Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Consiliul LocalComponența consiliului local


Hotărârile consiliului local


Comisiile de specialitate


Proiecte de hotărâre


Transparență decizională


Regulament de organizare si functionare

Proiecte de hotărâre - 2018Link Proiect
Martie 2018
Anexă Plan acțiune As.Socială
Completare-anexă-HCL-20-din-2016-1
Invitație-27.03.2018-Meghivo-Helyi-Tanacs
Nivelul-impozitelor-2019
ORDINE-DE-ZI
Plan-acțiune-As.Socială
PLAN-ANALIZĂ-ȘI-ACOPERIRE-RISCURI-2018
Proces-verbal-șed.-12.03.2018
Proces-verbal-șed.-19.02.2018
Proiect-Căminul-cultural-Turnu
Proiect-hotarare-transformare-posturi
Proiect-ORDINE-DE-ZI-12.03.2018
Proiect-S.F.-actualizat-și-ind.-teh.ec-Proiect....parcuri-publice
Proiect-vânzare-prin-licitație-publică
Raport-gestionare-bunuri-2017
Raport-privind-completarea-Strategiei-de-dezvoltare-2014-2020
Rectificare-buget
Rectificare-prin-diminuare
Reprezentant-AGA-SC-Compania-de-Apă-Arad-S.A-2
Trecerea_în_dom._privat_imobil
Vânzare-directă
Aprilie 2018
0-Proiect_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRITATE_2018-
Ececuția-bugetelor-trim.-I-2018
Invitație-Meghivo-Helyi-Tanacs-04-13
ORDINE-DE-ZI-27.04.2018
ORDINE-DE-ZI-13.04.2018-1
Proiect-Alipire_imobile
Proiect-CONTUL_DE_EXECUȚIE_2017
Proiect-de-hotarare-aprobare-conditii-de-organizare-și-desfășurare-concurs-Poliția-Locală-Pecica
Proiect-modificare-Contract-delegare-ADISIGD-Arad
Proiect-Distincția-”Rădăcini-pecicane”-”-Zilele-orașului-Pecica-2018”
Proiect-P.O.I.M
Rap.-fd.-neramb.
Rectificare-C.F.300675-Pecica
Revocare-HCL-nr.49-din-27.03.2018
REGULAMENT-PUBLICITATE-2018
Subvenție-APIA
Casarea-mijl.fixe-și-ob.-inventar
Cumpărare_imobil
Demisie-consilier-local
Invitație-C.L.P.18.05.2018
Meghivo-Helyi-Tanacs-18.05.2018
Proces-verbal-șed.-27.04.2018-1
Modificare-AC-si-statut-ADI-Apă-canalizare-2018
Proiect-de-hotarare-aprobare-conditii-organizare-concurs-Poliția-Locală
Proiect-hotarare-transformare-posturi
Rectificare-buget
Validare-cons.local_
Aprobare-P.U.Z.
Demisie-cons.local-Chira-Claudiu
Încetare-contract-concesiune-2
Invitație
PROGRAM-DE-INVESTITII-14.06.2018-
Proiect-ADIACJA-aprobare-actualizare-REG
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.304510-Pecica
R.O.F.Centrul-de-vizitare-Ferma-de-bivoli
Rectificare-buget
Regulament-publicitate
REGULAMENT-PUBLICITATE-PECICA-2018
Acord-principiu-realizare-proiect
Anexa-7-modificată
Contractare-Credit
DALI-ȘC.str_.1-nr.220
DALI-str.401-nr.128-Centru-de-tineret-Pecica
Distincții-Praznic-2018
Execuția-bugetelor-trim-II-2018
Insusire-PUZ-SC-Agroluc-A.S.-Pecicana-SRL
Modificare-anexa-nr.-7-la-HCL.-nr.-26-din-2018
Modificare-Plan-semnalizare
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.-304821-Pecica
Raport-HCL-retragere-proiecte_13.1-si-3.1
Raport-modificare-Plan-semnalizare-Pecica
Rectificare-buget
S.F.-Iluminat-public-Pecica
S.F.-Centrul-Cultural-tradițional-Pecica
S.F.-Infrastructură-urbană-Pecica
S.F.-Teatru-de-vară-Pecica
Actualizare-deviz-general-Liceul-Pecica
Actualizare-deviz-general-Modernizare-străzi-Pecica
Aprobare-PUZ-Agroluc
Atribuire-teren-M-KIDSZ
Închiriere-imobil-teren-intravilancu-construcții-C.F.-nr.-313629-Pecica
INVITATIE-șed.14.08.2018
Insusire-PUZ
Organigrama-Primaria-Pecica-2018
Proces-verbal-șed.-23.07.2018
PROIECT-HOTARARE-APROBARE-ORGANIGRAMA-2018
Actualizare-deviz-general-Liceu-Pecica
Insusire-PUZ-Lucaș
Aprobare-PUZ-Duvenbeck
ORDINE-DE-ZI-07.09.2018
P.V.-14.08.2018
PROIECT-DE-HCL-aprobare-modificare-CDG-apă-canalizare
Proiect-dezmembrare-C.F.-nr.306496-Pecica
R.O.F.Direcție-asistență-socială-Pecica
Raport-activitate-asistent-personali-semestrul-I-2018
Rectificare-buget
Raport-al-capacit-svsu-sem-I-2018
Rectificare-buget-2018
Revocare-HCL-130-2007
Statul-de-funcții
Act-adițional-contract-iluminat-public-Pecica
Actualizare-deviz-general-Grădiniță-4-grupe....
ANEXA-LA-HCL-162-GRAFIC-INVESTITII-1
Grafic-investiții-iluminat-public-2018-1
Execuția-bugetelor-trim.III-2018
Modificare-co-finanțare-proiect-Tradiții
ORDINE-DE-ZI-22.10.2018
Rectificare-buget-2018
Revocare-HCL-nr.114-din-2018
Încetare-de-drept-mandat-consilier-local
Închiriere-imobil-construcție-grajd
Modificare-anexă-H.C.L.Pecica-nr.-157-din-2016-Zonarea-localității
Modificare-anexă-HCL-157-2016-Zonarea-localității
Organizare-rețea-școlară-2019-2020
Plan-ocupare-functii-publice-2019
Prelungire-termen-valabilitate-P.U.G.-Pecica
Proiect-HCL-aprobare-plan-ocupare-f.p.2019
Președinte-de-ședință
Proiect-HCL-inregistrare-mopede-varianta-finala
Președinte-de-ședință
Proiect-HCL-inregistrare-mopede-varianta-finala
Proiect-hotarare-transformare-posturi-noiembrie-2018
Proiect-Încetare-contract-concesiune
Proiect-Regulament-înregistrare-vehicule
Stat-de-functii-noiembrie-2018
Anexă-Impozite-și-taxe-pentru-2019
Anexă-Proiect-Regulament-activități-comerciale-final
Darea-in-administrare-130-mp-teren-pentru-investiții
Aprobare-S.F.Modernizare-străzi-Pecica
Oferta-de-donație-nr.2308-din-2018
Proiect-taxe-și-impozite-2019
Rectificare-buget-2018
Anexă-Plan-acțiuni-2019
Regulament-activități-comerciale-orașul-Pecica-și-satele-aparținătoare
Modificare-SF-”Extindere-iluminat-public
ORDINE-DE-ZI-09.01.2019
ORDINE-DE-ZI-29.01.2019
P.V.-09.01.2019
Plan-de-acțiuni-2019
Proiect-Actualizare-Comisie-socială-A.N.L
Proiect-P.V.-27.12.2018
Proiect-închidere-exerciţiu-bugetar-2018
Salarii-2019
Actualizare-S.F.-”Extindere-iluminat-public-în-orașul-Pecica-și-satele-apaținătoare
Anexă-Plan-2019-S.P.A.S.
Aprobare-P.U.Z.
Aprobare-proiect-Iluminat-public-în-orașul-Pecica-și-satele-aparținătoare
Cotizație-ADI-Deșeuri-2019
Împuternicire-primar-contract-mediere
INVITATIE-șed.-C.L.P.20.02.2019
ORDINE-DE-ZI-20.02.2019
ORDINE-DE-ZI-28.02.2019
ORDINE-DE-ZI-ședință-15.02.2019
Ordine-de-zi-ședință-februarie-2019
P.V.-15.02.2019
P.V.20.02.2019
Proces-verbal-șed.-15.02.2019
Proces-verbal-șed.-29.01.2019-1
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Construire-extindere...-Șc.-gim.-nr
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Extindere-Liceu-Pecica
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”-Grădiniță-de-4-grupe..
