Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Transparență decizională

Strategia Intergrată de Dezvoltare Urbană a orașului Pecica - 14.02.2024
SIDU - Anexa 1 - Lista de proiecte - 14.02.2024
SIDU - Anexa 2 - Mecanism de prioritizare - 14.02.2024
SIDU - Anexa 3 - Metodologie selecție PR Vest instr 4 - 14.02.2024
SIDU - Anexa 4 - Lista proiecte PR Vest - 14.02.2024
Informare proiect „Valorificarea resurselor de apă geotermală în localităţile Pecica şi Zahony”
Raport contracte finanțare nerambursabilă 2023
Reevaluare patrimoniu Pecica 2023
Anunț licitație publică
Minută dezbatere publică ITL -04.12.2023
Anunț licitație publică
Minută dezbatere publică -18.08.2023
Anunţ licitație publică
Anunţ dezbatere publică Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - 10 08 2023
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - 2021 - 2027
Anexa I SIDU - 2021 - 2027
Anexa II SIDU - 2021 - 2027
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă - 2023 - 2023
Program anual finanţări fonduri publice - sesiunea II
Anexa proiect de hotărâre privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023
Anexa HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1
Anexă proiect-Studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad
Anunţ intenţie închiriere imobil
Proiect de hotărâre privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023
Proiect de hotărâre- Impozite și taxe locale 2020
Raport Legea 544 și Legea 52 pe anul 2021
Raport Legea 52 pe anul 2022
Raport Legea 544 pe anul 2022
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2019
Statutul orașului Pecica
Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Pecica - iunie 2023
Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al orașului Pecica - iunie 2023
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018
Proces verbal dezbatere actualizare Plan Urbanistic General UAT Pecica
Anexă proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021
Hotărârea nr. 2 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență din data de 22 aprilie 2020
Hotărârea nr. 3 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din data de 28 aprilie 2020
Hotărârea nr. 4 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din data de 19 mai 2020
Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica
Dezbatere publică despre Proiectul de Hotărâre privind modelul de steag al U.A.T. Oraș Pecica
Planul de analiză și acoperire a riscurilor
Proiectul Bugetului oraşului Pecica pe anul 2019 - Proiect Buget Local 2019 + Proiect Buget Venituri Proprii
Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021
Proiectul bugetului local pe anul 2020
Raport actualizare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Pecica
Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform ordonanţei de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ art 289alin
Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform art. 119-124 din Legea 215/2001
Raport anual finantare nerambursabila 2019
Raport casare inventar 2017
Raport completare inventar bunuri Domeniu Public
Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica + Raport periodic Legea 52 din 2003
Raport anual privind situaţia gestionării bunurilor
Raport completare inventar bunuri Domeniu Public
Raport de modificare inventar bunuri publice
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2018
Raport privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii totale pentru proiect „Consolidare, reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Turnu şi amenajare curte”
Raport de reevaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Pecica
Raport proiect Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Vizitare - Raport regulament Ferma de Bivoli + Propunere Regulament Ferma de Bivoli
Raport privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ
Referat valorificare bivoli
Raport casare
Referat cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pecica numărul 61 din 2013 privind gospodărirea localităţii
Referat cu privire la cererea unică de plată pe suprafaţa de păşune
Variantă completare Strategia de dezvoltare Pecica 2014-2020
Raport reevaluare patrimoniu UAT Pecica 2020
Raport studiu de fezabilitate construire locuinte tineri
Raport anual privind situatia bunurilor conform OUG 57 din 2019
Raport listă mijloace fixe sau bunuri propuse pentru casare
Plan de selecție Consiliul de Administratie -Componența inițială
Raport Legea 52 din 2003 pe anul 2020
Raport Legea 544 din 2001 pe anul 2020
Proiect închiriere teren
Studiu de fezabilitate Construire spatii de depozitare

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide