Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Serviciul Registrul Agricol

ANUNŢURI
PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE LEGUME
ÎN SPAȚII PROTEJATE
Referitor adresei cu nr.2745/07.02.2022 a MADR având în vedere HG nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 vă informăm: Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4000 euro, respectiv: a) 3000 euro/cultură în ciclul I/1000 mp/beneficiar; b) 1000 euro/cultură în ciclul II/1000 mp/beneficiar; Documente necesare pentru înscrierea în Program : a) copie a B.I/C.I al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; b) copie a Atestatului de producător valabil până la 31.12.2022; c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I/C.I al/a unui reprezentant după caz; d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului; e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; f) adeverință, în original, din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022; g) certificat de atestare fiscală și cazier fiscal, valabilă la data depunerii cererii; Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de legume în spații protejate, după cum urmează: a) tomate – cultivate în ciclul I sau ciclul II de producție; b) ardei gras și /sau lung – capia – cultivați în ciclul II de producție; c) castraveți – cultivați în ciclul II de producție; d) fasole păstăi – cultivată în ciclul II de producție; e) salată – cultivată în ciclul II de producție; f) spanac – cultivat în ciclul II de producție; g) ceapă verde – cultivată în ciclul II de producție. Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție. Producția trebuie valorificată în perioada 1 martie -10 iunie inclusiv a anului 2022, pentru ciclul I de producție, iar documentele care atestă valorificarea se depun până la 30 iunie 2022 inclusiv. Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate ,, conform cu originalul ʺ de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat ( fax nr.0257/256511). PRIMAR, ANTAL PETRU
ÎN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR DE CARTOFI

În conformitate cu prevederile art.65.alin.(1) lit.(a) din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, toţi producătorii de cartofi  pentru sămânţă şi consum, trebuie să se înregistreze la Oficiile Fitosanitare Judeţene cu număr de înregistrare oficial care să permită identificarea lor şi să respecte exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare.

Se vor înregistra :

- producătorii de cartofi pentru sămânţă

- producătorii de cartofi pentru consum (suprafaţa totală minimă de 0,5 ha indiferent de numărul parcelelor)

- depozitele colective sau centrele de expediere din zonele de producţie

- se vor monitoriza şi producătorii de cartof cu suprafeţe mai mici de 0,5 ha

În urma înregistrării la Oficiul Fitosanitar producătorul este obligat ca pentru cartofii din producţie proprie, destinaţi comercializării să aplice numărul de înregistrare sub forma unei etichete.

În situaţia în care, un depozit colectează cartofi de consum de la mai mulţi producători, acesta trebuie să verifice şi să accepte depozitare numai a cartofilor produşi de către producători înregistraţi oficial.

 


INFORMARE
Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu numărul 15132/26.05.2020 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu numărul 25227/27.05.2020 vă informăm că s-a publicat în Monitorul Oficial nr.375 din 11.05.2020 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru perioada 2020-2022 precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia.
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorială PECICA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, finantarea 3 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 34 de zile, si pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 28, 30, finantarea 5 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 39 de zile la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Trimite o sugestie

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide