-Pecica
Proiect-HCL-aprobare-plan-ocupare-f.p.2019
Președinte-de-ședință
Proiect-HCL-inregistrare-mopede-varianta-finala
Președinte-de-ședință
Proiect-HCL-inregistrare-mopede-varianta-finala
Proiect-hotarare-transformare-posturi-noiembrie-2018
Proiect-Încetare-contract-concesiune
Proiect-Regulament-înregistrare-vehicule
Stat-de-functii-noiembrie-2018
Anexă-Impozite-și-taxe-pentru-2019
Anexă-Proiect-Regulament-activități-comerciale-final
Darea-in-administrare-130-mp-teren-pentru-investiții
Aprobare-S.F.Modernizare-străzi-Pecica
Oferta-de-donație-nr.2308-din-2018
Proiect-taxe-și-impozite-2019
Rectificare-buget-2018
Anexă-Plan-acțiuni-2019
Regulament-activități-comerciale-orașul-Pecica-și-satele-aparținătoare
Modificare-SF-”Extindere-iluminat-public
ORDINE-DE-ZI-09.01.2019
ORDINE-DE-ZI-29.01.2019
P.V.-09.01.2019
Plan-de-acțiuni-2019
Proiect-Actualizare-Comisie-socială-A.N.L
Proiect-P.V.-27.12.2018
Proiect-închidere-exerciţiu-bugetar-2018
Salarii-2019
Actualizare-S.F.-”Extindere-iluminat-public-în-orașul-Pecica-și-satele-apaținătoare
Anexă-Plan-2019-S.P.A.S.
Aprobare-P.U.Z.
Aprobare-proiect-Iluminat-public-în-orașul-Pecica-și-satele-aparținătoare
Cotizație-ADI-Deșeuri-2019
Împuternicire-primar-contract-mediere
INVITATIE-șed.-C.L.P.20.02.2019
ORDINE-DE-ZI-20.02.2019
ORDINE-DE-ZI-28.02.2019
ORDINE-DE-ZI-ședință-15.02.2019
Ordine-de-zi-ședință-februarie-2019
P.V.-15.02.2019
P.V.20.02.2019
Proces-verbal-șed.-15.02.2019
Proces-verbal-șed.-29.01.2019-1
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Construire-extindere...-Șc.-gim.-nr
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Extindere-Liceu-Pecica
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Grădiniță-de-4-grupe..
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”Modernizare-străzi-în-orașul-Pecica”
Proiect-Plan-de-acțiuni-S.P.A.S.-2019
Raport_comisie_buget-2018-2-
Raport_comisie_cultură_2018
Raport_comisie_urbanism_2018
Reziliere-contract-închiriere-sediu-UDMR
Raport-gestionare-bunuri-2018
Sediu-filială-locală-UDMR-Pecica
Actualizare-Deviz-general-proiect-Căminul-cultural-Turnu
Anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
Anexă-listă-priorități-A.N.L.2019
Anexă-Proiect-Plan-analiză-și-risc-Pecica-2019
Casarea-mijl.fixe-și-ob.-inventar-2018
Indexare-impozite-2020-rata-inflației
Listă-priorități-A.N.L.-2019
Modificare-și-completare-H.C.L.-Pecica-nr.61-din-2013
Modificare-anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
ORDINE-DE-ZI-28.03.2019
Organizare-rețea-școlară-2019-2020
Plan-analiză-și-risc-Pecica-anul-2019
Proiect-de-hot.-alegere-președinte-de-ședință
PROIECT-Raport-activitate-consilieri-locali-2018
Proiect-subvenție-APIA-2019
Rap.activ_.2018-cons.Băguț
Raport-activ.-2018-cons.-Bartok
Raport-activ.-2018-cons.-Chifor
Raport-activ.-2018-cons.-Danicsko
Raport-activ.-2018-cons.-Dragoș
Raport-activ.-2018-cons.-Demeter
Raport-activ.-2018-cons.-Goldea
Raport-activ.-2018-cons.-Irean-Lunița
Raport-activ.-2018-cons.-Iuga
Raport-activ.-2018-cons.-Mocanu
Raport-activ.-2018-cons.-Puta
Raport-activ.-2018-cons.-Selegean
Raport-activ.-2018-cons.-Suli-Iuliana
Raport-activ.-2018-cons.-Suciu
Raport-activ.-2018-cons.-Zagoni-Szabo-Andrei
Raport-activ.-Chevereșan-Anca-Cons.-local-2018
Acord-înfrățire
Anexă-H.C.L.-85-din-2014-Regulament-titluri-și-distincții
Anexă-Rețea-școlară-2019-2020
Aprobare-Buget-2019
anunt-dezbatere-publica-buget
Aprobare-Studiu-de-oportunitate
Demisie-cons.local-Chevereșan-Anca-Emanuela
Completare-H.C.L.nr_.85-din-2014-Regulament-acordare-distincții-și-titluri-de-ecelență
Mandatare-reprezentant-C.L.Pecica-în-AGA-Apă-Canalizare-Arad
Modificare-ghid-solicitant-domeniul-sport
Modificare-Ghidul-solicitantului-finanțare-activități-sport
Organizare-rețea-școlară-2019-2020-1
Proiect-ADIACJA-Arad-Act-adițional-nr.8-din-2019
Raport-contracte-fin.nerambursabilă
Raport-viceprimar-2018
Utilizare-excedent-buget-local-2018
Revocare-HCL-nr.-177-din-22.11.2018
02_Bug_02_V
03_Bug_02_CH
08_Bug_10_V
09_Bug_10_CH
10_Bug_02_V_SF
11_Bug_02_CH_SF
12_Bug_10_V_SF
13_Bug_10_CH_SF
14_Bug_02_V_SD
15_Bug_02_CH_SD
Ajutor-de-urgență-Secianschi
Anexa-1-Regulament-Serv.iluminat-public
Anexa-2-Caiet-de-sarcini-iluminat-public
Anexa-4-Fișa-de-date
Anexă-proiect-hotărâre-ev.pr_.sport_
Aprobare-CONTUL_DE_EXECUȚIE_2018
Contribuție-economie-circulară
Evaluare-proiecte-sport
Insusire-PUZ-și-RLU
Invitație
Mandatare-reprezentant-Cons.local-în-AGA-SC-Compania-de-Apă-Arad
Proiect-Serviciul-de-iluminat-public
Raport-S.V.S.U.-Pecica-sem.II-2018
Reactualizare-comisie-sp.-de-inventariere-bn.-dom.-pub
Reorganizare-Consiliul-Comunitar-Consultativ
Caiet-de-sarcini-închiriere-imobil-teren-intravilan-cu-construcție-1
Casare-bunuri-mijl.-fixe
Caiet-sarcini-închi.dom_.pb_
Închiriere-imobil
Mandatare-reprezentant-AGA-Comp.-Apă-Arad
Modificare-inventar-Compania-de-apă-și-canalizare
Proces-verbal-șed.-28.05.2019-1
Rectificare-buget
Dispoziţie-29.07.2019
Execuția-bugetelor-trim.II-2019
Napirend-2019-07-29
Ordine-de-zi-29.07.2019
Proiect-84-Validare-mandat-cons.local_
Proiect-85-Schimb-locuință-A.N.L
Proiect-86-Act-adț.nr_.12-Compania-de-Apă-Arad-1
Proiect-87-Titluri-și-distincții-Praznic-2019
Proiect-88-Dezmembrare
Proiect-90-Alipire
Proiect-89-Alipire-DE-700
Proiect-91-Alegere-preşedinte-de-şedinţă
Proiect-93-Rectificare-buget-local-2019
Proiect-95-Modificare-HCL-Pecica-nr.189-din-2018
Proiect-94-Diminuare-suprafață
Proiect-96-Actualizare-Deviz-Liceu-Pecica
Proiect-97-Actualizare-Deviz-Grădiniță-4-grupe-Pecica
Proiect-nr.83-P.V.-25.06.2019
Anexa-nr.-2-Proiect-Înființare-Serv.salubrizare-Pecica
Proiect-ORDINE-DE-ZI-29.07.2019
Anexa-nr.-3-Proiect-Înființare-Serv.-salubrizare-Pecica
Anexă-Proiect-Înființare-Serv.Salubrizare-Pecica
Anexă-Proiect-Strategie-iluminat-public
Anexă-Proiect-Strategie-salubrizare
Dispoziție-convocare
Proiect-cost-serviciul-de-copiere
Proiect-de-hotărâre-Înființare-Serv.-Salubrizare-Pecica
Proiect-modificare-CDG-Apă-Canalizare-act.adț.nr_.13
Proiect-Strategie-iluminat-public-2019-2025
Proiect-Strategie-salubritate
Rendkivuli-aug-19.
Anexa-nr.1-Act-adț.nr_.9-din-2019
Anexa-nr.2-Act-adț.nr_.9-din-2019
Anexă-proiect-Studiu-de-fundamentare-Statia-de-Sortare-Arad-1
Ordine-de-zi-Napirend-szeptember-20.-rendes-ules
Proiect-de-hotărâre-ADIACJA-Act-adițional-nr.9-din-2019
Proiect-de-hotărâre-Studiu-de-fundamentare
Proiect-ordine-de-zi
Actualizare-proiect-Parcuri-Publice
Actualizare-proiect-parcuri-publice-Pecica
Oktober-3
Proiect-Baza-sportivă-Tip-1-Pecica
Proiect-de-hotărâre-Studiu-fundamentare-Stație-Sortare-Arad
Proiect-ORDINE-DE-ZI-șed.-ordinară-10.10.2019
Proiect-ORDINE-DE-ZI-Ședință-extraordinară-03.10.2019
Revocare-HCL-nr.-120-din-03.10.2019
Actualizare-Deviz-Liceu-str.2-nr.37-Pecica
Anexa-HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1
Anexă-la-Proiect......solicitare-la-C.J.Arad_
Anexa-P.H.-Deviz-general-Liceu-Pecica
Anunț-dezb.pb_.impozite-și-taxe-2020
DARE-IN-ADMINISTRARE-DERATIZARE
Dispoziţie-convocare-șed.ordinară-25.11.2019
Interes-public-utilizare-energie-termală
Expunere-de-motive-Primar-ITL-2019-pentru-2020
Mandatare-ADI-Transport-Public-Arad
Mandatare-reprezentant-în-AGA-SC-C.Apă-Arad-S.A.
ORDINE-DE-ZI-ședință-extraordinară-29.11.2019
ORDINE-DE-ZI-25.11.2019
Proiect-de-hotărâre-aderare-A.D.I.-Transport-Public-Local-Arad
Proiect-de-hotărâre-Impozite-și-taxe-locale-2020
Proiect-de-hotărâre-privind-transmitere-obiectiv-de-investiții
Raport-de-specialitate-ITL-2019-pentru-2020
Schimbare-denumire-Serviciul-salubrizare-Pecica
Solicitare-către-C.J.Arad_
ADI-DEȘEURI
Anexe-Proiect-Comisie-Tehnică-de-Amenajare-a-Teritoriului-și-Urbanism
Comisie-Tehnică-de-Amenajare-a-Teritoriului-și-Urbanism-Pecica
Dispoziție-ord.zi_
Documentatie-atribuire-Turnu
Închiriere-imobil-licitație-publică
Microsoft-Word-Act-adițional-6-2019-la-Actul-constitutiv-ADITPA-Anexă-la-Proiect-HCL-mandat-special-acceptare-noi-membrii-ADITPA
Microsoft-Word-Act-adițional-6-2019-la-Statutul-ADITPA-Anexă-la-Proiect-HCL-mandat-special-acceptare-noi-membrii-ADITPA-1
Model-Contract-de-închiriere
Modificare-Contract-delegare-gestiune-ADI-Transport
Modificare-inventar-domeniul-public-Pecica
Participare-proiect-Sistem-de-producere-și-distribuție-a-energiei-termice-utilizând-energie-geotermală
ORDINE-DE-ZI-24.12.2019
Proiect-de-hotărâre-mandat-ADI-Transport-Public-Arad
Ragulament-salubrizare-2020
ADI-Apă-canalizare-Arad-Modificare-Contract-Delegare-Gestiune
Achiziție-produse-pentru-școli
Anexa-1-salarii-ianuarie-2020
Anexa-2-salarii-ianuarie-2020
Anexa-3-salarii-ianuarie-2020
Anexă-COMP.-APA-Pecica-2020-PREDARE-PRIMIRE
Anexa-nr.1-PLAN-DE-ACTIUNI-AJ.social-2020
Anexă-Plan-de-actiune-DAS-propuneri-2020
A-nexă-Proiect-Buget-2020_Serv-Gospodarire-Comunala-Salubrizare
ANEXA-RETEA-SCOLARA-2020-2021
Anexă-TARIFE-PENTRU-SERVICIILE-PUBLICE-DE-SALUBRIZARE-DIN-ORAȘUL-PECICA
Anunț-dezbatere-Buget-2020
Model-steagul-orașului-Pecica
Modificare-Act-Constitutiv-și-Statut-ADITPA
Modificare-Contract-gestiune-ADITPA
Modificare-încadrare-S.V.S.U.Pecica
Organizare-rețea-școlară-2020-2021
ORDINE-DE-ZI-ședință-ordinară-28.01.2020
P.H.-Preluare-bunuri-Compania-de-apă-Arad
Program-Unitar-acțiune
Proiect-Buget-Serv.gosp_.comunală-Pecica
Proiect-Cotizație-2019-ADISI-Deșeuri-Arad
Proiect-Plan-anual-de-acțiuni-D.A.S.Pecica-2020
Proiect-Dare-în-adm.-bunuri-către-Serv.gosp_.comunală
Proiect-Plan-de-acțiuni-Aj.-social-2020
Proiect-Program-unitar-combatere-vectori
Proiect-Tarife-Serv.gosp_.comunală
RAPORT-steagul-orasului-Anexa-1-2
Salarii-2020
Înscriere-Drept-servitute
ORDINE-DE-ZI-18.02.2020
Stat-de-funcții-1
Vânzare-teren
Anexă-ajustare-tarife-ADISIGD-Arad
Anexa-hcl-indexare-impozite-taxe-locale-2020-pentru-2021-Pecica-OK
P.H.-Ajustare-Tarife-ADISIGD-Arad
Proiect-H-C-L-indexare-impozite-taxe-locale-2020-pentru-2021
Rap.activ_.2019-Băguț-Ciprian
Raport_comisie_buget-2019-1
Raport_comisie_cultură_2019
Raport_comisie_urbanism_2019
Raport-Consilier-Bartok-Andras-2019
Raport-Consilier-Cardoș-Ovidiu-2019
Raport-Consilier-Danicsko-Marinela-2019
Raport-Consilier-Demeter-Nicolae-2019
Raport-Consilier-Goldea-Daniel-2019
Raport-Consilier-Dragoș-Dorel-2019
Raport-Consilier-Irean-Lunița-2019
Raport-Consilier-Iuga-Claudiu-2019
Raport-Consilier-Mocanu-Ioan-Lucian-2019
Raport-Consilier-Selegean-Traian-2019
Raport-Consilier-Suciu-Adrian-2019
Raport-Consilier-Suli-Iuliana-2019
Raport-Consilier-Zagoni-Szabo-Andrei-2019
Raport-cons-local-Chifor-Vasile-2019
Raport-primar-2019
Raport-viceprimar-2019
Actualizare-PAAR-2020
Actualizare-tarife-Ser.-salubrizare-Pecica
Actualizare-tarife-Serv.salubrizare-Pecica
Anexă-actualizare-PAAR-2020
Corectare-denumire-obiectiv-investițional-Pecica
Însușire-P.U.Z.-Extindere-zonă-industrie-nepoluantă.....Pecica
Însușire-P.U.Z.-Fermă-suine-Pecica
Însușire-P.U.Z.-Zonă-depozitare-servicii-și-parcare-Pecica
P.H.-ORDINE-DE-ZI-16.04.2020
Proiect-completare-tarife-salubrizare-zone-verzi-Pecica
Raport-completare-tarife-salubrizare-zonă-verde-Pecica
Acord-înființare-S.A
Alegere-preşedinte-de-şedinţă
Aprobare-P.U.Z.-Extindere-zonă-industrie-nepoluantă......
C.F.nou-DE-989
C.F.nou-DE-1123
C.F.nou-DE-994
Cont-anual-de-execuție-2019
Evaluare-proiecte-sport-sesiunea-I-2020
Finanțare-rambursabilă-Serv.Gosp_.Com_.-și-Salubrizare-Pecica
Mandat-special-în-AGA-Compania-de-Apă
Metodologie-bonă
Modificare-D.A.L.I.-Pecica-str.1-nr.220
ORDINE-DE-ZI-19.05.2020
P.H.-P.V.-16.04.2020
Proces-verbal-șed.-16.04.2020
Raport-S.V.S.U.-sem-II-2019
Rectificare-buget-2020
Valoare-investiție-Cămin-cultural-Turnu
Aprobare-P.U.Z.-Fermă-creștere-suine
Dare-în-adm.-bunuri-către-Serv.gosp_.com_.și-salubrizare-Pecica
Demisie-consilier-local
Evaluare-proiecte-sport-sesiunea-I-2020
Documentație-vânzare-imobil-Turnu-str.10-nr.165
Modificare-anexă-nr.1-la-H.C.L.-171-din-2019
Plan-anual-de-acțiuni-D.A.S.-Pecica-2020
P.H.-P.V.-19.05.2020
Prelungire-termen-contracte-inchiriere
Prelungire-termen-contracte-inchiriere-1
Proiect-ORDINE-DE-ZI-17.06.2020
Revocare-H.C.L.-Pecica-nr.-18-din-28.01.2020
Revocare-H.C.L.-Pecica-nr.-18-din-28.01.2020-1
Validare-mandat-consilier-local
Validare-mandat-consilier-local-1
Vânzare-teren-intravilan-cu-casă-Turnu-str.10-nr.165
Alipire-terenuri
Anexa-2-Organigrama-_S.V.S.U.-Pecica
Anexa-1-Regulament-S.V.S.U.Pecica
Anexă-proiect-vânzare-prin-licitație-publică
Aprobare-P.U.Z.-”Zonă-depozitare-servicii-și-parcare”
Aprobare-P.V.-17.06.2020

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide