Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Serviciul Registrul Agricol

ANUNŢURI
Informare focar de influență aviară jud. Békés, Ungaria

     Referitor adresei nr.677/13.01.2023 a D.S.V.S.A ARAD – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală și înregistrată la Primăria Orașului Pecica cu nr.1456/16.01.2023, Ungaria a notificat confirmarea unui focar primar de influență aviară în Județul Bekes la o fermă comercială de rațe.

     Localitățile de pe raza județului Arad care intră în zona de supraveghere a focarului sunt: Variașu Mic, Variașu Mare, Turnu și Peregu Mic.

 Astfel se impun următoarele măsuri de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației:

 -Separarea raţelor şi gâştelor de alte păsări domestice.

 -Evitarea creşterii păsărilor în aer liber.

 -Interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice.

 -Folosirea unor încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor.

 -Se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic.

 -Crescătorii de păsări au obligația de a respecta regulile de biosecuritate conform Regulamentului (UE0 429/2016 al Parlamentului European și al Consiliului).                                                                                               

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Având în vederea adresa cu nr.780/11.01.2023 a D.A.J Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.1044/12.01.2023 privind Hotărârea nr.1569/2022 pentru aprobarea programului de susţinere a producției de tomate în spaţii protejate” pentru anul 2023, vă informăm prevederile Hotărârii sus menţionate:

-Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 3000 euro/1000 mp/beneficiar.

        Documente necesare pentru înscrierea în Program :

  1. a) copie a B.l./C.l. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
  2. b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
  3. c) împuternicire/procură și o copie a B.l./C.l a unui reprezentant, după caz;
  4. d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  5. e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  6. f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

          Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate.

          Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv. Producția trebuie să fie valorificată până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023.

         Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate „conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat, fax nr. 0257 256 511.

 

ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA

Informare din partea APIA Arad
Informare din partea DSVSA Arad

     În conformitate cu precizările adresei A.N.S.V.S.A, înregistrată la secretariatul instituției D.S.V.S.A Arad sub nr.13892/24.10.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

     Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.55 din 16 ianuarie 2008, modificată prin Hotărârea nr.632 din 23 august 2018, pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpi în România, se va desfășura în perioada octombrie-noiembrie a anului 2022, campania de vaccinare antirabică aeriană și manuală a vulpilor.  

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE LEGUME
ÎN SPAȚII PROTEJATE
Având în vederea adresa cu nr.780/11.01.2023 a D.A.J Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.1044/12.01.2023 privind Hotărârea nr.1569/2022 pentru aprobarea programului de susţinere a producției de tomate în spaţii protejate” pentru anul 2023, vă informăm prevederile Hotărârii sus menţionate: -Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 3000 euro/1000 mp/beneficiar. Documente necesare pentru înscrierea în Program : a) copie a B.l./C.l. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023; c) împuternicire/procură și o copie a B.l./C.l a unui reprezentant, după caz; d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea; e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză. Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate. Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv. Producția trebuie să fie valorificată până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023. Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate „conform cu originalul" de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat, fax nr. 0257 256 511. ŞEF SERVICIU, ING.MLADIN TEODORA
ÎN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR DE CARTOFI

În conformitate cu prevederile art.65.alin.(1) lit.(a) din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, toţi producătorii de cartofi  pentru sămânţă şi consum, trebuie să se înregistreze la Oficiile Fitosanitare Judeţene cu număr de înregistrare oficial care să permită identificarea lor şi să respecte exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare.

Se vor înregistra :

- producătorii de cartofi pentru sămânţă

- producătorii de cartofi pentru consum (suprafaţa totală minimă de 0,5 ha indiferent de numărul parcelelor)

- depozitele colective sau centrele de expediere din zonele de producţie

- se vor monitoriza şi producătorii de cartof cu suprafeţe mai mici de 0,5 ha

În urma înregistrării la Oficiul Fitosanitar producătorul este obligat ca pentru cartofii din producţie proprie, destinaţi comercializării să aplice numărul de înregistrare sub forma unei etichete.

În situaţia în care, un depozit colectează cartofi de consum de la mai mulţi producători, acesta trebuie să verifice şi să accepte depozitare numai a cartofilor produşi de către producători înregistraţi oficial.

 


INFORMARE
Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu numărul 15132/26.05.2020 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu numărul 25227/27.05.2020 vă informăm că s-a publicat în Monitorul Oficial nr.375 din 11.05.2020 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru perioada 2020-2022 precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia.
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorială PECICA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, finantarea 3 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 34 de zile, si pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 28, 30, finantarea 5 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 39 de zile la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide