header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

Nr. 60451/12.12.2017

 

MINUTA

Încheiată azi, data de 12.12.2017

S-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Pecica o dezbatere publică prin care a fost adus la cunoştiinţa cetăţenilor Oraşului Pecica, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018.

Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr.57049/15.11.2017, pentru data de 12.12.2017 ora 11,00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, strada 2, nr.150.

În data de 23.11.2017, nr.263, s-a publicat în „ Anunţul tău”- publicaţie locală, convocarea la dezbaterea publică, iar pe site-ul instituţiei la data de 15.11.2017.

La Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei Oraşului Pecica, până la data de 11.12.2017, ora 13,00, ultima zi de depunere a propunerilor şi sugestiilor, nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise şi opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

La întâlnirea cu cetăţenii au participat reprezentanţi ai administraţiei locale, respectiv: viceprimar, secretar, şefi servicii, consilier juridic, consilieri locali.Din partea cetățenilor d-ul Szabo Ștefan Matei și d-ul Teretean Terente.

În deschiderea şedinţei, viceprimarul oraşului Pecica solicită d-ului Boldizsar Ştefan, şef Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită, prezentarea Raportului, Expunerea de motive şi Proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018.

Domnul Boldizsar Ştefan, şef serviciu impozite şi taxe locale şi executare silită, prezintă:

- Consideraţii de ordin general:

- Modificări aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea cde priveşte impozitele şi taxele locale, conform Legii nr.227 privind Codul fiscal.

- Resurse financiare, d.p.d.v. fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale:

A. impozite şi taxe locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 prevăzute în Raportul, Expunerea de motive şi Proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018.

D-ul Szabo Ștefan Matei a întrebat cu căt se vor mări impozitele:

D-ul Boldizsar Ștefan i-a răspuns că nu vor crește față de anul 2017.

D-ul Szabo a întrebat dacă nu se pot micșora. La această întrebare D-ul Boldizsar a spus că sunt propuse la limitele minime stabilite prin lege, aprobate prin HCL deci nu se poate scădea sub aceste limite.

Impozitele se stabilesc după rangul localităților.

D-ul Szabo a întrebat și de taxa de salubritate, la care d-ul viceprimar a răspuns că pentru anul 2018 se propune taxa de 10 lei/luna pentru primele 4 luni ale anului urmând ca începând cu 27.04.2018 să intre în vigoare contractul de concesiune a serviciului de salubritate încheiat cu SC Retim Ecologic service SA.

D-ul Teretean a întrebat dacă nu sunt micșorări, la care d-ul Boldizsar a răspuns că vor fi bonificații de 10% dacă se va achita integral pe tot anul o sursă, pănă la data de 31 martie a anului.

Nemaifiind alte cereri, propuneri,sugestii şi opinii, neprezentându-se alte persoane se încheie şedinţa de dezbatere publică şi se întocmeşte prezenta minută.

 

 

 

 

 

Întocmit,

Compartiment Informare şi Relaţii Publice,

Consilier

Matei Ramona