Proiect-hot.-Reactualizare-deviz-general-”Modernizare-străzi-în-orașul-Pecica”
Proiect-Plan-de-acțiuni-S.P.A.S.-2019
Raport_comisie_buget-2018-2-
Raport_comisie_cultură_2018
Raport_comisie_urbanism_2018
Reziliere-contract-închiriere-sediu-UDMR
Raport-gestionare-bunuri-2018
Sediu-filială-locală-UDMR-Pecica
Actualizare-Deviz-general-proiect-Căminul-cultural-Turnu
Anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
Anexă-listă-priorități-A.N.L.2019
Anexă-Proiect-Plan-analiză-și-risc-Pecica-2019
Casarea-mijl.fixe-și-ob.-inventar-2018
Indexare-impozite-2020-rata-inflației
Listă-priorități-A.N.L.-2019
Modificare-și-completare-H.C.L.-Pecica-nr.61-din-2013
Modificare-anexa-2-la-HCL-nr.-94-din-2015
ORDINE-DE-ZI-28.03.2019
Organizare-rețea-școlară-2019-2020
Plan-analiză-și-risc-Pecica-anul-2019
Proiect-de-hot.-alegere-președinte-de-ședință
PROIECT-Raport-activitate-consilieri-locali-2018
Proiect-subvenție-APIA-2019
Rap.activ_.2018-cons.Băguț
Raport-activ.-2018-cons.-Bartok
Raport-activ.-2018-cons.-Chifor
Raport-activ.-2018-cons.-Danicsko
Raport-activ.-2018-cons.-Dragoș
Raport-activ.-2018-cons.-Demeter
Raport-activ.-2018-cons.-Goldea
Raport-activ.-2018-cons.-Irean-Lunița
Raport-activ.-2018-cons.-Iuga
Raport-activ.-2018-cons.-Mocanu
Raport-activ.-2018-cons.-Puta
Raport-activ.-2018-cons.-Selegean
Raport-activ.-2018-cons.-Suli-Iuliana
Raport-activ.-2018-cons.-Suciu
Raport-activ.-2018-cons.-Zagoni-Szabo-Andrei
Raport-activ.-Chevereșan-Anca-Cons.-local-2018
Acord-înfrățire
Anexă-H.C.L.-85-din-2014-Regulament-titluri-și-distincții
Anexă-Rețea-școlară-2019-2020
Aprobare-Buget-2019
anunt-dezbatere-publica-buget
Aprobare-Studiu-de-oportunitate
Demisie-cons.local-Chevereșan-Anca-Emanuela
Completare-H.C.L.nr_.85-din-2014-Regulament-acordare-distincții-și-titluri-de-ecelență
Mandatare-reprezentant-C.L.Pecica-în-AGA-Apă-Canalizare-Arad
Modificare-ghid-solicitant-domeniul-sport
Modificare-Ghidul-solicitantului-finanțare-activități-sport
Organizare-rețea-școlară-2019-2020-1
Proiect-ADIACJA-Arad-Act-adițional-nr.8-din-2019
Raport-contracte-fin.nerambursabilă
Raport-viceprimar-2018
Utilizare-excedent-buget-local-2018
Revocare-HCL-nr.-177-din-22.11.2018
02_Bug_02_V
03_Bug_02_CH
08_Bug_10_V
09_Bug_10_CH
10_Bug_02_V_SF
11_Bug_02_CH_SF
12_Bug_10_V_SF
13_Bug_10_CH_SF
14_Bug_02_V_SD
15_Bug_02_CH_SD
Ajutor-de-urgență-Secianschi
Anexa-1-Regulament-Serv.iluminat-public
Anexa-2-Caiet-de-sarcini-iluminat-public
Anexa-4-Fișa-de-date
Anexă-proiect-hotărâre-ev.pr_.sport_
Aprobare-CONTUL_DE_EXECUȚIE_2018
Contribuție-economie-circulară
Evaluare-proiecte-sport
Insusire-PUZ-și-RLU
Invitație
Mandatare-reprezentant-Cons.local-în-AGA-SC-Compania-de-Apă-Arad
