Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Transparență decizională

Anunţ intenţie închiriere imobil
Proiect de hotărâre privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023
Anexa proiect de hotărâre privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023
Proiect închiriere teren
Studiu de fezabilitate Construire spatii de depozitare
Raport listă mijloace fixe sau bunuri propuse pentru casare
Raport Legea 544 din 2001 pe anul 2020
Raport Legea 52 din 2003 pe anul 2020
Plan de selecție Consiliul de Administratie -Componența inițială
Raport anual privind situatia bunurilor conform OUG 57 din 2019
Raport studiu de fezabilitate construire locuinte tineri
Raport reevaluare patrimoniu UAT Pecica 2020
Variantă completare Strategia de dezvoltare Pecica 2014-2020
Hotărârea nr. 4 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din data de 19 mai 2020
Hotărârea nr. 3 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din data de 28 aprilie 2020
Hotărârea nr. 2 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență din data de 22 aprilie 2020
Planul de analiză și acoperire a riscurilor
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021
Anexă proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021
Dezbatere publică despre Proiectul de Hotărâre privind modelul de steag al U.A.T. Oraș Pecica
Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform ordonanţei de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ art 289alin
Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019
Raport anual finantare nerambursabila 2019
Proiectul bugetului local pe anul 2020
Proiect de hotărâre- Impozite și taxe locale 2020
Anexa HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1
Anexă proiect-Studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad
Raport privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2018
Proiectul Bugetului oraşului Pecica pe anul 2019 - Proiect Buget Local 2019 + Proiect Buget Venituri Proprii
Raport privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii totale pentru proiect „Consolidare, reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Turnu şi amenajare curte”
Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica + Raport periodic Legea 52 din 2003
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018
Referat cu privire la cererea unică de plată pe suprafaţa de păşune
Referat cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pecica numărul 61 din 2013 privind gospodărirea localităţii
Raport anual privind situaţia gestionării bunurilor
Raport proiect Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Vizitare - Raport regulament Ferma de Bivoli + Propunere Regulament Ferma de Bivoli
Raport casare
Raport completare inventar bunuri Domeniu Public
Raport completare inventar bunuri Domeniu Public
Raport casare inventar 2017
Raport actualizare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Pecica
Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform art. 119-124 din Legea 215/2001
Raport de reevaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Pecica
Referat valorificare bivoli
Raport de modificare inventar bunuri publice
Proces verbal dezbatere actualizare Plan Urbanistic General UAT Pecica

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide