header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE

Nr.58992 din 04.12.2017

  

ANUNȚ

 

Primăria oraşului Pecica, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de BIBLIOTECAR în cadrul Compartimentului Biblioteca Publică a oraşului Pecica .

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica în data de 08 ianuarie 2018, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 11 ianuarie 2018, ora 10,00 interviul.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice:

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- Vechime necesară: minim 7 ani vechime in funcţia de gestionar, si /sau administrator

- Cunostinţe de operare pe calculator Word, Excel, Internet Explorer-nivel mediu

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la registratura Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150, judeţul Arad în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III- a;

Anunţul privind organizarea concursului şi bibliografia necesară sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul acesteia www.pecica.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Pecica şi la tel.0257468323, int.14.

 

 

PRIMAR, 

ANTAL PETRU

 

SECRETAR,

MOŢ ADELA - LILIANA

  

CONSILIER,

MERCA GABRIELA

 

 

 

 

Contract vânzare auto