Proiect-Serviciul-de-iluminat-public
Raport-S.V.S.U.-Pecica-sem.II-2018
Reactualizare-comisie-sp.-de-inventariere-bn.-dom.-pub
Reorganizare-Consiliul-Comunitar-Consultativ
Caiet-de-sarcini-închiriere-imobil-teren-intravilan-cu-construcție-1
Casare-bunuri-mijl.-fixe
Caiet-sarcini-închi.dom_.pb_
Închiriere-imobil
Mandatare-reprezentant-AGA-Comp.-Apă-Arad
Modificare-inventar-Compania-de-apă-și-canalizare
Proces-verbal-șed.-28.05.2019-1
Rectificare-buget
Dispoziţie-29.07.2019
Execuția-bugetelor-trim.II-2019
Napirend-2019-07-29
Ordine-de-zi-29.07.2019
Proiect-84-Validare-mandat-cons.local_
Proiect-85-Schimb-locuință-A.N.L
Proiect-86-Act-adț.nr_.12-Compania-de-Apă-Arad-1
Proiect-87-Titluri-și-distincții-Praznic-2019
Proiect-88-Dezmembrare
Proiect-90-Alipire
Proiect-89-Alipire-DE-700
Proiect-91-Alegere-preşedinte-de-şedinţă
Proiect-93-Rectificare-buget-local-2019
Proiect-95-Modificare-HCL-Pecica-nr.189-din-2018
Proiect-94-Diminuare-suprafață
Proiect-96-Actualizare-Deviz-Liceu-Pecica
Proiect-97-Actualizare-Deviz-Grădiniță-4-grupe-Pecica
Proiect-nr.83-P.V.-25.06.2019
Anexa-nr.-2-Proiect-Înființare-Serv.salubrizare-Pecica
Proiect-ORDINE-DE-ZI-29.07.2019
Anexa-nr.-3-Proiect-Înființare-Serv.-salubrizare-Pecica
Anexă-Proiect-Înființare-Serv.Salubrizare-Pecica
Anexă-Proiect-Strategie-iluminat-public
Anexă-Proiect-Strategie-salubrizare
Dispoziție-convocare
Proiect-cost-serviciul-de-copiere
Proiect-de-hotărâre-Înființare-Serv.-Salubrizare-Pecica
Proiect-modificare-CDG-Apă-Canalizare-act.adț.nr_.13
Proiect-Strategie-iluminat-public-2019-2025
Proiect-Strategie-salubritate
Rendkivuli-aug-19.
Anexa-nr.1-Act-adț.nr_.9-din-2019
Anexa-nr.2-Act-adț.nr_.9-din-2019
Anexă-proiect-Studiu-de-fundamentare-Statia-de-Sortare-Arad-1
Ordine-de-zi-Napirend-szeptember-20.-rendes-ules
Proiect-de-hotărâre-ADIACJA-Act-adițional-nr.9-din-2019
Proiect-de-hotărâre-Studiu-de-fundamentare
Proiect-ordine-de-zi
Actualizare-proiect-Parcuri-Publice
Actualizare-proiect-parcuri-publice-Pecica
Oktober-3
Proiect-Baza-sportivă-Tip-1-Pecica
Proiect-de-hotărâre-Studiu-fundamentare-Stație-Sortare-Arad
Proiect-ORDINE-DE-ZI-șed.-ordinară-10.10.2019
Proiect-ORDINE-DE-ZI-Ședință-extraordinară-03.10.2019
Revocare-HCL-nr.-120-din-03.10.2019
Actualizare-Deviz-Liceu-str.2-nr.37-Pecica
Anexa-HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1
Anexă-la-Proiect......solicitare-la-C.J.Arad_
Anexa-P.H.-Deviz-general-Liceu-Pecica
Anunț-dezb.pb_.impozite-și-taxe-2020
DARE-IN-ADMINISTRARE-DERATIZARE
Dispoziţie-convocare-șed.ordinară-25.11.2019
Interes-public-utilizare-energie-termală
Expunere-de-motive-Primar-ITL-2019-pentru-2020
Mandatare-ADI-Transport-Public-Arad
Mandatare-reprezentant-în-AGA-SC-C.Apă-Arad-S.A.
ORDINE-DE-ZI-ședință-extraordinară-29.11.2019
ORDINE-DE-ZI-25.11.2019
Proiect-de-hotărâre-aderare-A.D.I.-Transport-Public-Local-Arad
Proiect-de-hotărâre-Impozite-și-taxe-locale-2020
Proiect-de-hotărâre-privind-transmitere-obiectiv-de-investiții
Raport-de-specialitate-ITL-2019-pentru-2020
Schimbare-denumire-Serviciul-salubrizare-Pecica
Solicitare-către-C.J.Arad_
ADI-DEȘEURI
Anexe-Proiect-Comisie-Tehnică-de-Amenajare-a-Teritoriului-și-Urbanism
Comisie-Tehnică-de-Amenajare-a-Teritoriului-și-Urbanism-Pecica
Dispoziție-ord.zi_
Documentatie-atribuire-Turnu
Închiriere-imobil-licitație-publică
Microsoft-Word-Act-adițional-6-2019-la-Actul-constitutiv-ADITPA-Anexă-la-Proiect-HCL-mandat-special-acceptare-noi-membrii-ADITPA
Microsoft-Word-Act-adițional-6-2019-la-Statutul-ADITPA-Anexă-la-Proiect-HCL-mandat-special-acceptare-noi-membrii-ADITPA-1
Model-Contract-de-închiriere
Modificare-Contract-delegare-gestiune-ADI-Transport
Modificare-inventar-domeniul-public-Pecica
Participare-proiect-Sistem-de-producere-și-distribuție-a-energiei-termice-utilizând-energie-geotermală
ORDINE-DE-ZI-24.12.2019
Proiect-de-hotărâre-mandat-ADI-Transport-Public-Arad
Ragulament-salubrizare-2020
ADI-Apă-canalizare-Arad-Modificare-Contract-Delegare-Gestiune
Achiziție-produse-pentru-școli
Anexa-1-salarii-ianuarie-2020
Anexa-2-salarii-ianuarie-2020
Anexa-3-salarii-ianuarie-2020
Anexă-COMP.-APA-Pecica-2020-PREDARE-PRIMIRE
Anexa-nr.1-PLAN-DE-ACTIUNI-AJ.social-2020
Anexă-Plan-de-actiune-DAS-propuneri-2020
A-nexă-Proiect-Buget-2020_Serv-Gospodarire-Comunala-Salubrizare
ANEXA-RETEA-SCOLARA-2020-2021
Anexă-TARIFE-PENTRU-SERVICIILE-PUBLICE-DE-SALUBRIZARE-DIN-ORAȘUL-PECICA
Anunț-dezbatere-Buget-2020
Model-steagul-orașului-Pecica
Modificare-Act-Constitutiv-și-Statut-ADITPA
Modificare-Contract-gestiune-ADITPA
Modificare-încadrare-S.V.S.U.Pecica
Organizare-rețea-școlară-2020-2021
ORDINE-DE-ZI-ședință-ordinară-28.01.2020
P.H.-Preluare-bunuri-Compania-de-apă-Arad
Program-Unitar-acțiune
Proiect-Buget-Serv.gosp_.comunală-Pecica
Proiect-Cotizație-2019-ADISI-Deșeuri-Arad
Proiect-Plan-anual-de-acțiuni-D.A.S.Pecica-2020
Proiect-Dare-în-adm.-bunuri-către-Serv.gosp_.comunală
Proiect-Plan-de-acțiuni-Aj.-social-2020
Proiect-Program-unitar-combatere-vectori
Proiect-Tarife-Serv.gosp_.comunală
RAPORT-steagul-orasului-Anexa-1-2
Salarii-2020
Înscriere-Drept-servitute
ORDINE-DE-ZI-18.02.2020
Stat-de-funcții-1
Vânzare-teren
Anexă-ajustare-tarife-ADISIGD-Arad
Anexa-hcl-indexare-impozite-taxe-locale-2020-pentru-2021-Pecica-OK
P.H.-Ajustare-Tarife-ADISIGD-Arad
Proiect-H-C-L-indexare-impozite-taxe-locale-2020-pentru-2021
Rap.activ_.2019-Băguț-Ciprian
Raport_comisie_buget-2019-1
Raport_comisie_cultură_2019
Raport_comisie_urbanism_2019
Raport-Consilier-Bartok-Andras-2019
Raport-Consilier-Cardoș-Ovidiu-2019
Raport-Consilier-Danicsko-Marinela-2019
Raport-Consilier-Demeter-Nicolae-2019
Raport-Consilier-Goldea-Daniel-2019
Raport-Consilier-Dragoș-Dorel-2019
Raport-Consilier-Irean-Lunița-2019
Raport-Consilier-Iuga-Claudiu-2019
Raport-Consilier-Mocanu-Ioan-Lucian-2019
Raport-Consilier-Selegean-Traian-2019
Raport-Consilier-Suciu-Adrian-2019
Raport-Consilier-Suli-Iuliana-2019
Raport-Consilier-Zagoni-Szabo-Andrei-2019
Raport-cons-local-Chifor-Vasile-2019
Raport-primar-2019
Raport-viceprimar-2019
Actualizare-PAAR-2020
Actualizare-tarife-Ser.-salubrizare-Pecica
Actualizare-tarife-Serv.salubrizare-Pecica
Anexă-actualizare-PAAR-2020
Corectare-denumire-obiectiv-investițional-Pecica
Însușire-P.U.Z.-Extindere-zonă-industrie-nepoluantă.....Pecica
Însușire-P.U.Z.-Fermă-suine-Pecica
Însușire-P.U.Z.-Zonă-depozitare-servicii-și-parcare-Pecica
P.H.-ORDINE-DE-ZI-16.04.2020
Proiect-completare-tarife-salubrizare-zone-verzi-Pecica
Raport-completare-tarife-salubrizare-zonă-verde-Pecica
Acord-înființare-S.A
Alegere-preşedinte-de-şedinţă
Aprobare-P.U.Z.-Extindere-zonă-industrie-nepoluantă......
C.F.nou-DE-989
C.F.nou-DE-1123
C.F.nou-DE-994
Cont-anual-de-execuție-2019
Evaluare-proiecte-sport-sesiunea-I-2020
Finanțare-rambursabilă-Serv.Gosp_.Com_.-și-Salubrizare-Pecica
Mandat-special-în-AGA-Compania-de-Apă
Metodologie-bonă
Modificare-D.A.L.I.-Pecica-str.1-nr.220
ORDINE-DE-ZI-19.05.2020
P.H.-P.V.-16.04.2020
Proces-verbal-șed.-16.04.2020
Raport-S.V.S.U.-sem-II-2019
Rectificare-buget-2020
Valoare-investiție-Cămin-cultural-Turnu
Aprobare-P.U.Z.-Fermă-creștere-suine
Dare-în-adm.-bunuri-către-Serv.gosp_.com_.și-salubrizare-Pecica
Demisie-consilier-local
Evaluare-proiecte-sport-sesiunea-I-2020
Documentație-vânzare-imobil-Turnu-str.10-nr.165
Modificare-anexă-nr.1-la-H.C.L.-171-din-2019
Plan-anual-de-acțiuni-D.A.S.-Pecica-2020
P.H.-P.V.-19.05.2020
Prelungire-termen-contracte-inchiriere
Prelungire-termen-contracte-inchiriere-1
Proiect-ORDINE-DE-ZI-17.06.2020
Revocare-H.C.L.-Pecica-nr.-18-din-28.01.2020
Revocare-H.C.L.-Pecica-nr.-18-din-28.01.2020-1
Validare-mandat-consilier-local
Validare-mandat-consilier-local-1
Vânzare-teren-intravilan-cu-casă-Turnu-str.10-nr.165
Alipire-terenuri
Anexa-2-Organigrama-_S.V.S.U.-Pecica
Anexa-1-Regulament-S.V.S.U.Pecica
Anexă-proiect-vânzare-prin-licitație-publică
Aprobare-P.U.Z.-”Zonă-depozitare-servicii-și-parcare”
Aprobare-P.V.-17.06.2020
Aprobare-Plan-tarifar-ADISIGD-Arad
Destinație-teren-C.F.-nr.-300675-Pecica
C.F.-nou-Turnu-FN-top.109-110
Modificare-categorie-încadrare-S.V.S.U.Pecica
Modificare-Statut-ADISIGD-Arad
Modificare-tarife-colectare-deșeuri
Ordine-de-zi-șed.ordinară-22.07.2020
Proces-verbal-șed.-17.06.2020
Proiect-Îmbunătățirea-calității-vieții
Rectificare-suprafață-C.F.-313884-Pecica
Schimb-locuință-bloc-A.N.L.-Pecica
Vânzare-prin-licitație-publică-teren-str.1-nr.93-1-Pecica

Link-uri rapide

Trimite o sugestie

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide